Taksim Dayanışması Güncesi

Yazar- MO İstanbul 23 Kasım 2015 Pazartesi

Taksim Meydanı ve Gezisi’ni yok edeceği açık olan ve bizzat Başbakan tarafından üç boyutlu modellemeler ile topluma “yayalaştırma” ve “ihya” olarak sunulan projelerin bilim, teknik ve hukuk tanımazlığını ortaya koymak üzere bir araya gelen meslek odaları, sendikalar, sivil toplum örgütleri, semt inisiyatifleri, mahalle dernekleri ve siyasi partiler 15 Şubat 2012 tarihinde bir araya gelerek ilk toplantısını yaptı. Toplantıda alınan kararla kurulan ve bir dayanışma platformu olan Taksim Dayanışması’nın sekreteryasını, bileşenlerin ortak kararıyla Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi yürütmeye başladı.

Taksim Dayanışması bileşenleriyle bir araya geldiği günden bu yana çok sayıda basın açıklaması yaptı, gerçekleştirdiği basına açıklamaları ve etkinliklerle yayalaştırma projesi adı altında İstanbul’a dayatılan bu hukuksuz ve antidemokratik proje süreci hakkında kamuoyunda duyarlılık oluşturmaya çalıştı.

Taksim Meydanı ve Gezi Parkı ile ilgili süreç

6 Ocak 1999
İstanbul I Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu 06.01.1999 tarih ve 10521 sayılı “Taksim Meydanı ve AKM ile ilgili tescil” kararı

9 Şubat 2011
09.02.2011 tarih ve 4225 sayılı Taksim Kışlası’nın 1. Dereceden tesciline dair karar

1 Haziran 2011
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’nden bahsetti.

16 Eylül 2011
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi, “Beyoğlu İlçesi Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ait 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı İmar Plan Tadilatları” başlığı altındaki plan değişikliği teklifini karar altına aldı.
İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

4 Ocak 2012
İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu plan değişikliğini onayladı.
İlgili karara ulaşmak için tıklayınız.

14 Şubat 2012
Aylarca basmakalıp görseller ile kamuoyuna sunulan proje askıya çıktı.

15 Şubat 2012
Taksim Meydanı’nın ve Taksim Gezi Parkı’nın yok edilme sürecine karşı Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin çağrısıyla kamuoyuna açık bir toplantı düzenlendi.

2 Mart 2012
İmza veren kurumların oluşturduğu Taksim Dayanışması ortak deklarasyon metni basına ve kamuoyuna açıklandı.
Taksim Dayanışması Ortak Deklarasyon Metni ve Bileşenleri, 2 Mart 2012

12 Mart 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde Taksim Dayanışması çağrısıyla yapılan basın açıklamasının ardından İBB’ye binlerce itiraz dilekçesi verildi.
İtiraz dilekçesi örneği için tıklayınız.

17 Mart 2012
Tünelden Taksim Meydanı’na yürüyüş ve kitlesel basın açıklaması yapıldı. Basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

27 Mart 2012
12 Mart 2012 tarihinde Taksim trafiğini yer altına indirilmesine karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne verilen itiraz dilekçesi veren, ŞPO Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımızın belediyedeki görevine son verilmesi nedeniyle, kendisine destek için İBB önünde basın açıklaması yapıldı.

29 Nisan 2012
Taksim Dayanışması desteği ile düzenlenen piknikli “Ekümenopolis: Ucu Olmayan Şehir” belgeselinin sokak galası 29 Nisan’da Taksim Gezi Parkı’nda gerçekleştirildi.

11 Mayıs 2012
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 14 Şubat 2012 tarihinde askıya çıkarılan “Beyoğlu İlçesi, Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi’ne ilişkin 17.01.2012 tasdik tarihli 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım ve Uygulama İmar Planı Tadilatı”nın yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle dava açtı.
Dava dilekçesine ulaşmak için tıklayınız.

27 Haziran 2012
İBB tarafından 28 Haziran 2012 Perşembe günü yapılacak ihaleye karşı, saat 19.00’da Taksim Meydanı’nda basın açıklaması yapıldı, sonrasında ise ertesi gün ihale zamanına kadar nöbet tutuldu.

