43. Dönem Çalışma Raporu

Yazar- MO İstanbul 26 Ocak 2016 Salı

43. Dönem çalışmalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.


– Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz

– Yönetim Kurulu, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları43. Dönem Çalışmaları

1. 43. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler

2. Basın Açıklamaları

2.1. Şube Basın Açıklamaları

2.1.1 İstanbul Büyükkent Şubesi 43. Genel Kurulu Yapıldı: Birlikte Yeni Bir Döneme…

2.1.2 Emek Sineması

2.1.3 Medyada Çıkan Yanıltıcı Haber

2.1.4 Taksim Dayanışması’nın Kurucuları Arasındayız

2.1.5 Üçüncü Köprü Güzergâhında Yaşanan İş Kazası

2.1.6 Taksim Dayanışması Yargılanamaz

2.1.7 Moda Bostanı

2.1.8 Kentimizde Yaşanan Su Baskınları ve Sel Felaketi

2.1.9 İstanbul 3. Havalimanı Planları Yargıya Taşındı

2.1.10 Taksim Dayanışması Duruşmasına Çağrı

2.1.11 Haydarpaşa Yangını Yıldönümü

2.1.12 Galataport Yürütmeyi Durdurma Kararı

2.1.13 Beyoğlu Kentsel Sit Alanı

2.1.14 Emek Sineması’nın Yıkılması

2.1.15 Sirkeci Garı

2.1.16 Bakırköy Ranta Kurban Edilemez

2.1.17 İstanbul’un Tarihi Hanları Rantçıların Hedefi

2.1.18 Yassıada ve Sivriada’ya Dokunma

2.1.19 Sulukule Danıştay Kararıyla ile Hukuk Dışı

2.1.20 Odamıza Saldırarak Hukuksuzluğun Üzeri Örtülemez

2.1.21 Basında Çıkan Haberler ve Karaköy Binamız

2.1.22 Tarlabaşı Projesi Yeniden Yargıda

2.1.23 Kabataş Fındıklı Parkı

2.1.24 Ankara Katliamı

2.1.25 “Barış İçin Akademisyenler” Bu Toplumun Vicdanı Olmuştur!

2.1.26 Yedikule Bostanları Tarihi, Kültürel Mirasımızdır!

2.2. Taksim ve Haydarpaşa Dayanışmaları ile Birlikte Yapılan Basın Açıklamaları

2.2.1 Taksim Dayanışması: Meydandayız!

2.2.2 Taksim Dayanışması: Haklıyız ve Kararlıyız

2.2.3 Haydarpaşa Dayanışması: Rantiye, İstanbul’u Pazarlamak İçin Haydarpaşa Garı’nda

2.2.4 Haydarpaşa Dayanışması: Haydarpaşa Büyük İnsanlığı Yardıma Çağırıyor

2.2.5 Haydarpaşa Dayanışması: 2 Yıldır Treni Bekliyoruz

3. Üye Toplantıları

3.1. Delege Toplantısı

3.2. Genel Kurullar Sürecinde Üye Forumları

3.3. Danışma Kurulu Toplantıları

3.4. Tekirdağ Bölge Toplantısı

4. Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu

5. Şube Denetleme Kurulu

6. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

6.1. Örnek ÇED Raporları

6.1.1. Eyüp’te Yurt Binası

6.1.2. Maltepe’de AVM+Otel Projesi

6.1.3. Eyüp Belediyesi Nikâh Salonu

6.1.4. Maslak Kule

6.1.5. Selenium Ataköy

6.1.6. Bakırköy’de Konut ve Dükkân

6.1.7. Şişli’de Otel

6.1.8. Bakırköy’de Otel

6.1.9. Büyükçekmece’de Konut

6.1.10. Kadıköy-Fikirtepe

6.1.11. Şişli Katlı Otopark

6.2. Ek: Y. Mimar Niyazi Duranay’ın Ardından / Zeynep Nayır Ahunbay

7. Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

7.1. EKA MBÇK Çalışma Gruplarının 2014-2016 Dönemi Faaliyetleri

7.1.1. Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar Çalışma Grubu

7.1.1.1. Mesleki ve Örgütsel Araştırmalar

7.1.1.2. Mimarlık Semineri 2015

7.1.2. Mimarlık Eğitimi ve Meslek İçi Eğitim Araştırmaları Çalışma Grubu

7.1.2.1. Panel/Forum

7.1.2.2. Mimarlık Eğitiminde Dersler ve Tarihçeleri Programı Çalışma Taslağı

7.1.3. Mimarlıkta Kuram ve Eleştiri Çalışma Grubu

7.1.3.1. “TUMEKS”

