45. Dönem Çalışma Raporu

Yazar- MO İstanbul 3 Şubat 2020 Pazartesi

46. Olağan Genel Kurul

(14-16 Şubat 2020)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

45.Dönem Çalışma Raporu

(Şubat 2018 – Ocak 2020)

– Genel Kurul ve Teknik Kongre Gündemi

– Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz

– Yönetim Kurulu, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları

 

45. Dönem Çalışmaları

1. 45. Dönem Şube Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler

1.1. Genel Kararlar

1.2. Yayınlarla İlgili Kararlar

1.3. Suç Duyurularıyla İlgili Kararlar

1.4. Davalarla İlgili Kararlar

 1. Basın Açıklamaları

2.1. Şube Basın Açıklamaları

 • AKM Cumhuriyet Mirasıdır, Yıkılmamalı; Kültür Sanat Hayatımıza Kazandırılmalıdır
 • Adalar’a Ait 1/5000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı İptal Edildi
 • Albatros Parkı İçin Yürütmeyi Durdurma Kararı
 • Yağışları Afete Dönüştüren Yönetim Anlayışıdır
 • “Kabataş Ulaşım Transfer Merkezi” Projesi Hakkında Basın Duyurusu
 • Suna Yazıcıoğlu’nun Öldürülmesine İlişkin Basın Açıklaması
 • Boğaziçinde İmar Affı Kapsamı Genişletiliyor!
 • Bakırköy Şehir Hastanesi İmar Planı Değişikliğinin Yürütmesi Durduruldu
 • Bilimi ve Tekniği Reddetmekten Derhal Vazgeçin!
 • Devletin Barıştığı Kaçak Yapıların Sorumluluğu Teknik Elemanlara Yüklenemez!
 • Saltık Yüceer’e Yapılan Sözlü ve Fiziki Şiddeti Kınıyoruz
 • Sancaktepe Sabah Gazetesi Tesisleri Alanına İlişkin Plan Değişikliği İptal Edildi
 • İstanbul’un İradesi İlan Edilmelidir!
 • Bakırköy ‘Kaşıbeyaz Arazisi’ İçin Alınan Belediye Meclis Kararı İptal Edildi
 • KHK Hukuksuzlukları Son Bulmalıdır
 • Halkın İradesine Sahip Çıkıyoruz!
 • Bakırköy ve Ruh Sinir Hastalıkları Hastanesi’ni Şehir Hastanesine Dönüştürecek İmar Planı Değişikliği İptal Edildi
 • Yerel Yönetimler Üzerindeki Antidemokratik Baskılar ve Kayyım Uygulamaları Kabul Edilemez
 • Beykoz Kirazlı Özel Ormanında Yapılanma Hakkı Getiren Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yürütmesi Durduruldu
 • Kanal İstanbul Projesi ÇED Raporuna İlişkin Özet Görüş ve Öneri

 

2.2. Ortak Basın Açıklamaları

 • Maltepe Dolgu Alanı Miting Alanı Değil, Bir Kent Suçudur
 • Mühendisler ve Mimarlar Yapı Üretim Sürecinden Dışlanıyor
 • Kartal Soğanlık’ta Şehir Parkını Yapılaşmaya Açan İmar Planları İptal Edildi
 • Taksim Dayanışması’ndan Yürütülen Soruşturmaya İlişkin Basın Açıklaması
 • Gezi Direnişini Suçla, Terörle, Darbeyle Anılan Bir Eyleme Dönüştürmenize İzin Vermeyeceğiz!
 • Gezi’yi Lekelemeye Yönelik Beyhude Çabalarınızı Reddediyoruz!
 • Karanlık Gider Gezi Kalır
 • Bayrampaşa İlçesi “Eski Cezaevi Alanı”na İlişkin Beşinci Kez Yargıya Taşınan İmar Planları İptal Edildi
 • Pazar Nöbetinde 400. Hafta: Haydarpaşa Gardır, Gar Kalacak!
 • Haydarpaşa Dayanışmasından Kamuoyuna Açıklama
 • Haydarpaşa Halkındır, Devredilemez, Satılamaz
 • Etiler Polis Okulu Arazisi Planları İptal Edildi
 1. Üye Toplantıları

3.1. Delege Toplantısı

3.2. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi “Trakya Bölge Toplantısı”

3.3. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Büyükkent Bölge Temsilcilikleri Ortak Toplantısı