28 Haziran 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Taksim’i yayalaştırma projesiyle ilgili ön yeterlilik ihalesinin tamamlandığını açıkladı. Bu aşamada verilen teklifler değerlendirilecek, 40 gün sonra asıl ihale yapılacak. 240 gün içinde Taksim’in çehresini değiştirecek ihale sürecinde düğmeye basılırken Taksim’de eylem sürüyordu.

4 Ağustos 2012
28 Haziran’daki ön yeterlik ihalesini geçerek, 23 Ağustos’ta tekliflerini vermek üzere davet edilen firmalar Kolin İnşaat, Özka İnşaat + AKM Yapı, Polat Yol Yapı, STY İnşaat, Silahtaroğlu İnşaat, Makyol İnşaat, Burkay İnşaat, Yapı Proje Merkezi, Öztaş İnşaat, Kalyon İnşaat, Atlı İnşaat, Fermak İnşaat, Öngün İnşaat, Nas İnşaat ve Haydar Sezen+San-İş.San ortaklığı.

23 Ağustos 2012
Taksim Dayanışması, Taksim Meydanı Projesi’nin ilk etap projesine katılan 11 şirkete kamuoyuna örnek olarak ihaleden çekilme çağrısı yaptı.

24 Ağustos 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projenin birinci etap ihalesi yapıldı ve ihaleye katılan 9 firma arasından en düşük teklifi 51 milyon 500 bin TL ile Kalyon İnşaat Şirketi verdi.

5 Eylül 2012
Taksim Meydanı Projesi’nin ilk etap ihalesine katılacak 11 Şirketten biri olan Silagtaroğlu İnşaat, Taksim Dayanışması’nın ihaleye girmeme çağrısına duyarlılık gösterip ihaleye teklif sunmadığını tarafımıza bildirmiştir.

10 Ekim 2012
Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul II Numaralı Koruma Bölge Kurulu kararı

5 Kasım 2012
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Cumhuriyet Caddesi’nin Tarlabaşı Bulvarı’ndaki otoparktan Elmadağ Divan Oteli önüne kadar olan 400 metrelik kısmının trafiğe kapatılacağını açıkladı.

5 Kasım-5 Aralık 2012
Taksim Dayanışması çağrısı ile bir ay boyunca 18.00-21.00 saatleri arasında Taksim Meydanında nöbet tutuldu. Toplanan 20.000’i aşkın ıslak imzaya internet ortamında toplanan imzalar da eklenince sayı 50.000’e ulaştı. Toplanan imzalar 18 Aralık günü kurula teslim edildi. Kurula imzalar teslim edildikten sonra yaklaşık 7 ay boyunca her Cumartesi devam eden nöbetlerde 120.000 ıslak imzaya ulaşıldı.

11 Aralık 2012
Topçu Kışlası projesi, İstanbul 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından reddedildi.

4 Şubat 2013
Başbakan önce kurulun “red kararını reddettiğini” açıkladı, ardından Kültür ve Turizm Bakanını görevden aldı.

27 Şubat 2013
Yalnızca atanmış bürokratlardan oluşan “Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu” bilimi, tekniği ve etiği reddederek sözde ihya projesini onayladı.

28 Şubat 2013
ICOMOS Türkiye Milli Komitesi Basın Duyurusu

22 Nisan 2013
İstanbul 1. İdare Mahkemesi’ne mahkeme tarafından belirlenen heyet tarafından yazılan bilirkişi raporu teslim edildi.

26 Nisan 2013
27 Şubat 2013 tarihli ve 139 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun iptali için T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı (Koruma Yüksek Kurulu’na izafeten) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi tarafından dava açıldı.

1 Mayıs 2013
1 Mayıs’ta, yalnızca Tarlabaşı Bulvarı ve Cumhuriyet Caddesi’nde devam eden inşaat çalışmaları bahane edilerek Taksim Meydanı emekçilere yasaklandı. Tüm İstanbul’da ulaşım durduruldu ve polis sabahın bir araya gelmeye çalışan emekçilere insanlık dışı bir şekilde saldırdı. 1 Mayıs’ta daha da ağır bilançoların ortaya çıkmaması, yine katılımcıların sağduyusu sayesinde gerçekleşti. Devlet yetkilileri ise Emek ve Dayanışma gününü kutlamak isteyen insanları “marjinal” olarak nitelendirerek, şiddeti ve yasakçı zihniyeti meşrulaştırmaya dönük açıklamalar yaptı.

