İstanbul Şube Süresiz Yayınlar

MO İstanbul 16 Mart 2017 Perşembe

SON DÖNEM YAYINLAR
FAALİYET RAPORLARI / ÇALIŞMA PROGRAMLARI
ETKİNLİK YAYINLARI (SEMPOZYUM, KONGRE, PANEL…)
MESLEK İÇİ HİZMET YAYINLARI
PROJELER / DOSYALAR
ÇALIŞMA NOTLARI
DİĞER YAYINLAR


SON DÖNEM YAYINLAR

Mimarlık Yayınlarının Dünü Bugünü Yarını
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Haziran 2007, İstanbul, 57 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Mimarlık Vakfı İktisadi İşletmesi ortaklığıyla 22 Ocak–02 Şubat 2007 tarihleri arasında Mimarlar Odası Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası sergi salonunda Türkiye’de bir ilk gerçekleşti. 22 yayınevinin mimarlık alanındaki yayınları bir çatı altında toplanarak okuyucusuyla ve mimarlık mesleği sahipleriyle buluştu.
Sergi süresince çesitli etkinlikler ve söyleşilerin gerçekleştiği Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası’nda ayrıca 25 Ocak 2007 tarihinde Aydın Bodur – Günhan Danışman – Doğan Hasol – Deniz İncedayı – Güven Sargın – Gürhan Tümer ve Sami Yılmaztürk’ün katılımlarıyla “Mimarlık Yayınlarının Dünü Bugünü Yarını” konulu birYuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirildi.
Haziran 2007 tarihinde toplantının bant çözümleri okuyucuya sunulmak üzere yayın haline getirildi.


Nesnelerin Ardındaki Gizem
Ercan Ağırbaş,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Mayıs 2007, İstanbul, 50 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.

EKA-MBÇK Dünya Ülkelerinde Mimarlık Pratiği Dizisi kapsamında 26 Ocak 2007 tarihinde gerçekleştirilmiş olan konferansın bant çözümüdür.


İstanbul’un Tarihi Kentsel Topografyasını Bekleyen Riskler
Astrid Debold-Kritter, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Mayıs 2007, İstanbul, 38 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.
İstanbul metropoliten alanında gittikçe artmakta olan yüksek yapılaşma eğilimlerinin ve önerilen devasa projelerin yaratacağı kentsel ölçeğin, tarihi kentsel topografya üzerindeki olası görsel etkisini değerlendirmek üzere gözlemler, belgeler ve temel tartışmalardan oluşan, 22 Kasım 2006 tarihli sunusun bant çözümüdür.


Kendini Tanı
Cengiz Bektaş, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Nisan 2007, İstanbul, 160 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.

Sevgiyi Paylaşalım
Cengiz Bektaş, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Nisan 2007, İstanbul, 160 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.

Mimarlar Tanık! 12 Eylül, Mimari ve İstanbul
Atölye Çalışması, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Nisan 2007, İstanbul, 54 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.

78’liler Girişimi tarafından 12 Eylül darbesinin 26. yıldönümünde düzenlenen etkinlikler kapsamında şubemizce örgütlenen atölye çalışmasının bant çözümüdür. Katılımcılar: Cengiz Bektaş, İlyas Bulcay, Niyazi Duranay, Yücel Gürsel, Ali Kara, Eyüp Muhcu, Hasan Cevat Özdil, Yıldız Uysal, Mücella Yapıcı, Osman Yener, Sami Yılmaztürk.


Kentini Yaşamak
Cengiz Bektaş, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Mart 2007, İstanbul, 168 sayfa, 16,5×23,5 cm.

Mimarlar Odası’nın, dergilerin, güncelerin bana sorduklarının karşılıkları olan bu yazıları, gene Mimarlar Odası’nın bir betik olarak yayımlamak istemesini sunulmuş bir onur olarak düşünüyorum.
Dileğim, bütünlüğü olan bu yazıların herkesin önce kendi kendine tartışmasını sağlaması…
İnsanı insan yapan kentlerimiz üzerinde düşünmek de, tartışmak da geç kalınmaması gereken bir sorumluluk. Hele bütün geçmişinde kültür başkenti olagelmiş bir kentin oturanları olan bizler için…
Sağlıklı bir mimarlık ortamının oluşmasında ilk ağızda mimarların sorumlu olduklarına inanıyorum. Konularımızı halka açmanın zorunluğu buradan çıktı. Herkesin okuyabileceğini düşünerek yazdığım bu alandaki ilk yapıtım Mimarlıkta Eleştiri (1967), Türk Dil Kurumu ödülünü aldı (1968). Bugüne dek birkaç baskı yapması dışında başka üretimlere de örneklik etti.
1967-2007, tam kırkıncı yılı ilk yapıtımın!.. (Cengiz Bektaş, “Önsöz Yerine”)