3.4. 45. Dönem Danışma Kurulu Toplantısı

3.5. Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı, İstanbul

3.6. Mimarlık Öğrencileri Meslek Pratiği Seminerleri

 1. Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu
 2. Şube Denetleme Kurulu
 3. Mesleki Denetimde Mimari Çevre Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

6.1. Örnek ÇED Raporları

6.1.1. İstanbul Tünel Müzesi

6.1.2. Bağcılar’da Konut + Dükkân

6.1.3. Şişli’de Kültür Tesisi + Otopark

6.1.4. Göktürk Konut Projesi

6.1.5. Belediye Hizmet Binası + Pazar Yeri

6.1.6. Emlak Konut Eyüp

6.1.7. Local Mahal

6.1.8. Şişli’de Konut + Ticaret

6.1.9. Şişli’de Rekonstrüksiyon

 1. Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Kurulu (EKA MBÇK)

7.1. Önsöz ve Çalışma Grupları Şeması

7.2. EKA-MBÇK Çalışma Grupları Mevcut Etkinlik Durumları

7.2.1. Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar Çalışma Grubu

7.2.1.1. 45. Dönem EKA-MBÇK Çalışmaları ile İlgili Şube Yönetim Kurulunun Aldığı Kararlar

7.2.1.2. Kapsam ve Durum

7.2.1.3. “Bugünden Yarına Bakışlarla: Mimarlıkla Geçmiş Yüzyılın Geleceği ve Politikaları”

7.2.1.4. “50. Yılında, ‘1. Milli Fiziki Plan Semineri-1968’ Sunumu: Prof. Dr. İlhan Tekeli

7.2.1.5. “50. Yılında, 50 Soruda ‘1969 Mimarlık Semineri’”

7.2.2. Mimarlık Eğitimi ve Meslek İçi Eğitim Araştırmaları Çalışma Grubu

7.2.3. Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri Alanı Çalışma Grupları

7.2.3.1. 45. Dönem EKA-MBÇK Çalışmaları ile İlgili Şube Yönetim Kurulu’nun Aldığı Kararlar

7.2.3.2. “Mimarlık Kuramı Denemesi” Atölyesi

7.2.3.3. “Mimari Yapılaşmada Mimarların Ön Kolokyumlu Yarışma Sergisi”

7.2.3.4. MO Öğrenci Üyeleri Ön-Kolokyumlu Mimarlık Eleştirisi Yarışma ve Sergisi

7.2.4. Mimarlık, Doğa ve Kültür Araştırmaları Çalışma Grubu

7.2.5. Mekân Güvenliği Çalışma Grubu

7.2.6. EKA WEB Yayın ve İletişim Çalışma Grubu

 1. Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları

8.1. Mesleki Uygulama ve Denetim Komitesi

8.2. Uluslararası İlişkiler Komitesi

8.2.1. Yunanistan’da Konferans Katılımı

8.2.2. Avrupa Kent ve Konut Hakkı Koalisyonu Katılımı

8.2.3. Bulgaristan’da Atölye Katılımı

8.2.4. Varna Mimarlar Birliğinin Mimarlar Haftası Etkinliklerine Katılım

8.3. Ücretli Çalışanlar Komisyonu

8.4. Yarışmalar Komitesi

8.4.1. Öğrenci Yarışmaları

8.4.1.1. Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Proje Yarışması

8.4.1.2. Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin

Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

8.5. Kadın Çalışma Grubu

8.6. Mimarlık ve Arkeoloji Çalışma Grubu

8.6.1. Kentsel Arkeoloji Çalıştayı: Arkeolojinin Kente ve Kentliye Katkısı

8.7. “İstanbul Kent Mücadelesi Arşivi” (İKMA) Çalışma Grubu

8.8. Tarih Çalışma Grubu

8.8.1. Sözlü Tarih ve Yayın Çalışmaları

8.8.2. Arşiv Çalışmaları

8.8.3. Mimarlık Müzesi Çalışmaları

8.9. Öğrenci Çalışmaları

8.9.1. 2018-2019 Dönemi Çalışmaları

8.9.1.2. Öğrencilerin Gözünden Mimarlık Eğitimi Analizi

8.9.1.3. Şantiye Gezisi

8.9.1.4. Öğrencilerin Gözünden Kültürel Miraslarımız- Sunum ve Forum

8.9.1.5. Piknik

8.9.2. 2019-2020 Dönemi Çalışmaları

8.9.2.1. “Mimarlıkta Malzeme” Semineri

8.9.2.2. Linol Baskı Atölyesi

8.9.3. Öğrenci Ziyaretleri ve Sunumları

8.10. Kent Düşleri Atölyeleri Çalışma Grubu

 1. Etkinlikler

9.1. Şener Özler Çocuk ve Resim Yarışması XII: “Mahallem”