10 Mayıs 2013
27 Şubat 2013 tarihli ve 139 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun iptali için açılan 2013/994 esas no’lu dava hakkında İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından alınan kararda; dava konusu işlemin davacıların bizzat kendi tüzel kişiliklerinin menfaatini iptal etmemesi sebebiyle davanın reddi gerektiği sonucuna varıldı.

27 Mayıs 2013
Gezi Parkı’nın Asker Ocağı Caddesi’ne bakan duvarının 3 metrelik kısmı, ağaçlarıyla birlikte gece 22.00 civarında yıkıldı. Taksim Dayanışmasının bileşenlerinin çağrısıyla parka gelen insanlar iş makinelerinin önüne geçerek, daha fazla yıkım yapılmasını engellediler. Ardından 50 kişi parkta çadır kurarak sabaha kadar nöbet tuttu.


Fotoğraf: Bianet

28 Mayıs 2013
Sabah saatlerinde yıkımın devam ettirilmesi için iş makineleri harekete geçti. Polis iş makinelerinin önünde durarak, projenin usulsüz olduğunu ve yıkımın durdurulmasını dile getiren topluluğa gaz sıktı ve fiziksel şiddet uyguladı.

Sabah saatlerinden itibaren sürekli bir polis şiddetine uğrayan insanların şantiye önündeki bekleyişi saatler sürdü. Sırrı Süreyya Önder’in gelişi ve iş makinesini durdurmasıyla polis de alandan çekildi.
Yaşanan polis şiddetinin ardından kalabalıklaşan grup, parktaki nöbeti devam ettirdi. Gecelemek için çadırlar kuruldu, uyku tulumları hazırlandı. Parkta bir basın açıklaması yapıldı, konser ve film gösterimi düzenlendi.

29 Mayıs 2013
Polisler sabah 5.00 civarında, parka hızla girerek, hiçbir uyarıda bulunmadan, çadırları dağıtmaya başladı. Parkta bulunan insanlar, parkın orta alanına çekilerek pasif oturma eylemi yapmaya başladı. Oturanların üzerine gaz bombaları atıldı, bu sırada çadırlarda hala uyumakta olanlar vardı. Parktaki insanları gaz bombaları ile dağıtan polis, içerideki tüm çadırları ve eşyaları yaktı, parktan kaçan insanlara Harbiye tarafında gaz bombaları ve tazyikli su ile uzun süre saldırmaya devam etti.

Aynı gün Başbakan Recep Tayyip Erdoğan; “Ne yaparsanız yapın. Orası için karar verdik. Yapacağız” dedi.

Polisin alandan çekilmesi üzerine, gece daha büyük bir kalabalık gezi parkında basın açıklamaları, konserler ve film gösterimleriyle nöbete devam etti. Basın açıklamasına ulaşmak için tıklayınız.

31 Mayıs 2013
Polis yine sabah saat 5.00 civarında, gezi parkında nöbette olan daha fazla sayıda insana gaz bombaları ile saldırarak parkı boşalttı. Taksim Dayanışması tarafından gerçekleştirilen ve milletvekillerinin de olduğu basın açıklamasına müdahale etti. Parka girişi engelledi.

Polis şiddeti ertesi güne kadar artarak devam etti, çok sayıda insan yaralandı. Yalnızca Taksim’de değil, tüm Türkiye’de tepkiler büyüdü, binlerce insan sokağa çıkarak polis şiddetini protesto etti.
Aynı gün, İstanbul 6. İdare Mahkemesi, Topçu Kışlası Projesi hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

1 Haziran 2013
Öğleden sonra polisin Taksim’den çekilmesi ile insanlar tekrar Gezi Parkı’na girdi, çok daha fazla sayıda çadır kuruldu, nöbet binlerce insanla devam etti.