7.1.4. Mimarlık, Doğa ve Kültür Araştırmaları Çalışma Grubu

7.1.5. Mekân Güvenliği Çalışma Grubu

7.1.5.1. Atölye/Panel: “Mekân Risk Örnekleri ve Sigorta Güvenlik Sistemleri”- Uluç Coşkun

7.1.6. EKA-Web-Yayın-İletişim Çalışma Grubu

8. Komite Komisyon ve Çalışma Gurupları

8.1. Mesleki Denetim ve Uygulama Komitesi

8.1.1. Otopark Yönetmeliği Hakkında Genel Merkeze Gönderilen Şube Görüşü

8.2. Afet Komitesi

8.3. Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi

8.3.1. SMG Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitimler

8.3.2. SMG Kapsamında Kredilendirilen Etkinlikler

8.4. Kentleşme ve Planlama Sorunlarına Yönelik Çalışmalar

8.4.1. Atatürk Kültür Merkezi

8.4.1.1. Ek: Basın Açıklaması: Neden AKM’deyiz?

8.4.1.2. Ek: Basın açıklaması: Atatürk Kültür Merkezi 7 yıldır Kapalı!

8.4.2. İstanbul 3. Havalimanı

8.4.3. Kuzey Marmara Otoyolu ve Üçüncü Köprü

8.4.4. Haydarpaşa Garı ve Liman Alanı

8.4.5. Salıpazarı Kruvaziyer Limanı / Galataport

8.4.6. Haliç, Camialtı ve Taşkızak Tersaneleri / Haliçport

8.4.7. Emek Sineması

8.4.8. Fındıklı Parkı

8.4.9. Taksim Gezisi

8.4.10. Validebağ Korusu

8.4.10.1. Ek: Basın Duyurusu: Validebağ Korusunu Koruyanlara Hukuka Aykırı Müdahale Kabul Edilemez!

8.4.10.2. Ek: Basın Açıklaması: Artık Yeter!

8.4.10.3. Ek: Validebağ Korusu’na İlişkin Ortak Basın Açıklaması

8.5. Uluslararası İlişkiler

8.6. Üniversite Öğrenci Temsilcileri Komisyonu Çalışmaları

8.6.1. “Mimarlarla, Mimarlığa Dair Konuşacaklarımız Var!”

8.6.2. Dünya Kadınlar Günü İçin Bildiri

8.6.3. Mimarlar Odası Genel Kurulu’na Katılım

8.6.4. İş Hukuku Semineri

8.6.5. İstanbul Yapı Fuarı Teknik Gezisi

8.6.6 “Depremden Sonra Hayat Var mı?” Atölye Çalışması

8.6.7. “Sinematik Mimari – Sulukule” Atölyesi

8.6.8. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Semineri

8.6.9. Suruç Katliamı Üzerine Yazı

8.6.10. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı – VIII’e Katılım

9. Etkinliklerimiz

9.1. Kurumsal Etkinliklerimiz

9.1.1. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması – VIII: “Kentte Dayanışma ve Paylaşım”

9.1.2. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması – IX: “Penceremden Dünyam”

9.1.3. VIII. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali

9.1.4. IX. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali

9.1.5. Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması 2014

9.1.6. Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması 2015

9.1.7. 2015 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışması: “Sağlıklı Kentler”

9.1.8. 2016 Yılı Ajanda Fotoğraf Yarışması: “Kentin Ruhu”

9.1.9. IX. Kent Düşleri Atölyesi: “Kente Temas”

9.1.10. X. Kent Düşleri Atölyesi: ‘Özgürlük’ Mekânı Kentler

9.1.11. Mimarlık ve Kent Şenliği – X

9.1.12. Mimarlık ve Kent Şenliği – XI

9.1.13. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Belgesel Sinema Kulübü Etkinlikleri

9.2. Diğer Etkinliklerimiz

9.2.1. Mimarlığın Yerel Forumu III: Diren İstanbul

9.2.2. Mimar Sinan’ı Anma (2014)

9.2.3. Panel: Haliç Tersanelerinde Neler Oluyor?

9.2.4. Seminer: Miras İstanbul

9.2.4.1. Üçüncü Bölüm: İstanbul’un Kent Kültüründe Demiryolu Mirasının Yeri ve Koruma Sorunları – Yonca Kösebay Erkan