Gelecek Biziz
Cengiz Bektaş, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Mart 2007, İstanbul, 184 sayfa, 16,5×23,5 cm.
“Yazıyorum…
Paylaşmak istediğimi yazıyorum.
Paylaşacak, anlatacak bir şeyim olmasa yazamazdım.
Anlatacak bir şeyim olduğunda da yazmadan duramıyorum.
Anlatacak şeyim yaşamamdan kaynaklandı hep. Yaşamadığım bir şeyi yazmadım desem yeri…
Elbette okunsun diye yazdım…
Okunmazsa paylaşamam ki…
Çağdaş Türk şiirinin büyük ozanı Nâzım Hikmet:
‘Gerçek sanat-sanatçı, halkın aydınlığı, güzel geleceği için sorumluluk duyar’ diyordu.
Bu sorumluluğu duymaya çalıştım hep…
Bu nedenle işim, insanlara zorluklar çıkarmak, onlara acı çektirmek, onları çirkinlikler, pislikler karşısında bırakmak olamazdı, Sabahattin Eyuboğlu’nun dediği gibi…
Okuyucuma daha insancıl ortamlar sunabilmek, daha güzel, daha olanaklı geleceği anlatabilmek için yazdım, yazıyorum.
‘Umut’u hiç elden bırakmamaları için…”
(Eylül 2005)
Böyle yazmışım 2005 yılında…
Bugün de bu yoldayım…
Ama bunları Mimarlar Odası’nın basması benim için onur… (Cengiz Bektaş, “Önsöz Yerine”)


Cumhuriyet Dönemi İstanbul Planlama Raporları 1934-1995
Derl.: Şener Özler, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Şubat 2007, İstanbul, 463 sayfa, 24×32,5 cm.

“Aslında bu derleme, araştırma ödevleri için Oda’ya gelip inatla bir şeyler koparmaya çalışan genç mimarların, mimar adaylarının ürünü sayılabilir. Onlar için bir yerlerden bulunup saklanan ve onların getirdikleri belgelerle birlikte oluşan dosyalardan biridir ‘İstanbul Planlama Raporları’.
Bu çalışma o nedenle bir araştırma sayılmaz. Bütünüyle belgesel bir derlemedir.
Ancak yine de araştırma ölçütlerine belli ölçülerde uymak gerektiğinden önemli eksikliklere düşmemeye dikkat ettik.
Çalışmamız, nâzım plan ölçeğinde literatüre giren plan raporlarını bir araya getirmek çabasından ve Odamızda en çok ihmal edilen bilimsel-mesleki yayın alanının amatör bir örneği olmaktan başka bir amaç taşımaz.” (Şener Özler, “Derleyen ve Yayıma Hazırlayanın Notu”ndan)


1.Türkiye Mimarlık Eleştirisi Örnekleri Seçkisi
,Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Şubat 2007, 171 sayfa.
“Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 2006 yılında düzenlenen “1. Türkiye Mimarlık Eleştirisi Örnekleri Seçkisi” başlıklı yarışma meslek çalışmalarımızda bir ilk deneyim oldu.
Yarışmanin ana fikri, şubemizin EKA-MBÇK (Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu) tarafından oluşturulmuştu. Düzenlenen yarışmayla amaçlanan, meslek alanımızda eleştiri düşüncesini ve yöntemlerini geliştirmek, tartışma ortamına bir katkı sağlamaktı. Birçok meslekte oldugu gibi mimarlıkta da eleştirinin yaygınlaşabilmesi, değişim için bir araca dönüşebilmesi, düşünen her meslek insanı için bir sorumluluk. Ancak her türlü mesleki üretim alanında eleştiri alışkanlığının henüz yeterince kazanılmadığı da bir gerçek. Farklı kavramların yorumlanabildiği ve yeni fikirlere dönüşebildiği bir eleştiri ortamı geliştirmek hedefimiz olmalı.Yarışma fikri böylesi bir bakış açısıyla ortaya çıktı. Bu kitap yarışmada dereceye giren ve jüri tarafından yayımlanmaya değer bulunan eserleri kapsıyor.”(Sunuş yazısından.)


UIA 2008 Torino’ya Doğru,
Hazırlık Toplantısı
II (6 Ekim 2006): Tuğçe Selin Tağmat, Fatih Söyler, Ocak 2007, 43 s.
UIA 2008 Torino sürecinin ele alındığı toplantıların ikincisinde hazırlıklar konusunda bilgi verildi ve gerek Torino Kongresinde, gerekse genel olarak UIA çalışmalarında neler yapılabileceği konusu ele alındı.


Ulaşım Politikaları ve Anadolu Yakasında
Ulaşım
,Panel-Forum (24Haziran 2006), Ocak 2007, 126 sayfa
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği tarafından düzenlenen, Arif Atılgan, Zekâi Dede, Mehmet Selim Baki, Mücella Yapıcı, Günhan Danışman, Eyüp Muhcu, Ümit Çelik, Zekiye Yenen, Haluk Gerçek ve İsmail Hakkı Acar’ın katılımlarıyla gerçekleşen panel forumun bant çözümleridir.