Taksim civarında neredeyse 48 saat boyunca süren polis saldırıları İstanbul’un farklı bölgelerinde ve Türkiye genelinde devam etti. Bir kısmı ağır olmak üzere binlerce insan yaralandı, gazdan etkilendi.
Ankara Güvenpark’ta bir çevik kuvvet polisi tarafından ateşlenen silahtan çıkan mermi başına isabet eden Ethem Sarısülük yoğun bakıma alındı.

2 Haziran 2013
Akşam saatlerinde Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’nde Gezi Parkı’na destek eylemlerine katılan insanların üzerine sürülen arabanın çarpmasıyla 20 yaşındaki genç işçi Mehmet Ayvalıtaş hayatını kaybetti.

3 Haziran 2013
Antakya’da süren eylemler esnasında 22 yaşındaki Abdullah Cömert kimliği belirsiz kişilerce darp edildi ve başına aldığı darbeler nedeniyle hayatını kaybetti. Abdullah’ın katillerinin bulunması için hala bir soruşturma açılmadı.

5 Haziran 2013
Taksim Dayanışması tarafından belirlenen, Taksim Dayanışması sekreter odaları ve İstanbul’daki meslek örgütlerinin temsilcilerinden oluşan heyet, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ile Ankara’da görüşerek talepleri iletti.

6 Haziran 2013
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Tunus’ta “AKM yerine opera binası yapacağız” şeklinde bir açıklama yaptı.

7 Haziran 2013
TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından “AKM Hukuken Yıkılamaz!” başlıklı basın açıklaması yapıldı.

9 Haziran 2013
Taksim’de milyonlarca insanın katılımıyla bir miting düzenlendi.

11 Haziran 2013
Polis sabah saat 07.00 civarında nedeni anlaşılamayan bir biçimde Taksim Meydanı’nda bulunan insanlara gaz bombaları ve tazyikli su ile saldırdı. Çok sayıda insan yaralandı, yoğun gaz nedeniyle çevredeki çok sayıdaki hayvan öldü. Bir gün boyunca süren saldırılarda çok sayıda insan gözaltına alındı.

13 Haziran 2013
Akşam saatlerinde Taksim Dayanışması sekreter odaları, İstanbul’daki meslek örgütlerinin temsilcileri ve sanatçılardan oluşan bir heyet Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Süreç aktarıldı, talepler yinelendi.

14 Haziran 2013
Ethem Sarısülük, 14 gün süren yaşam mücadelesinin ardından 14 Haziran’da hayatını kaybetti. Sonraki günlerde Ethem’i vuran polis tespit edildi, hakkında dava açıldı. Mahkeme polisi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı.

Taksim Dayanışması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmeyi aktarmak ve süreci tartışmak için Gezi Parkı’nda sabaha kadar süren toplantılar ve forumlar düzenledi.

15 Haziran 2013
Forum ve toplantılarda, diğer tüm çadırların kaldırılarak direnişe Taksim Dayanışması çadırında devam edilmesi kararı alındı. Sabah saatlerinde Gezi Parkı’nın girişindeki barikatlar ve çadırlar kaldırıldı.

Akşam saatlerinde, kadın, çocuk ve yaşlıların da aralarında bulunduğu binlerce insanın parkta olduğu sırada, polis plastik mermiler, yoğun gaz ve ses bombaları ile Gezi Parkı’na saldırdı. Yine çok sayıda insan yaralandı, gözaltına alındı, gazdan etkilendi. Parktan kaçarak Taksim çevresine dağılan insanlara karşı polis saldırısı gece boyunca sürdü.

16 Haziran 2013
Gaz bombalarından kaçan insanların, yaralıların bulunduğu revirlere, hastanelere, Divan Otel’e gaz bombaları atıldı. Yaralılara müdahale eden doktorlar ve görevlerini yapmaya çalışan gazeteciler bile şiddet uygulanarak gözaltına alındı.

Egemen Bağış Gezi Parkı’ndaki herkesin terörist muamelesi göreceğini açıkladı

17 Haziran – 2 Temmuz 2013
İstanbul’da ve Türkiye’nin birçok kentinde protestolar ve eylemler devam etti. İstanbul halkı, “Her yer Taksim her yer direniş” sloganıyla kentin birçok parkında forumlar, nöbetler ve etkinlikler başlattı. Taksim Dayanışması çağrısıyla her Cumartesi Taksim Meydanı’nda anma ve taleplerin yinelenmesi amacıyla eylemler düzenlendi, eylemlere binlerce insan katıldı. Bu eylemlere de polis tazyikli su ve gaz bombalarıyla müdahale etti.

