Kütüphane

Yazar- MO İstanbul 25 Eylül 2021 Cumartesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi “Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi”; Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri saat 09.00-12.30 ile 13.30-17.30 saatleri arasında okuyuculara hizmet vermeye devam edecektir.

Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi:

Mimarlar Odası üyelerine, mimarlık öğrencilerine ve ilgili araştırmacılara hizmet veren özel konulu bir araştırma ve bilgi merkezidir.

Kütüphane programında arama yapmak için tıklayınız.

Mimarlar Odası üyelerine, mimarlık öğrencilerine ve ilgili araştırmacılara hizmet veren özel konulu bir araştırma ve bilgi merkezidir. Oda’nın belleğini oluşturma doğrultusunda 1987 yılından itibaren yoğun çaba gösterilmiştir. Özellikle Mimar Şener Özler’in bu çalışmalardaki yoğun katkısı sonucu kütüphane ve arşiv, araştırmacıların başvuru kaynağı olmuş, birçok tez ve araştırma raporunda kaynak olarak gösterilmiştir. Şube Yönetim Kurulu, 05.05.2001 tarihinde Şener Özler’in vefatı sonrasında, Mimarlar Odası Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nin adının “Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi” olarak belirlenmesine karar vermiştir.

Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi’nden nasıl yararlanılır?

Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi; pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma günleri 09.00-12.30/13.30-17.30 saatleri arasında Karaköy’deki binamızda mimar, araştırmacı ve öğrencilere iki personelle hizmet vermektedir. Dönemsel olarak stajyer öğrenciler de merkeze katkıda bulunmaktadır.

Mekândaki bilgisayarlardan, bina içinden veya okuyucunun bulunduğu herhangi bir ortamdan internet ve Milas Kütüphane Otomasyon Sistemi vasıtasıyla yayın ve arşiv kataloğuna erişilebilmektedir.

Merkezimizi yılda ortalama 1500 kişi ziyaret etmektedir.

Kütüphane:

Milas Kütüphane programı uluslararası “Marc” veritabanına uygundur ve Dewey Onlu Sınıflama Sistemine göre kodlanmıştır. Katalog arama modülleri eser adı, yazar adı, konu başlığı, demirbaş numarası, yayıncı gibi çoklu arama biçimindedir. Kataloglanan materyaller, kitap, tez, süreli yayın, broşür, bülten, afiş, CD ve kaset gibi yazılı, görsel ve işitsel materyalleri kapsamaktadır.

01.06.2011 tarihinde Yapı Endüstri Merkezi ile yapılan bir protokolle; Yapı Endüstri Merkezi, Bilgi Belge Merkezi’ndeki yayınları Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne bağışlamış olup aktarılan kitap sayısı 3100 adet, süreli yayın başlığı da 80 civarındadır.

Yapı Endüstri Merkezi bağışı dışında, mimar üyelerimizin bağışları yoluyla da Merkezimize kitap ve süreli yayın sağlanmış bulunmaktadır. Merkezimizdeki basılı materyal sayısı ortalama 15.000 adettir.

Merkezimizde ayrıca 198 başlık altında süreli yayın bulunmaktadır.

Merkezimiz, Yapı Endüstri Merkezi Bilgi Belge Merkezi’nde bulunan kitap ve dergilerin de bağışlanmasıyla nitelik ve nicelik bakımından gelişmiş olup başta araştırmacılar ve mimarlar için, son derece değerli bir arşiv ve dokümantasyon merkezi olarak hizmet vermeyi sürdürmektedir.

Merkezimizde; mimarlık, şehir planlama, kent ve konut, yapı malzemesi, teknoloji, enerji, arkeoloji, sanat tarihi, inşaat mühendisliği, peyzaj mimarlığı gibi alanların yanı sıra, Türkiye, İstanbul, hukuk, tarih ve sosyal bilimler konularıyla ilgili özel raflar da bulunmaktadır.

Kütüphanemizde yer alan tüm süreli yayınlar için katalogta arama yapabilirsiniz.

Arşiv:

Merkezimizde arşiv malzemesi mekânsal olarak ayrılmış olup görsel-işitsel materyaller 2500 adet kadardır.

Katalog kaydında, içindekiler bölümüne materyalin fotoğraf, film ya da TV programından hangisi olduğu eklenmiş, içlerinde kasetleri olanlar da otomasyon programına dahil edilerek ilgili CD ve DVD ile ilişkilendirilmiştir. Kişi adı, eser adı ve konu başlığı ile tarama yapıldığında etkinlik kasetlerine, CD’lerine ve DVD’lere ulaşılabilmektedir.

Kentin belleğini oluşturmak amacı ile binlerce fotoğraf, araştırmacıların bilgisine sunulmak üzere arşivimize kazandırılmıştır.

Film arşivimizde; mimarlık, kentleşme, göç, İstanbul, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşümün sosyal boyutu, arkeolojik sit alanları, kültürel, endüstriyel ve tarihsel koruma, doğal koruma, HES’ler ve toplumsal yansıması, insan öyküleri gibi belgesel filmler ile canlandırma filmleri bulunmaktadır.

Ayrıca mimarlık ve kent belleğinin oluşumuna katkı sağlayan, “İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali” programına alınan tüm filmler arşivimizde yer almaktadır.

Oda etkinlikleri ile ilgili videolar, basın yayın organlarında Oda’yı temsil eden yöneticilerimizin yer aldığı programların kayıtları, fotoğraflar arşivde bulunan diğer dokümanlardır.

Belgesel filmleri ve diğer dokümanları merkezimizin bilgisayarlarında izlemek mümkündür. Belgesel filmler için, toplu gösterim konusunda önceden talepte bulunulduğunda, merkezimizin içinde yer alan Prof. Orhan Şahinler Sinema Salonu’nda toplu gösterim yapılabilmektedir.

Arşiv belgelerine web üzerinden ulaşabilmesi için ayrıca bir çalışma yürütülmektedir.

Şube yöneticilerimiz tarafından düzenli olarak takip edilen ve incelenen günlük gazetelerden Mimarlar Odası’nın ilgi alnına giren sosyal, siyasal, ekonomik, kültürel ve mimarlıkla ilgili bütün haberler kesilip konularına göre sınıflandırılarak arşiv programına aktarımı düzenli olarak sürdürülmektedir.

Arşivimizde yer alan tüm filmler için archfilmfest.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Yazar- MO İstanbul 25 Eylül 2021 Cumartesi