Küreselleşmedeki Son Gelişmeler:
Uluslararası Ticaret, Küresel Değer Zincirleri ve Sermaye Birikim Sürecinin Bugünkü Aşaması
,
150. Anti-MAI Toplantısı, Panel (29 Temmuz 2006), Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ocak 2007, 51 sayfa.
Anti-MAI Grubunca şubemizin Yıldız binasinda Selim Yılmaz, Gaye Yılmaz, Yrd. Doç. Dr. Berna Müftüoğlu, Prof. Dr. Mehmet Türkay ve Prof. Dr. Fuat Ercan’ın katılımıyla gerçekleştirilen panel ve bilgilendirme toplantısının yayınıdır.


İstanbulda Dünya Mirası Sit Alanı,ICOMOS/UNESCO
Ortak Uzman Heyeti İnceleme Raporu, 6-11 Nisan 2006, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Aralık 2006, 76 sayfa.
3. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi
Kongre Bildirileri, 15-16-17 Kasım 2006, ITÜ Taşkışla 109,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Kasım 2006, 718 sayfa.
Dünya Mirası – Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri – Teknik Kongre 10 Şubat 2006
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Nisan 2006, 126 sayfa

Tarihi Kentlerin Yönetimi, Panel 3 Şubat 2005
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Eylül 2005, 127 sayfa

Sergileme Sistemi Tasarımı Ögrenci Yarışması
Yayına Hazırlayanlar: Ayşen Ciravoğlu, Deniz İncedayı, Metin Karadag,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Aralık 2005, 63 sayfa
1996 İnsan Yerleşimleri Konferansı Habitat-II’nin 10. Yılında Yoksullar İçin Mimarlık
Günhan Danışman, Sümer Gürel, Yücel Gürsel, Ayşe Öncü, İzzettin Önder; Yuvarlak Masa Toplantısı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Eylül 2006, 62 sayfa
Ülkemiz Kaynakları ve Konut Finansman Modeli Olarak “Mortgage”
Mete Tapan, Eyüp Muhcu, Yıldız Sey, Tevfik Türel, Oğuz Soydan, Erol Köktürk, Mehmet Bozkurt; Panel/Forum,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ağustos 2006, 80 sayfa
Oda Tarihinden Portreler
Doğan Hasol,
Söyleşi: Mücella Yapıcı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Eylül 2006, 212 sayfa
Oda Tarihinden Portreler
Orhan Şahinler,
Söyleşi: Mücella Yapıcı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ağustos 2006, 112 sayfaOda Tarihinden Portreler
Maruf Önal,
Söyleşi: Mücella Yapıcı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Haziran 2006, 144 sayfaOda Tarihinden / Portreler
Niyazi Duranay,
Söyleşi: Mücella Yapıcı-Tayfun Gürkas ve Cihat Fındıkoğlu-Orhan Şahinler,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ocak 2006, İstanbul.Deprem ve Mimarlık
Nilgün Akçan, Arif Atılgan, Güven Birkan, Özden Gönül, Yücel Gürsel, Güzin Konuk, Erol Lomlu, Eyüp Muhcu, Kâmuran Öztekin, Yıldız Sey, Yıldız Uysal, Mücella Yapıcı, Yuvarlak Masa Toplantısı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Mayıs 2006, 66 sayfaHollanda’da “Yabancı” Bir Mimar, Han Tümertekin, Konferans
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Haziran 2006, İstanbul, 34 sayfa
Anadolu’da Malzeme ve Mimarlık,
Yay. Haz. Fehiman Yurttaş, Nisan 2006

UIA 2005 İstanbul Yayınları Dizisi,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul; 270 sayfa.UIA 2005 İstanbul’dan UIA 2008 Torino’ya Doğru,
UIA 2005 İstanbul’dan UIA 2008 Torino’ya Doğru, (Panel-Forum, 4 Ekim 2005)

Günhan Danışman, Doğan Kuban, Oktay Ekinci, Fatih Söyler, Yücel Gürsel, Ilker Ertuğrul, Esma Ağirman, Musa Daner,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Nisan 2006, İstanbul, 62 sayfa


Rusya’da Mimarlık Meslek Pratiği ve Yeni Gelişmeler, Konferans, 12 Kasım 2003Zeycan Önder,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Nisan 2006, İstanbul, 34 sayfa.