8 Temmuz 2013
11 Mayıs 2012’de TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi ve TMMOB Peyzaj Mimarları Odası İstanbul Şubesi tarafından “Taksim Meydanı Yayalaştırma Projesi”nin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle açılan davada, İstanbul 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen projenin iptal kararı davacı kurumlara ulaştırıldı.

27 Ağustos 2013
27.08.2013 Tarihinde basında “Taksim Yayalaştırma Projesi başladı” başlığı ile haberler çıkmıştır. Yerinde yapılan incelemede iş makinalarının yargı kararına ve toplumun tepkisine rağmen çalışma yaptığı görülmüştür. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından İBB’ye gönderilen yazıya ulaşmak için tıklayınız.

8 Ocak 2014
27 Şubat 2013 tarihli ve 139 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun iptali için açılan 2013/994 esas no’lu dava hakkında İstanbul 4. İdare Mahkemesi tarafından 10 Mayıs 2013 tarihinde alınan kararda; dava konusu işlemin davacıların bizzat kendi tüzel kişiliklerinin menfaatini iptal etmemesi sebebiyle davanın reddi gerektiği sonucuna varılmıştı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Şehir Plncıları Odası İstanbul Şubesi’nin bu kararla ilgili temyiz isteminde bulunması üzerine, Danıştay Ondördüncü Daire, davacıların temyiz isteminin kabulü ile mahkeme kararının bozulmasına karar verdi.

Not: Süreçte yer alan basın açıklamalarına www.taksimdayanisma.org adresinden gün gün ulaşılabilir. Güncel bileşen listesi de bu internet sitesinden yayımlanmaktadır.

17 Mayıs 2014

Soma’da daha fazla kar daha fazla rant hırsıyla katledilen 301 madencinin ölümüne ilişkin basın açıklaması yapan Taksim Dayanışması, ‘Yaptığınız katliamı unutmayacağız, delilleri karartmanıza izin vermeyeceğiz. Sorumlular hesap verene kadar dayanışmamızdan vazgeçmeyeceğiz’ dedi.

450-soma-td

27 Mayıs 2014

Taksim Dayanışması, Gezi direnişinin yıl dönümü öncesinde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binasında basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısına Mimarlar Odası’ndan Mücella Yapıcı, İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Dr. Ali Çerkezoğlu, Av. Can Atalay ve Taksim Dayanışması bileşenleri katıldı. Taksim Dayanışması adına konuşan Mücella Yapıcı, ‘Dayanışma olarak taleplerimizden ve kazanımlarımızdan vazgeçmeyeceğiz. 31 Mayıs’ta Taksim Meydanı’ndayız’ ifadelerini kullandı. Basın açıklamasından bazı bölümler:

“Taksim Dayanışması olarak; Anayasa’nın 34’üncü maddesinde ifadesini bulan, evrensel ölçütler bağlamında da hakkımız olduğuna kuşku bulunmayan ifade özgürlüğümüzü kullanmak, daha bugün kaybettiğimiz ELİF ÇERMİK’in ölümüne neden olan biber gazının yasaklanması başta olmak üzere tüm taleplerimizi dillendirmek; kazanımlarımıza sahip çıkmak, polis şiddeti ile sonsuzluğa uğurladığımız arkadaşlarımızı anmak ve ailelerine kulak vermek, Soma’da en gizlenemez hali ile ortaya çıkan iş cinayetlerine artık yeter demek ve açıklamamızı yapmak üzere 31 Mayıs saat 19.00’da Taksim’deyiz.