9.2.4.2. Dördüncü Bölüm: Geç Osmanlı Döneminde Bir İlgi Alanı Olarak İstanbul Tarihi – Gül Cephanecigil

9.2.4.3. Beşinci Bölüm: 19. Yüzyıl İstanbul’unda Batı Müziği Mekânları – Nazende Yılmaz

9.2.4.4. Altıncı Bölüm: Tarihi Yarımadada Dünden Bugüne Arkeoloji: Yitirdiklerimize ve Kazandıklarımıza Genel Bir Bakış – Nezih Başgelen

9.2.5. 6. Sanatçılar Kurultayı: Sanatta Özerklik ve TÜSAK

9.2.6. Oktay Ekinci’yi Anma Toplantısı

9.2.7. Panel: Ulusal Mimarlık Ödülleri Sergisi ve 21. Yüzyıl Dönümünde Türkiye Mimarlığı

9.2.8. Yeni Yıl Buluşması

9.2.9. Söyleşi: 2 Mabet: Bir Cami – Bir Cemevi – Orhan Özgüner

9.2.10. Söyleşi: Fotoğraf ve Mimar – Oğuz Öztuzcu

9.2.11. “Ayın Konuğu” Programı

9.2.11.1. Ayın Konuğu: Ruşen Keleş – Torba Yasa Ne Getiriyor?

9.2.11.2. Ayın Konuğu: Selahattin Yıldırım – Kent Hakkı ve Kentsel Adalet Üzerine

9.2.11.3. Ayın Konuğu: Fikret İlkiz – İfade Özgürlüğü ve Görüş Edinme Hakkı

9.2.11.4. Ayın Konuğu: Galip Yalman – Kriz ve Siyaset: Yunanistan’dan İspanya’ya Neoliberalizm Karşıtı Hareketler ve Mücadele Pratikleri Üzerine

9.2.11.5. Ayın Konuğu: Behiç Ak – Sanat ve Eleştiri

9.2.11.6. Ayın Konuğu: İbrahim Kaboğlu – Hukuk Devletinde Hakların Etkili Kullanımı

9.2.11.7. Ayın Konuğu: İlhan Tekeli – Böyle bir Siyaset ve Demokrasi Anlayışının Sürdürülebilirliği Üzerine

9.2.11.8. Ayın Konuğu: Bozkurt Güvenç – Tasarım Sanatı ve Mimarlık

9.2.12. Mimarlık Semineri 2015: 1969 Mimarlık Semineri Bağlamında Geleceğe Bakmak

9.2.13. Mimar Sinan’ı Anma (2015)

9.2.14. Panel: Kent Kimliğinin Oluşumunda Sanatın Rolü

9.2.15. Panel: Hasankeyf’i Kurtaralım

9.2.16. Yapıda Kullanılanlar Konferans Serisi

9.2.17. Sergiler

9.2.17.1. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması – VIII: “Kentte Dayanışma ve Paylaşım” Sergisi

9.2.17.2. XIV. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri (2014)

9.2.17.3. Oktay Ekinci Sergisi: “Bu Manzaranın Bozulmaması İçin Ben Bir Ömür Verdim”

9.2.17.4. TMMOB Mimarlar Odası Ulusal Mimarlık Ödülleri: I-XIV (1988-2014) Sergisi

9.2.17.5. 2015 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması “Sağlıklı Kentler” Sergisi

9.2.17.6. 2014 Uluslararası Mimarlık Ödülleri ve 2014 Amerikan Mimarlık Ödülleri: “Kent ve Dünya” Sergisi

9.2.17.7. IX. Kent Düşleri Sergisi: “Kente Temas”

9.2.17.8. Orhan Özgüner Sergisi: “2 Mabet: Bir Cami – Bir Cemevi”

9.2.17.9. Oğuz Öztuzcu Retrospektif Fotoğraf Sergisi

9.2.17.10. Orhan Şahinler: Mimarlıkla 60 Yıl Sergisi

9.2.17.11. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması – IX: “Penceremden Dünya” Sergisi