Küreselleşen İstanbul ve Haydarpasa,
Küreselleşen İstanbul ve Haydarpasa, Panel/Forum (26 Kasım 2005)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mart 2006, İstanbul, 158 sayfa
Mimar Gözü ile Bir Kenti Yaşamak / Düşünmek, Söyleşi (6 Ekim 2005)
Cengiz Bektaş, Aydın Boysan, Aron Angel, Niyazi Duranay, Cihat Fındıkoğlu, Orhan Şahinler,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Şubat 2006, İstanbul, 62 sayfa
Yasal Değişim Sürecinde İnsan, Toplum, Çevre, Kent ve Mimarlık, Sempozyum
Yayına Hazırlayan: Yıldız Uysal,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ocak 2006, İstanbul.
Boğaziçi / Gelişmeler, Sorunlar, Yaklaşımlar
S. Atabay, A. Batur, H. Cengiz, B. Çeçener, N. Zeren Gülersoy, S. Pınar, Y. Salman, Y. Uysal, Panel,
Yayına Hazırlayan: Yıldız Uysal,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ocak 2006, İstanbul.UIA 2005 İstanbul’a Doğru Mimarlık ve Kent Buluşması 3
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ocak 2006, İstanbul.

UIA 2005 İstanbul’a Doğru Mimarlık ve Kent Buluşması 2
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ocak 2006, İstanbul.

UIA 2005 İstanbul’a Doğru Mimarlık ve Kent Buluşması 1
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Şubat 2006 İstanbul

Serbest Dolaşım ve Avrupa Birliği Mimarlık Meslek Hukukunun Değişimi
F. Alioğlu, C. Baydarol, M. Bozkurt, T. Çoban, G. Danışman, N. Dengiz, S. Gülcen Eren, M. İnceoğlu, E. Muhcu, E. Ölmez, K. Önal, S. Önür, Y. Sey, E. Şahmalı, M. Tapan, B. Tuna, Panel-Forum (4
Mayıs 2005),
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ocak 2006, İstanbul.


Mimarlar İçin Bilirkişilik Başvuru Kitabı,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Aralık 2005, 270 sayfa

İmar Yasası Tasarısı ve Planlama, Yuvarlak Masa
Toplantısı, 12 Ocak 2005

Sunuşlar: Betül Şengezer, Sence Türk, Yıldız Uysal,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Eylül 2005, 75 sayfaICOMOS / CIVVIH, Tarihi Kentler ve Yerleşmeler Bilimsel Komitesi
Metropol Alanlarda Tarihi Merkezler,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 75 sayfa, Mayıs 20052. Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi, Panel GÜÇLENDIRMEDE MALZEME EĞİLİMLERİ
Panelistler: Süheyl Akman, Görün Arun, Kaya Özgen, Müfit Yorulmaz,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Nisan 2005, 31 sayfaMAAN, Modern Asian Architecture Network,
Abstracts

Yayına Hazırlayan: Yıldız Salman, Neşe Dogusan,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 2005


Construction Materials Catalogue 2005-2006
Hazırlayan: Fehiman Yurttaş,İbrahim Uysal,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, 2005
Estetik, Afsar Timuçin, Seminer, Felsefeden Mimarliğa Bakişlar Dizisi-2
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Kasım 2005, İstanbul

Mimarlıkta Dil ve Anlam, Atilla Yücel, Seminer, Felsefeden Mimarliğa Bakışlar Dizisi-1
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Kasım 2005, İstanbul

Mekân, Toplumsal Cinsiyet Rolleri ve Mimarlık
Afife Batur, Yıldız Cıbıroğlu, Neslihan Dostoğlu, Özlem Erdoğdu Erkaslan, Mücella Yapıcı, Yuvarlak Masa Toplantısı-4,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ekim 2005, İstanbulYapı Malzemeleri Yönetmeliği ve CE İşareti
Yay. Haz. Fehiman Yurttaş, Yuvarlak Masa Toplantısı,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ekim 2005, İstanbul
İstanbul Ulaşımı ve Boğaz Geçişleri, Panel
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Ortak Yayını, Şubat 2005, 108 sayfa.
İstanbul ve Su Sempozyumu, Tartışmalar ve Forum
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Şubat 2005, 106 sayfa.

Nasıl Bir Kamu Yönetimi, Nasıl Bir Yerel Yönetim? “Kamu Yönetimi ve Yerel Yönetim Yasaları”, Yuvarlak Masa Toplantısı
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Şubat 2005, 84 sayfa.
50 Yilda Ülkemiz, Mimarlık, Mimarlar Odası ve Yarın, Yuvarlak Masa Toplantısı-3
Orhan Şahinler, Günhan Danışman, Yücel Gürsel, Oktay Ekinci, Mücella Yapıcı, Güven Birkan, Mehmet Bozkurt,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Şubat 2005, 63 sayfa.Hizmetlerin Serbest Dolaşımı ve Mimarlık Mesleği, Yuvarlak Masa Toplantısı-2
Şirin Gülcen Eren, Günhan Danışman, Gaye Yılmaz, Güven Birkan, Mehmet Bozkurt,
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Şubat 2005, 60 sayfa.
Beyoğlu Çöküntü Alanlarının Aktif Kullanım Amaçlı Rehabilitasyonu Projesi
Prof. Dr. Alper Ünlü,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yayını, EKA-MBÇK Mimarlık ve Kültür Araştırmaları Dizisi, Kasım 2004, 36 sayfa, 16,5 x 23,5 cmRisk, Mali ve Mesleki Sorumluluk Sigortaları ve Mesleki Uygulamalar
Panel: Mehmet Bozkurt, Yavuz Ölken, Ziya Canbazoğlu,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Mimarlık Vakfı ortak yayını, Kasım 2004, 39 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.Danimarka-Pakistan Mimarlık Meslek Pratiği Karşılaştırması
Prof. Dr. Sümer Gürel,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, EKA-MBÇK Dünya Ülkelerinde Mimarlık Pratiği Dizisi, Ağustos 2004, 31 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.Mimarlığın Evrensellik ve/ya Küreselliğin Neresindeyiz?
Necdet Teymur – Mehmet Bozkurt – Günhan Danışman – Deniz İncedayı – Güven Birkan – Hakkı Önel, Yuvarlak Masa Toplantısı-1,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Ağustos 2004, 51 sayfa, 16,5 x 23,5 cm.Yapı Malzemeleri Kataloğu 2004-2005
Toplam 3 Cilt, 1000 sayfa, 385 firma.
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2004, 1000 s.
II. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 6-8 Ekim 2003 Kongre Bildirileri, Ekim 2004,
TMMOB Mimarlar Odası 2004, 636 sayfa, 16,5×23,5 cm.