Başta, İstanbul Valisi olmak üzere tüm ilgilileri ve sorumluları, yurttaşların en temel demokratik haklarını kullanmalarına engel olmamaya; düşman ordularından korurcasına abluka altına almış olduğunuz, “hepimizin ortak kullanım ve yaşam alanı” olan meydanlarımızı, parklarımızı, sokaklarımızı ve tüm kamusal alanlarımızı halka açmaya; polis şiddeti ile yaşamsal taleplerimizi ifade etme hakkımızı bastırma ve kriminalize etme çabasına, halka ve evrensel hukuka karşı suç işlemeye son vermeye çağırıyoruz. Taksim Dayanışması olarak; Anayasa’nın 34 üncü maddesinde ifadesini bulan, evrensel ölçütler bağlamında da hakkımız olduğuna kuşku bulunmayan ifade özgürlüğümüzü kullanmak, daha bugün kaybettiğimiz ELİF ÇERMİK’in ölümüne neden olan biber gazının yasaklanması başta olmak üzere tüm taleplerimizi dillendirmek; kazanımlarımıza sahip çıkmak, polis şiddeti ile sonsuzluğa uğurladığımız arkadaşlarımızın anmak ve ailelerine kulak vermek, Soma’da artık en gizlenemez hali ile ortaya çıkan iş cinayetlerine artık yeter demek ve açıklamamızı yapmak üzere 31 Mayıs saat 19.00’da Taksimdeyiz.”

30 Mayıs 2014

‘Mehmet İstif Neden Öldü?’ başlıklı yazıya ulaşmak için tıklayınız.

30 Mayıs 2014

22 Aralık 2013’te Kadıköy’de düzenlenen İstanbul Kent Mitingi’ne katılan Elif Çermik, polisin yoğun gaz kullandığı müdahalesi sonucunda kalp krizi geçirmişti. 159 gün boyunca yaşam mücadelesi veren Elif Çermik’in kalbi daha fazla dayanamadı ve 30 Mayıs 2014 günü durdu. Taksim Dayanışması üyeleri, 31 Mayıs 2014 cumartesi günü Nurtepe Cemevi’nden Elif Çermik’i uğurladı.

6 Haziran 2014

“31 Mayıs’ta Meydandayız” çağrısıyla Gezi Direnişi’nin yıldönümünde basın açıklaması gerçekleştirmek isteyen yurttaşlara kolluk güçleri tarafından sert bir şekilde saldırılmıştır. Yine çok sayıda insanı gaza boğan ve yaralayan polis şiddetine ilişkin Taksim Dayanışması, 6 Haziran günü bir basın açıklaması yaparak ‘taleplerimizden vazgeçmeyeceğiz’ dedi.

9 Haziran 2014

Gezi direnişi sonrasında ülkeye yayılan yeni muhalefeti sindirmek amacıyla AKP hükümetinin müdahaleleri ile Taksim Dayanışması sekreteryası ve bileşenlerinin de içinde bulunduğu 26 kişiye açılan davanın, 12 Haziran 2014 günü İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde görülecek ilk duruşması öncesinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından bir basın açıklaması yapıldı.

‘Taksim Dayanışması Yargılanamaz’ başlığıyla yayınlanan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi: “Birçok ülkenin meslek ve emek örgütleri, ulusal ve uluslararası basın kuruluşları, insan hakları izleme merkezleri ve örgütleri tarafından takip edilen ve bizzat hazır bulunacaklarını beyan ettikleri dava sürecinde tüm dostlarımızın yanımızda bulunması bizlere güç verecektir. 12 Haziran 2014 günü saat 09.30’da İstanbul Adliyesi’ndeyiz.”

TD-SON-450

10 Haziran 2014

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 12 Haziran’da görülecek dava öncesinde bir basın açıklaması daha yayımlayarak, ‘Evet, bir kez daha yineliyoruz. ‘Örgütü’ biz kurduk. Taksim Dayanışması’nın sekreteryasını yürüten meslek odalarından biri olarak bu sorumluluğu üstlenmekten onur duyuyoruz. Evet, Taksim Meydanı’nda ve Gezi Parkı’nda hukuk dışı uygulamalara ‘dur’ demek amacıyla basın toplantısı çağrılarını biz yaptık. Hukukun üstünlüğü sağlanıncaya kadar da bu çağrıları yapmaya devam edeceğiz’ dedi. Basın açıklamasının tam metni için lütfen tıklayınız