9.2.17.12. Haydar Özay’ın Gezi Resmi Sergisi

9.2.17.13. Office 25 Architects: Mimarlıkta On Yıl Sergisi

9.2.17.14. Sivil Mimari Bellek Ankara 1930-1980 Sergisi

9.2.17.15. Sinan Ödüllü Mimarlar Programı 2014-2016: “Yere Ait: Ersen Gürsel Mimarlığı” Sergisi

9.2.17.16. 2016 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması “Kentin Ruhu” Sergisi

9.2.17.17. Taşın Kentle ve İnsanla Buluşmasına İlişkin Görsel Bir Yolculuk: “Kent/Taş” Sergisi

9.2.17.18. X. Kent Düşleri Sergisi: “Özgürlük” Mekânı Kentler

9.2.17.19. “Haydarpaşa” Fotoğraf Sergisi

10. Hukuk Çalışmaları

10.1. İdari Davalar

10.2. Hakaret Tehdit Dosyaları

11. Yayın Çalışmaları

11.1. Süreli ve Elektronik Yayınlar

11.1.1. Mimar.ist

11.1.2. Mimarlara Mektup

11.1.3. www.mimarist.org

11.1.4. mimarist.tv

11.2. Süresiz Yayınlar

11.2.1. İstanbul Mimarlık Rehberi

11.2.2. Kent Düşleri Atölyeleri IX: Kente Temas

11.2.3. Kent Düşleri Atölyeleri X: “Özgürlük” Mekânı Kentler

11.2.4. Nâzım Hikmet – Hayal Ediyorum

11.2.5. Kentsel Dönüşüm Uygulamaları: Sorunlar/Sonuçlar

12. Kurumsal İlişkiler

13. TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu (İKK) Çalışmaları

13.1. Özgürlük, Barış, Demokrasi, Adalet ve Emek Mitingi

13.2. Cinsiyetçi TRT Protesto Edildi

13.3. Her 3 Mart’ta “İş Cinayetlerini Durdurun” Diyoruz

13.4. Beşinci Mühendislik ve Şehircilik Günleri

13.5. Marmara Park AVM İnşaatında Yanan 11 İşçi Unutulmadı

13.6. “Taksim Dayanışmasını Yargılamaya Gücünüz Yetmez”

13.7. “Üçüncü Köprü Viyadükünde Yaşanan İş Cinayetinin Sorumluları Hesap Vermelidir”

13.8. “1 Mayıs’ta Taksim’deyiz!”

13.9. Polis Şiddeti Devam Ediyor

13.10. 1 Mayıs’ta Yaşanan Polis Terörü Kınandı

13.11. “Gözaltına Alınan Arkadaşlarımız Serbest Bırakılsın!”

13.12. Soma Faciasını Protesto Eylemi

13.13. Öğrencilerin Soma’yı Protesto İşgaline Destek

13.14. TMMOB Asgari Ücret Çalışma Grubu Toplantısı

13.15. Soma’da ve Gezi’de Yitirdiklerimiz Anısına Kent ve Demokrasi Etkinliği

13.16. “Rantiye, İstanbul’u Pazarlamak İçin Haydarpaşa Garı’nda!”

13.17. Soma’da Düzenlenen TMMOB Mitingine Katıldık

13.18. IŞİD Katliamından Kaçanlara Yardım Kampanyası

13.19. “Salıpazarı Kruvaziyer Limanı ÇED Süreci Meşru Değildir”

13.20. Kadınlar Barış İstiyor

13.21. “Torunlar GYO İş Cinayetlerinin Sorumlusu Sermaye ve Sermayeye Kanat Geren AKP’dir”

13.22. TMMOB Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Dayanışma Günü Basın Açıklaması

13.23. Harita Mühendisi Gülseren Yurttaş’ı Ölüm Yıldönümünde Andık

13.24. TMMOB 60. Yıl Kutlamaları

13.25. Taksim Dayanışmasının İlk Duruşmasına Çağrı

13.26. “Bütün İstanbul Halkını Validebağ Korusunu Korumaya Çağırıyoruz!”

13.27. Soma’dan Ders Almadık, İş Cinayetleri Devam Ediyor

13.28. Haydarpaşa’da Gar Nöbeti

13.29. Haydarpaşa Garı Bizimdir

13.30. Lise Söyleşileri – Aralık 2014

13.31. TMMOB’ye Kendi Yasasıyla İlgili Eylemde Coplu, Gazlı Müdahale

13.32. İKK’dan Fatih Belediyesi’ndeki Sürgünlere Karşı Eylem

13.33. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İl Müdürlüklerine Siyah Çelenk Koyduk

13.34. Mimar, Mühendis ve Şehir Plancıları: Je suis Charlie

13.35. Serbest Mühendislik Mimarlık Hizmeti Veren Üyelerle “Torba Yasa” Toplantısı

13.36. “Ülkemize, Halkımıza, Mesleğimize, Örgütümüze Sahip Çıkıyoruz”

13.37. İstanbul Meslek Odaları Koordinasyonu: TMMOB ile Bir Arada, Omuz Omuza!