İstanbul ve Su/ Sempozyum Bildirileri
8-9 Ocak 2004, Ocak 2004
, 294 sayfa, 16,5×23,5 cm.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 2/Mimarın Formasyonu Nedir, Ne Olmalıdır?
10-11-12 Aralık 2003, TMMOB Mimarlar Odası 2004, 471 s.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 2
Hazırlık Panelleri ve Forumları

Şener Özler’e arkadaş isligi / Yazılar-Belgeler-Anılar
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2004, 204 s.

Değirmenimden Mektuplar Şener Özler,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2004, 133 s.

Kızkulesi Bize Bakiyor/ Kültürel Mimarlık ve Arkeolojide Sona Bakış
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2003, 47 s.

Tomurcuğun Sonsuz Kuşkusu Ucunda (Aşkta Kim Var)
Şener Özler, Gerçek Sanat Yayınları, 2003, 82 s.

“Anadolu Uygarliklarindan 3. Binyıla Mesajlar”
Mimarlar Odası’nın, farkli alanlardan 40’a yakın bilim ve kültür insanının katılımıyla 9-10 Mart 2002 tarihinde düzenlediği “Anadolu Uygarlıklarından 3. Binyıla Mesajlar” toplantısında sunulan tebliğğler ve tartışmalar kitap olarak yayınlandı.
Kitaptaki esas ağırlığı, tartışmaları başlatmak için hazırlanan tebliğlerden çok, katılımcıların bu tebliğlerden hareketle sürdürdükleri tartışmalar ve değerlendirmeler oluşturuyor.


İstanbul’un Fethinin 747. Yılında Fetihçilik ve Uygarlık Bilinci
Panel-Forum, Mayıs 2003, 55 sayfa, 16,5×23,5 cm.


Anılarda Savas
Aron Angel, Aydın Boysan, Hande Suher, Maruf Önal, Niyazi Duranay, Orhan Şahinler H. Bülend Tuna- Eyüp Muhcu- Yıldız Uysal, Söyleşi / 21 Nisan 2003
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi/ Sözlü Tarih Çalışmaları, 2003/ 1, 43 sayfa, 16×23,5 cm.Dünya Ticaret Örgütü Politikalari GATS, TRIPS ve Meslekler
Gaye Yılmaz, Konferans / 18 Şubat 2003
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2003, 30 sayfa, 16×23,5 cm.
AB ve GATS Sürecinin Ülkemiz Mimarlığı ve Mimarlarına Etkileri, Ekim 2003
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ekim 2003 İstanbul, 43 sayfa, 16,5 cm x 23,5 cm

Avrupa’da Mimarlık Meslek Uygulamaları,
Katarina Nilsson, Konferans / Ekim 2003
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayını, Ekim 2003 İstanbul, 39 sayfa, 16,5 cm x 23,5 cm.
Küreselleşme, Kriz, Mimarlık ve Mimarlık Hizmet Standartlarının Yükseltilmesi, Teknik Kongre
1 Mart 2002,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2003, 74 s.
Deprem Bölgelerinde Yapı Üretimi
Sempozyum 15-16 Şubat 2002,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2003, 355 s.
Kentlerin Depreme Hazirlanmasi ve İstanbul Gerçegi
Sempozyum 8-9 Şubat 2002,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2002, 363 s.
Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Nasıl Bir Gelecek Nasıl Bir Mimarlık
3-5 Aralık 2001 YTÜ,
TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 405 s.
Herkes İçin Ulaşılabilirlik Seminer Notları
OFD Omurilik Felçlileri Derneği Yayınları – TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2001, 63 s.
Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi- OFD Omurilik Felçlileri Derneği, İstanbul, 2001, 60 s.