9.2. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması XIII: “Kent Sakinleri”

9.3. Kent Düşleri Atölyeleri XIII: “Mekan ve Bellek”

9.4 Kent Düşleri Atölyeleri XIV: “Yeni’nin İzleri”

9.5. Mimarlık ve Kent Şenliği XIV

9.5.1. Dünya Mimarlık Günü ve Kent Düşleri Atölyeleri XIII Sergi Açılışı

9.5.2. Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması 2018

9.5.3. 2019 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Alacakaranlık’ta Mimarlık”

9.5.4. XII. Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali

9.6. Mimarlık ve Kent Şenliği XV

9.6.1. “Sinan Ödüllü Mimarlar Programı 2018-2020: Şevki Pekin Mimarlığı” Panel ve Sergi Açılışı

9.6.2. “Nezih Eldem ve Mekânı Örgütlemek: Çizginin Gücü . Detaya Hakimiyet . Elverişlilik” Sempozyumu

9.6.3. Kuşaktan Kuşağa Mimarlar Buluşması 2019

9.6.4. Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali

9.6.5. 2020 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışması: “Yeni’nin İzleri”

9.7. Cumartesi Buluşmaları- Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor

9.7.1. Refael Avidor ve Mete Göktuğ

9.7.2. Simla Sunay

9.7.3. Cafer Bozkurt

9.8. Ayın Konuğu Programı

9.8.1 Bahadır Özgür: “Krizin Tetikçisi: İnşaat”

9.8.2. Arif Keskiner: “Benim Sinemalarım”

9.8.3. Dilşat Zülkadiroğlu: Güneşin Çocukları

9.9. Teknik Kongre: “Alacakaranlıkta Mimarlık”

9.10. Söyleşi: Toprak Yapı Malzemesi ve Teknolojileri, Prof. Ruhi Kafescioğlu

9.11. Ölümünün 430. Yılında Mimar Sinan’ı Anma

9.12. 50. Yılında “1. Milli Fiziki Planlama Semineri – 1968”

9.13. “50 Yıl Sonrasından 68’e Bakmak”

9.14. Prof. Dr. Afife Batur’u Anma Toplantısı

9.15. Ruhi Kafescioğlu 100 Yaşında!

9.16. Sami Yılmaztürk Anma Toplantısı

9.17. Ölümünün 431. Yılında Mimar Sinan’ı Anma

9.18. Bauhaus 100-Uğur Tanyeli Söyleşisi

9.19. Panel: “Kent ve Spor Mekanları”

9.20. Yapı Fuarı – Turkeybuild İstanbul

9.21. Sergilerimiz

9.21.1. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması XII Sergisi

9.21.2. XVI. Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisi

9.21.3. Kent Düşleri Atölyeleri XIII Sergisi

9.21.4. 2019 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sergisi

9.21.5. “Afişe Çıkmak” Sergisi

9.21.6. “Sami’nin Penceresi” Sergisi

9.21.7. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması XIII Sergisi

9.21.8. Bauhaus Mimarisi” Sergisi

9.21.9. “Spor Mekânları: Bir Spor Seyyahının Görsel Günlüğü” Sergisi

9.21.10. 2020 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması Sergisi

9.21.11. “Depremini Bekleyen İstanbul” Sergisi

9.22. Diğer Etkinlikler

9.22.1. Kentsel Arkeoloji Çalıştayı

9.22.2. “Menekşe Kibrit Fabrikası ve Yakın Çevresi Yeniden Canlandırma” Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

9.22.3. “Korunması Gereken Değer: Koşuyolu” Paneli

9.22.4. Gürbüz Doğan Ekşioğlu “Benim Kedilerim” Resim Sergisi

9.22.5. V. Ulusal Mimari Koruma Proje ve Uygulamaları Sempozyumu

9.22.6. Gustav Oelsner Sergisi

9.22.7. Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Öğrenci Mimari Fikir Projesi Yarışması

