Ana Sayfaya Dön

Kent Düşleri Atölyeleri


Kent Düşleri Atölyeleri, mimarlığın kamusal ve toplumsal sorumluluklarına yönelik farkındalık yaratmak amacıyla Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 2005 yılından bu yana yürüttüğü bir çalışmadır.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi mekânlarında planlanan ve farklı yarıyıl düzeylerinin bir araya geldiği atölye çalışmaları, düzenleme kurulu dışında çok sayıda akademisyen ve serbest çalışan meslektaşımızın katılımı ile yürütülmektedir.

Kent Düşleri Atölyelerinde, her yıl farklı disiplin alanlarının entelektüel birikimi ile atölye süreçleri beslenmekte ve öğrencilerin katılımıyla İstanbul’a dair zengin tartışma ortamları yaratılmaktadır.

Ortalama beş ila altı gruba ayrılarak yürütülen atölye çalışmalarında Odadan, akademik alandan ve profesyonel hayattan uzmanlar gönüllü olarak yürütücülük görevi üstlenmektedir. Ayrıca farklı disiplin alanlarından uzmanların katılımıyla, ana tema çerçevesinde ortak seminer ve atölye çalışmaları gerçekleştirilmektedir.

Atölye süresi boyunca öğrenciler, bulundukları grubun yürütücülerinin belirlediği alan/ alanlarda ana tema eşliğinde çalışarak İstanbul’a dair gözlem, analiz yoluyla bilgi ve deneyim edinmektedirler. Öğrencilerden atölye sonunda bu bilgi ve deneyimleri kendi tercih ettikleri araçlarla ve belli bir formatta sunmaları beklenmektedir.

Bu yıl düzenlenen atölyelere dair detaylı bilgilere ve geçmiş yıllarda gerçekleştirilen atölyelerin kitapçıklarına ilgili linkler aracılığıyla ulaşabilirsiniz.