İmar Hukukunda Toplum ve Mimarlık Sempozyum
13-14 Ekim 2000 ITÜ Taşkışla,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İstanbul, 239 s.

İmar Hukuku ve Kentleşme Sürecindeki Olumsuzluklar
Besim Çeçener,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Arşiviniz İçin Dizisi, İstanbul, 2000, 191 s.
Mimarlık Eğitiminde Koruma Mimarlık Okullarının Lisans Programlarında Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Eğitimi
Doğan Kuban Semineri 2000 ITÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı 6-7 Nisan 2000,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 114 s.Yangın ve Deprem Güvenliği Açısından Malzeme ve Taşıyıcı Sistem Seçimi
Seminer 15 Aralık 1999,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2000, 60 s.


Osmanlı Mimarlığının 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras”
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi- Yapı-Endrüstri Merkezi, İstanbul, 1999, 408 s.(Ingilizcesi de mevcut. 487 s.)FAALİYET RAPORLARI / ÇALIŞMA PROGRAMLARI

8. Devre İdare Heyeti Faaliyet Raporu 20 Ocak 1963- 12 Ocak 1964, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 56 s.

X. Devre Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 1966.

XIV. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul,1969.

XV. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 1970.

XVI. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 1972, 66 s.

XVII. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul,1973, 60 s.

19. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 1974.

XVIII. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 1974, 63 s.

20. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 1975.

21. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 1976.

27. Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul,1984.

30. Dönem (1988-1989) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 31 s.

31. Dönem (1990-1991) Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 94 s.

32. Dönem (Şubat 1992-Şubat 1994) Çalışma Raporu Mimarlara Mektup İstanbul Raporları, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1992-1994.

Habitat II’ye Doğru Forum ve Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 34. Genel Kurulu 33. Dönem (Şubat 1994-Mart 1996) Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 118 s.

33. Dönem Çalışma Raporu Eki/ Arşiviniz İçin IX İstanbul Raporları I-III (Şubat 1994-Mart 1996),TMMOB İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1994-1996.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nın 34. Dönemi (1996-1998) İçin Çalışma Programı Önerisi Şubat 1996, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 17 s.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 35. Genel Kurulu 34. Dönem (Mart 1996- Şubat 1998) Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 147 s.

34. Dönem İstanbul Raporları ve Çalışma Raporu Mart 1996- Şubat 1998, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

35.Dönem (Mart 1998-Şubat 2000) 36.Genel Kurulu Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

36. Dönem Çalışma Programı (2000-2002), TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 23 s.

36. Dönem Çalışma Raporu (2000-2002), TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 395 s.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yalova Temsilciliği 6. Dönem Çalışma Raporu 1997-2000,İstanbul.

V.Dönem (1998-1999) Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kartal Büyükkent Bölge Temsilciliği, İstanbul.

III.Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası Anadolu 1. Bölge Temsilciliği, İstanbul, 30 s.

5.Dönem (Ocak 1998- Ocak 2000) Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu I. Bölge Temsilciliği 6. Genel Kurulu, İstanbul, 102 s.

6.Dönem (Ocak 2000- Ocak 2002) Çalışma Raporu,TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği 7. Genel Kurulu, İstanbul, 56 s.

6.Dönem (2000- 2002) Çalışma Raporu,TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya 1.Büyükkent Bölge Temsilciliği, İstanbul, 32 s.

Çalışma Raporu ve Program Önerisi, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Bakirköy Büyükkent Bölge Temsilciliği, 23 s.

2.Dönem Çalışma Raporu, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1.Bölge Temsilciliği, İstanbul, 70 s.


ETKİNLİK YAYINLARI – (SEMPOZYUM, KONGRE, PANEL…)

Barınaksızlara Konut Kongresi 21-22 Ocak 1986 Bildiriler, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 147 s.

Uluslararası Evsizlere Barınak Yılı IYSH 1987 Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Çalışmaları 1985 Fotokopi Derleme, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.

6-8 Mayıs 1992 Mimarlık Eğitimi Sempozyumu Hazırlık Broşürü, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1992.

Panel “fetih söylemi ve çağdaşlık” / Forum 29 Mayıs 1997, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1997, 79 s.

3.Köprü Dayatması ve Gerçekler Brifing 12 Eylül 1997, TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul,1997, 63 s.

“MAI” Çok Taraflı Yatırım Anlaşması ve Mimarlık Uygulamalarındaki Yansımaları Panel Katılımcılar: Türkel Minibaş- Yücel Gürsel, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu I. Bölge Temsilciliği, 1999, 41 s.

Osmanlı Mimarlığınin 7 Yüzyılı “Uluslarüstü Bir Miras”,
TMMOB Mimarlar Odası- TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Yapı-Endrüstri Merkezi, İstanbul, 1999, 408 s.(Ingilizcesi de mevcut. 487 s.)

Yangın ve Deprem Güvenliği Açısından Malzeme ve Taşıyıcı Sistem Seçimi Seminer
15 Aralık 1999, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2000, 60 s.