9.22.8. Karadeniz Havzası Kıyı Bölgelerinde Kentleşme ve Çevre Politikaları Paneli

9.22.9. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 10

 1. Meslek İçi Eğitim Çalışmaları (SMGM)

10.1. Bilgisayar Destekli Tasarım Eğitimleri

10.2. Enerji Kimlik Belgesi Eğitimi

10.3. Enerji Kimlik Belgesi BEP-TR 2 Oryantasyon Eğitimi

10.4. Bilirkişilik Temel Eğitimi

10.5. D-1 Temel Bina Akustiği Eğitimi

10.6. Fotoğraf Atölyesi

 1. Yayın Çalışmaları

11.1 Süreli ve Elektronik Yayınlar

11.1.1 Mimar.ist

11.1.2. Mimarlara Mektup

11.1.3. www.mimarist.org

11.1.3.1. yarismo.org

11.1.3.2. ikmarsiv.org

11.1.3.3. mimar-is.org

11.1.3.4. kentselarkeoloji.org

11.1.4. Mimarist.tv

11.1.5. Sosyal Medya Kurumsal İletişim Faaliyetleri

11.2. Süresiz Yayınlar

11.2.1. Yunus Aran Birlikteliği Buluşmaları-I

11.2.2. 2018 Mimarlık Bölümü Öğrencileri Yaz Atölyesi

11.2.3. Kent Düşleri Atölyesi XIV – “Yeni”nin İzleri

11.2.4. Engelsiz Edirne

11.2.5. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Afife Batur

11.2.6. Pera Darmademans

11.2.7. İstanbul Kent Sempozyumu IV: Kent ve Adalet

11.2.8. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Nur Akın

11.2.9. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Çelen-Güven Birkan

11.2.10. İş Hayatına Başlangıç İçin Rehber

11.2.11. Mimarlar Odası Tarihinden Portreler: Müşfik Erem

 1. “Mimar Mobil”
 2. Hukuk Çalışmaları

13.1. 45. Dönemde Açılan Davalar

13.2. Süregelen Davalardan 45. Dönemde Önemli Gelişme Meydana Gelenler

 1. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Çalışmaları

14.1. İKK Etkinlikleri

14.1.1. TMMOB İstanbul Asbest Raporu Yayımlandı

14.1.2. “Meslek Hastalıkları ve Mücadele Deneyimleri” Söyleşisi Gerçekleştirildi

14.2.3. “Türk Tabipleri Birliğinin Yanındayız!”

14.1.4. “Uyarıyoruz!”

14.1.5. TMMOB İstanbul Şeker Çalıştayı Gerçekleştirildi

14.1.6. 1 Mayıs Çağrı Şenliği

14.1.7. TMMOB İKK Kadın Komisyonu Film Gösterimi Gerçekleştirildi

14.1.8. İş Cinayetlerinde Ölenleri Anma ve Yas Günü

14.1.9. “Yaşasın 1 Mayıs!”

14.1.10. “İş Cinayetlerinin Sorumluluğu İşçilerin Üzerine Yıkılamaz!”

14.1.11. “Şişli Etfal Taşınmasın, Yerinde Dönüşsün”

14.1.12. “Soma’yı Unutmadık Unutturmayacağız!”

14.1.13. “Direnen Filistin Halkı Kazanacak”

14.1.14. “TOBB Nasıl Oluyor da İşçi Haklarının Kısıtlanmasını Sağlayabiliyor?”

14.1.15. TMMOB İstanbul İKK Şişli Etfal Hastanesinin Taşınmasını Değerlendirdi

14.1.16. “Mühendisler ve Mimarlar Yapı Üretim Sürecinden Dışlanıyor!”

14.1.17. Müşahitlik ve Sandık Güvenliği Eğitimi

14.1.18. İMOK: “Türkiye Geleceğini Oyluyor”

14.2.19. Flormar Ziyareti

14.1.20. “İstanbul Depreme Hazır mı?”

14.1.21. “İnsanca Çalışma Koşulları İçin Direnen 3. Havalimanı İşçilerinin Yanındayız”

14.1.22. TMMOB İstanbul İKK 3. Havalimanı İnşaatı Sorunlarıyla İlgili İnceleme Yapılması İçin TMMOB Heyetine İzin Verilmesini Talep Etti

14.1.23. 19 Eylül Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü

14.1.24. Kadıköy Belediyesi ile “Bütünleşik Afet Yönetim Sistemi” Protokolü İmzalandı

14.1.25. Sağlıkta Şiddet Yasa Tasarısı

14.1.26. 10 Ekim’de Yitirilenler Kadıköy’de Anıldı

14.1.27. “TMMOB, Cumartesi Anneleri’nin Yanındadır”

14.1.28. Flormar İşçileriyle Dayanışma Ziyareti

14.1.29. “Krize Karşı Emeğin Haklarını Savunmak İçin Omuz Omuza”

14.1.30. İMOK: “Bu Kanun Teklifi Hepimizin Çalışma Hakkını Tehdit Ediyor”

14.1.31. “Emeğimize, Mesleğimize ve Haklarımıza Sahip Çıkacağız!”