13.38. Laik ve Bilimsel Eğitim Mücadelesinde Alanlardaydık

13.39. “Taksim 1 Mayıs Alanıdır, Yargılanamaz!”

13.40. Ankara Yürüyüşümüzün İstanbul Ayağı Gerçekleştirildi

13.41. “İş Cinayetlerini ve İşçi Katliamlarını Durduralım!”

13.42. “Yasanız Meclis’ten Geçse Bile Sokaktan Geçmeyecek!”

13.43. İktidarın Hekim Korkusu: 14 Mart Yürüyüşüne Polis Barikatı

13.44. Prof. Dr. Raşit Tükel’in Rektörlük Adaylığına Destek

13.45. Taksim 1 Mayıs Alanı Beraat Etti

13.46. 1 Mayıs 1977, 1989 ve 1996 Şehitlerini Andık

13.47. Taksim Dayanışması Davasında Beraat

13.48. TMMOB İKK 1 Mayıs Sergisi Açıldı

13.49. TMMOB İş Güvenliği Uzmanları Kurultayı İstanbul Yerel Çalıştayı Yapıldı

13.50. “Soma’yı Unutmadık, Unutturmayacağız!”

13.51. TMMOB Kent ve Demokrasi Şenliği – III

13.52. TMMOB’ye Bağlı Odalarla CHP’li 14 Belediyenin Ortak Mesleki Denetim ve Teknik İşbirliği Protokolü

13.53. İKK Kadın Komisyonu 15-16 Haziran’ın 45. Yılına Saygı Etkinliği Düzenledi

13.54. Nükleer Karşıtı Platform İstanbul Bileşenleri Kongresi Toplandı

13.55. Trenlerimizi Beklemek İçin Haydarpaşa Garı’ndaydık

13.56. 1 Mayıs’ta Taksim’i Yasaklayan Başbakan, İçişleri Bakanı ve İstanbul Valisi Hakkında Suç Duyurusu!

13.57. “Suruç Katliamını Öfkeyle Kınıyoruz!”

13.58. “Tuzla’da Yaşanan Büyük Çaplı Bir Kimyasal Kazadır”

13.59. “Nükleer Santrallere ve Silahlara Hayır!”

13.60. Gelecek Büyük Marmara Depremi Gölgesinde 17 Ağustos Kocaeli Depremi ve Geçen 16 Yıl

13.61. 4. Kadın Kurultayı İstanbul Yerel Çalıştayı Gerçekleştirildi

13.62. “Savaşa İnat, Barış Hemen Şimdi!” Demek İçin 10 Ekim’de Ankara’da Emek, Barış, Demokrasi Mitingi’ndeyiz!

13.63. “Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız ve İsyandayız!” (10 Ekim 2015)

13.64. “Ölen Arkadaşlarımızı Anmak, Faşist Katliamı Protesto Etmek İçin Yarından İtibaren Yastayız, 12-13 Ekim Günleri Bütün Türkiye’de Grevdeyiz!”

13.65. Tüm İşyerlerimizde Anma ve Saygı Duruşu Gerçekleştirdik

13.66. Basın Duyurusu: “Üzgünüz, Öfkeliyiz, Yastayız, İsyandayız. Hayatı Durduruyoruz!”

13.67. Kadıköy’de Binlerce Kişi Katliamın Birinci Haftasında Kardeşlerimizi Andı

13.68. “Fransa’daki IŞİD Katliamını Protesto Ediyoruz”

13.69. İKK Kadın Etkinliği

14. Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

14.1. Kütüphane

14.2. Arşiv

14.3. Ekler

14.3.1. Ek 1: Kütüphanemizdeki Süreli Yayınlar

14.3.2. Ek 2: Arşivimizde Yer Alan Bazı Filmler

15. Basında Mimarlar Odası

16. Şube Üye Profili

17. Mesleki Denetim Raporu

18. Mali Rapor

Yazar- MO İstanbul 26 Ocak 2016 Salı