Danışma Kurulu 25 Kasım 2000 Cumartesi Saat:11.00 Yer: Yıldız Sarayı Dış Karakol Binası,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.(Fot.)

İstanbul 2000 Depremle Yaşamak 21. Yüzyıl İçin Öngörüler
3 Mart 2000 ITÜ Taşkışla, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 142 s.

İmar Hukukunda Toplum ve Mimarlık Sempozyum 13-14 Ekim 2000
ITÜ Taşkışla, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İstanbul, 239 s.

2000’li Yıllara Doğru “Kadıköy” Panel,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği Yayınları-3, İstanbul, 65 s.

Panel “595 ve 601 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler” 9 Aralık 2000 Taşkışla,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Galata Grubu Mesleki Bilimsel Çalışma Komitesi, 2000, 61 s.(Fot.)

İmar Hukukunda Toplum ve Mimarlık Sempozyum 13-14 Ekim 2000 ITÜ Taşkışla,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mimarlar Odası Bursa Şubesi, İstanbul, 166 s.(Fot.)

Mimarlık Eğitiminde Koruma Mimarlık Okullarının Lisans Programlarında Tarihi Çevre Koruma ve Restorasyon Eğitimi Doğan Kuban Semineri 2000 ITÜ Mimarlık Fakültesi Restorasyon Anabilim Dalı 6-7 Nisan 2000,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 114 s.

Herkes İçin Ulaşılabilirlik Seminer Notları,
OFD Omurilik Felçlileri Derneği Yayınları – TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2001, 63 s.

Büyük Depremin 2.Yılında Durum Değerlendirmesi 18 Ağustos 2001, İstanbul,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2002, 90 s.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 3-4-5 Aralık 2001 İstanbul Nasıl Bir Gelecek- Nasıl Bir Mimarlık,
TMMOB Mimarlar Odası Genel Merkezi ve İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2002, 405 s.

1.Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi ve Sergisi 9-13 Ekim 2002 Kongre Bildirileri-I,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2002, 368 s.

1.Ulusal Yapı Malzemeleri Kongresi ve Sergisi 9-13 Ekim 2002 Kongre Bildirileri-II,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2002, 749 s.

Yapı Malzemesi ve Deprem Semineri Bildiriler 14-16 Mart 2001 I.T.Ü. Taşkışla,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2001,143 s.

Kentlerin Depreme Hazirlanması ve İstanbul Gerçegi Sempozyum 8-9 Şubat 2002,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2002, 363 s.

Ulusal ve Uluslararası Platformlardan Avrupa Konseyi Üçüncü Ara Dönemi Planı 1987-1991 Avrupa Konseyi Avrupa Yerel ve Bölgesel Yetkilileri Sürekli Konferansı Brighton Bildirisi Avrupa Mimarlık Mirası Kartası Yerel Yönetimler ve Demokrasi (İstanbul Deneyi)


MESLEK İÇİ HİZMET YAYINLARI

Tarihsel ve Doğal Çevrenin Korunması, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Yayınları:1, 1978, 30 s.

İstanbul’un Geleceği ve Gökdelenler, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul,1991, 148 s.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetim Uygulaması El Kitabı 1991,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 65 s.

Mesleki Denetimde Çevresel Etki Değerlendirmesi Çekince Raporları Ağustos- Aralık 1992,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.(Fot.)

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mesleki Denetim Uygulaması El Kitabı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.(Fihrist biçiminde.)

Mesleki Denetim Uygulaması El Kitabı 1992,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 59 s.

Mimarlık Meslek Yasası 1,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği, İstanbul, 1992, 305 s.

EKA MBÇK Bülteni 1 çevre komisyonu -kültür mirasını araştırma komisyonu- kent ve yaşam araştırma komisyonu- eğitim komisyonu- sosyal yardım yapı malzemeleri katalogu komisyonu- yarışmalar ve yarışma dergisi komisyonu- finans komisyonu,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.(Fot.)

Mimar Gözünden Derlemeler,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge (Kadiköy) Temsilciliği Yayınları-2, İstanbul, 1993, 135 s.

EKA MBÇK Bülteni 2 Mimarlık Eğitim- Kültür Araştırmalari Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu EKA-MBÇK Çalışma Raporu 1996,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.(Fot.)

Habitat II’ye Doğru Sorunlar ve Sorumluluklar,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1996, 136 s.

Mesleki Denetim Uygulamaları El Kitabı 6 1997,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1997, 74 s.

Yapı Denetimi Yasama Süreci ve Mimarlar Odası Görüşleri,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2000.

Mesleki Denetimde ÇED 1998-2000 Dönemi Çalışmaları,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi/ Arşiviniz İçin Dizisi, İstanbul, 2000, 102 s.

Çeçener, Besim. İstanbul’un Kültür ve İmar Sorunları,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2000, 284 s.

Çeçener, Besim. İmar Hukuku ve Kentleşme Sürecindeki Olumsuzluklar,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Arşiviniz İçin Dizisi, İstanbul, 2000, 191 s.