14.1.32. Taksim Dayanışması Basın Toplantısı Gerçekleştirildi

14.1.33. TMMOB İstanbul İKK, SGK’ya Toplu Faks Gönderdi

14.1.34. “Binlerce Kişi, Emeğin Hakları İçin Bakırköy’de Buluştu!”

14.1.35. “İmar Affı Ekonomik ve Siyasi Rant Hesaplarıyla Uzatılmaktadır!”

14.1.36. Kirazlıtepe İncelemesi

14.1.37. Örgütlenme Çalıştayı

14.1.38. “Kanser Raporunu Açıkladığı İçin Yargılanan Bülent Şık’ın Yanındayız!”

14.1.39. Kirazlıtepe Raporu Yayınlandı

14.1.40. “İş Güvenliği Uzmanlarının Sorunları” İstanbul Yerel Çalıştayı Gerçekleştirildi

14.1.41. Kadın Komisyonu 8 Mart Etkinliği

14.1.42. “Karanlık Gider, Gezi Kalır!”

14.1.43. “Yüksek Seçim Kurulu’nu, Seçmenin İradesine Saygı Göstermeye Davet Ediyoruz”

14.1.44. Kılıçdaroğlu’na Yapılan Saldırı Kınandı

14.1.45. “Kale Kayış İşçileri Yalnız Değildir!”

14.1.46. 1 Mayıs Birlik Mücadele ve Dayanışma Günü Coşkuyla Kutlandı

14.1.47. İMOK, Demokrasi İçin Dayanışma Nöbetine Katıldı

14.1.48. Soma Anması

14.1.49. Meslek Odaları, Sendikalar ve Kuruluşlardan “Demokrasi İçin Dayanışma” Kararı

14.1.50. TMMOB 45. Dönem 3. Danışma Kurulu İstanbul’da Toplandı

14.1.51. OHAL KHK’ları ile İhraç Edilen Mühendis, Mimar ve Şehir Plancılarının Sorunları Düzenlendi

14.1.52. “Kentin İçinde Kalan Yeşil Alanları, Yoğun Yapılaşmayla Talan Etmekten Vazgeçin!”

14.1.53. TMMOB 6. Kadın Kurultayı İstanbul Yerel Kurultayı

14.1.54. “Çorlu Tren Kazası Sorumluları Cezalandırılmalıdır!”

14.1.55. TMMOB İKK’dan İBB Ziyareti

14.1.56. “İstanbul Depreme Hazır mı?”

14.1.57. “Birlikte Kazandık, Birlikte Kazanacağız”

14.1.58. “Haydarpaşa Gardır, Gar Kalacak!”

14.1.59. 19 Eylül Mühendis Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü

14.1.60. İstanbul Depremi ve Beklenen Tehlikeler

14.1.61. 10 Ekim’de Yitirilenler Kadıköy’de Anıldı

14.1.62. “Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Güncel Sorunları ve Çözüm Önerileri” İstanbul Yerel Kurultayı

14.1.63. Gıda Zehirlenmelerine Karşı Basın Açıklaması Gerçekleştirildi

14.1.64. İstanbul Deprem Çalıştayı Düzenlendi

14.1.65. “Çok Geç Olmadan Kanal İstanbul Projesi’nden Vazgeçilmelidir!”

14.1.66. “7. Yılında 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun Değerlendirilmesi” Sempozyumu Gerçekleştirildi

14.1.67. “İnsanca Yaşamak İstiyoruz” Mitingi Gerçekleştirildi

14.1.68. Küçük Şeyler Filmi TMMOB İKK Özel Gösterimi Yapıldı

14.1.69. TMMOB İstanbul İKK’dan Kanal İstanbul Projesi ile İlgili Görüş ve İtiraz Dilekçesi Yönergesi

14.2. Ölçü Dergisi

 1. Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

15.1. Kütüphane

15.2. Arşiv

 1. Basında Mimarlar Odası

16.1. Yazılı Basında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

16.2. Televizyon Yayınlarında Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 1. Şube Üye İlişkileri ve Üye Profili

17.1. Şube Üye İşlemleri

17.2. Şube Üye Profili

 1. Mesleki Denetim Raporu
 2. Mali Rapor
Yazar- MO İstanbul 3 Şubat 2020 Pazartesi