Ana Sayfaya Dön

Kent Düşleri Atölyeleri


Kent Düşleri Atölyeleri-XVII: “MİMARLIK VE SINIR”

Mimarlığın kamusal ve toplumsal sorumluluklarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla 2005 yılından bu yana yürüttüğümüz Kent Düşleri Atölyeleri’nin on yedincisini bu yıl 8 Temmuz – 2 Ağustos 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek ve atölye sonuçlarını sergileyerek yayına dönüştüreceğiz.

Bu yılki teması “Mimarlık ve Sınır” olarak belirlenen Kent Düşleri Atölyeleri’nde, her yıl olduğu gibi farklı disiplin alanlarının entelektüel birikimi atölye süreçlerini besleyecek ve öğrencilerin katılımıyla İstanbul’a dair zengin tartışma ortamları yaratılacaktır.

Sizi, İstanbul’a dair gözlemlerinizi, okumalarınızı ve düşlerinizi istediğiniz araçlarla aktarmanıza olanak sağlayacak bu çalışmada katılımcı olmaya davet ediyoruz.

Farklı yarıyıl düzeylerinin buluştuğu Kent Düşleri Atölyeleri’ne ön kayıt için son başvuru tarihi 12 Haziran 2024, kesin kayıt için son başvuru tarihi 26 Haziran 2024 olarak belirlenmiştir.

Üniversitelerinizde staj kapsamında değerlendirilebilen Kent Düşleri Atölyeleri’ne katılım için Mimarlar Odası öğrenci üyesi olmak yeterlidir. Öğrenci üyelikle ilgili bilgilere http://www.mimarist.org/ogrenci-uyelik/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Atölyeler ücretsizdir. Başvuru formunu eksiksiz dolduran her öğrenci, herhangi bir elemeye tabi tutulmaksızın kontenjan dolana kadar kayıt yaptırma hakkına sahiptir.

Atölyelerin kontenjanı 100 kişi ile sınırlandırılmış olup, okul ve dönem kontenjanları da belirlenmiştir. Başvurulardaki yoğunluğa göre okul ve dönem kontenjanları dikkate alınacaktır. Atölyelere katılım için 1. sınıfı bitirmiş olma şartı aranmaktadır.

Atölyelere katılmak isteyen öğrencilerin https://kentdusleri.mimarist.org/ adresindeki başvuru formunu doldurarak 12 Haziran 2024 tarihine kadar ön kayıt yaptırmaları gerekmektedir. Ön kayıt yaptıran tüm öğrenciler kesin kayıt yaptırma hakkına sahip olacaktır.

Ön kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler 12 Haziran 2024 – 26 Haziran 2024 tarihleri arasında şubemize gelerek kesin kayıtlarını yaptırabileceklerdir. Kesin kayıt sonrası kontenjan aşılması durumunda, kayıt yapma sırası esas alınacaktır.

Öğrenci üye olmayan katılımcılar kesin kayıttan önce öğrenci üye kayıt işlemlerini yaptırabilirler.

Kent Düşleri Atölyeleri ile ilgili tüm bilgilere www.mimarist.org adresinden ulaşabilirsiniz.

Staj:

Atölyelere staj kapsamında katılan öğrencilerin aşağıdaki konulara özen göstermesi gerekmektedir:

– Staj başvuru formlarının eksiksiz doldurulmuş olması ve onay sonrası bir kopyasının Oda’ya bırakılması,

– Atölye çalışmaları süresince staj defterlerinin düzenli doldurulması,

– Atölye sonunda staj defteri ve staj değerlendirme formunun Oda tarafından onaylanmadan önce grup yürütücülerinden en az birine onaylatılması,

– Atölye bitiminden itibaren en fazla iki ay içerisinde staj defterlerinin Oda onayına sunulması.

Başvuru formu için buraya tıklayabilirsiniz…

Bilgilerinize sunuyor, katılımınızı diliyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

 

Tema Hakkında:

“Mimarlık ve Sınır”

Beşeri coğrafyacılar 1970’li yıllarda yeryüzünde “sınır” kavramını tartıştıklarında biz mimarlar mesleğimizin en temel ögesinin bu denli “çok boyutlu” olmasına şaşırmakla birlikte,  mekânın uzamlarını da daha farklı kavramaya başladık. “Sınır” kavramı Relph’in “Yer ve Yersizlik” kitabı ile kentsel coğrafya alanına önemli bir boyut kazandırarak tartışma yarattı. Bu tartışmaya, onu izleyerek Tuan, Soja ve Harvey de felsefi katkıları ile katıldılar.

Mimarlığın aslında çok boyutlu bu “görünmez” boyutunu coğrafyacılar, şehir plancıları, insan-toplum bilimciler ve mimarlar sürekli tartıştılar. Konunun toplumsal, siyasal ve psikososyal (territorialite) boyutlarını ele aldılar. Mimarlık, beşeri coğrafyanın başlattığı bu tartışmanın kendisine sunduğu bu kavramı içselleştirdi ve bu kavramı mekânsal dil içinde “özgürlük”, “görme”, “beden ve mekân”, “algı ve bilişim” süreçleri içinde ele alarak kendi mesleğinin kuramsal çerçevesinde araştırdı.

Mimarlıkta “sınır” kavramı mekânın sadece algısal boyutunda kalmadı. Oradan yola çıkarak, kentsel sınırlara, kapalı sitelere, özel bölgelere, toprak bölümlenmesine, toplumsal yapının şekillenmesine ve ulusların sınırlarına kadar tartışılacak bir konu oldu.

Ülkemizde kent topraklarının hoyratça kamu haklarından mahrum edilmesi, özel mülkiyetin ve rantın kent planlanmasında “ana hedef” olarak kabul görmesi ile bugün kentlerimizin sadece sınırlardan oluşan bir “özel mülkiyet yumağı” haline girmesi sonucunda, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin düzenlediği 17. Kent Düşleri Atölyesi’nin bu yılki konusu yukarıdaki açıklamaların ışığında, “mimarlık ve sınır” olarak seçildi.

Tüm mimarlık öğrencilerimizi bu geleneksel ve özgün atölye etkinliğimize bu çağrı ile davet etmekteyiz.