Yapı Malzemesi ve Deprem Semineri 14-16 Mart 2001 I.T.Ü.
Taşkışla, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 2001,143s.

Demokratikleşmede Umutlar- Kaygılar Meslek Odaları Hükümetin 20 Gününü Değerlendiriyor,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi,İstanbul.

Güvenli Yapı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.


PROJELER / DOSYALAR

Beyoğlu Nasıl Kurtulur,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 1986.(?).(Fot.)

1 Temmuz Dünya Mimarlık Günü Kutlamaları 1989-1991,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul.(Fot.)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İlçe Belediyeleri ile TMMOB Mühendis ve Mimar Odaları İstanbul Şubeleri arasında karşılıklı Kurumsal İlişkiler ve Öneriler Çerçeve Raporu Haziran 1989,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

1982’den…1993’e…”Küçükköy” Raporu Ekim-Kasım 1993, Haz. Emine Sarıhan Erbaş- Sunay Ereren- Naci Kayaoğlu,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Trakya II. Bölge Temsilciliği, İstanbul, 23 s.

Yıldız Dış Karakol Binası İle İlgili Gelişmeler 25 Temmuz 1996,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

Gökkafes İnşaatının Şisli Belediyesine Devri ve Bununla İlgili Gelişmeler Hakkında Dosya 18 Şubat 1999,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

“Kayaköyü Bariş ve Dostluk Köyü Olsun” Mimarlar Odası Kayaköyü Dosyası,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

Kaya Köyü World’s Friendship and Peace Village Kaya Köyü Basın Eco-Tourism Project September 2000,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

Tarihi ve Doğal Çevrenin Korunması Davalarında Bilirkişi Raporları Gökkafes Park Otel Taşkışla, Haz. Şener Özler,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi/ Arşiviniz İçin Dizisi, İstanbul, 2000, 112 s.

“Türkiye’de Afet Zararlarını Önleme ve Yeniden İnşa İçin Kapasite Artırımı” Projesi Kapsamında Türkiye’den Vancouver ve Toronto’ya Teknik Gezi Raporu 22-31 Mayıs 2000, Haz. Asuman Yeşilırmak,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 2000, 33 s.


ÇALISMA NOTLARI

Asgari Ücret Tarifesi 1972-1993, Haz.Sami Yılmaztürk,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

1987-1988 Yılları Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Asgari Ücret Tarifesi,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

Asgari Ücret Tarifesi 1990,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

Asgari Ücret Tarifesi 1991,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

İstanbul Büyükkent Şubesi Hazırlık Komisyonu Çalışması 36. Dönem Olağanüstü Genel Kurulu 14-16 Mayıs 1999,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1999.


DİĞER

Kültür Mirasının Korunmasında Hukuk Savaşımı ve İstanbul 1988-1994 Davalar- Kararlar,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 42 s.

2634 Sayılı Turizmi Teşvik Kanunu Degişiklik Teklifi-3194 Sayılı İmar Yasası Degişiklik Teklifi- 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyeleri Yönetim Kanunu Degişiklik Teklifi,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul.

Mimarlar Odası İstanbul İmar Talimatnamesi Teklifi,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1964, 111 s.

Kanun İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Olarak Yapılan Yapılara Uygulanacak İşlemler ve 678 Sayılı İmar Kanununun Bir Maddesinin Degiştirilmesi Hakkında Kanun Kanun No:2805 Kabul Tarihi:16.3.1993,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1983, 24 s.

Türkiye Cumhuriyeti Mimarlar ve Mühendisler Odası Kanunu Tasarısı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 15 s.

İmar Mevzuatı,

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Bölge Temsilciliği Kadiköy Mimarlar Odası Yayınları No:4, İstanbul, 1997, 245 s.

Tarihi ve Doğal Çevre Korumasında Hukuk Savaşımı ve İstanbul I Davalar- Kararlar,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Mimarlar’a Mektup Arsiviniz İçin VIII, İstanbul, 1996, 128 s.

Bilirkişi Raporu 4. İdare Mahkemesi İski Yönetmeliği Davası, İstanbul, 1996.(Fot.)

Kültürel Gelişmenin Dünya On Yılı İçin Pratik Rehber 1988-1997,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi, İstanbul, 41 s.(Fot.)

Boğaziçi,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Şubesi Oda Çalışmalari Derlemeler Dizisi-1, İstanbul, 1989.(Fot.)

Ofislerde çalısanların pasif sigara dumanına maruz kalışları ve bina hastalığı semptomları arasındaki ilişki( Araştırma Tercümesi),
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1992.(Fot.)

Özürlü Kişilere Uyarlanmış Yapı,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi- OFD Omurilik Felçlileri Derneği, İstanbul, 2001, 60 s.

Mesaja Yanıtlar,
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, İstanbul, 1984, 70 s.

MO İstanbul 16 Mart 2017 Perşembe