12 Haziran 2014

Taksim Dayanışması’ndan 26 kişinin yargılandığı ve iktidarın suç örgütü yaratma çabasıyla yürütülen dava, 12 Haziran’da Çağlayan Adliyesi’nde gerçekleştirildi. Adliye önünde yapılan basın açıklamasının ardından duruşma salonuna geçen Taksim Dayanışması üyeleri savunmalarını isyanın haklı talepleri, meşruluğu ve haklılığı üzerine kurdu. Yaklaşık 13 saat süren duruşma, eksikliklerin tamamlanması gerekçesiyle 21 Ekim’e ertelendi.

td-12haziran

6 Temmuz 2014

Ankara’da Gezi eylemleri sırasında Polis Ahmet Şahbaz’ın silahından çıkan kurşun ile öldürülen Ethem Sarısülük’ün 7 Temmuz 2014 Pazartesi günü saat 09.00’da Ankara Adliyesi’nde görülecek olan davası için Taksim Dayanışması, “Ethem için Ankara’dayız, Katillerin Peşindeyiz” sloganıyla çağrı yaptı.

ethem

16 Temmuz 2014

Taksim Dayanışması, Gezi Direnişi sırasında ve sonrasında yaşanan hak ihlallerini, tüm illerden gelen veriler ışığında raporlaştırdı ve bunu kamuoyuyla paylaşmak için gerçekleştireceği basın açıklamasına çağrı yaptı.

btc

20 Ekim 2014

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Taksim Dayanışması’nın 21 Ekim 2014 günü İstanbul Adliyesi’nde görülecek ikinci duruşması için kısa bir açıklama yayınladı. İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘yasadışı örgüt üyeliği, örgüt propagandası ve yasadışı gösteriye katılmak’ savıyla açılan davanın ikinci duruşması için tüm üyelerini ve duyarlı basını dayanışmaya çağıran açıklamada, ‘Hırsızlar ve katiller dururuken Taksim Dayanışması yargılanamaz’ denildi.

21 Ekim 2014

Gezi Parkı direnişi nedeniyle aralarında Mimarlar Odası üye ve yöneticilerinin de yer aldığı Taksim Dayanışması’ndan 26 kişi hakkında açılan davaya 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Mahkeme, sanıklara yönelik suçlamaların anayasaya aykırı olduğu gerekçesiyle AYM’ye gidilmesine ilişkin talebin ciddi bulunmadığını belirtti. Duruşma 20 Ocak 2015’e ertelendi.

Duruşma öncesinde Çağlayan Adliyesi’nin önünde açıklama yapan Taksim Dayanışması, “Hırsızlar, katiller dururken Taksim Dayanışması yargılanamaz” yazılı pankart açtı.
Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda görülen duruşmaya, izleyiciye açık olmasına rağmen sanıklar ve avukatları dışında kimse alınmadı. Yurtdışından duruşmaya Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International) adına gözlemci olarak gelenler de kapıda kaldı. İlk duruşmada bir kısmı alınan savunmaların geri kalanları dinlendi.

td-21-ekim-450

19 Kasım 2014

Taksim Dayanışması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin 2015-2019 yılını kapsayan stratejik planında ve 2015 yılı bütçesinde “Taksim Meydanı Kentsel Tasarım ve Taksim Kışlası Restitüsyon Projesi’nin” yer alması üzerine bir basın açıklaması yaptı.

21 Kasım 2014

Taksim Dayanışması,Gezi Direnişi sırasında yitirilenlerin süregelen davaları ve Taksim Meydanı/Gezi Parkı hakkındaki son gelişmeleri değerlendirmek için 24 Kasım 2014 Pazartesi günü saat 11.00’da Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda basın toplantısı yapacağını duyurdu.

24 Kasım 2014

Taksim Dayanışması, hazırladığı ‘Hak İhlalleri Kasım 2014’ raporunda, Gezi Parkı Direnişi sırasında hayatını kaybeden, yaralanan ve eylemlere katıldıkları gerekçesiyle tutuklananların davalarını derledi ve bunu düzenlediği basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

Taksim Dayanışması, Gezi Parkı direnişi sırasında hayatlarını kaybeden ya da yaralanan kişilerin davalarının hukuki süreçlerinde yaşanan adaletsizliğe ve cezasızlığa tepki göstererek ‘takipteyiz, adalet talep ediyoruz’ dedi.

Basın açıklamasını izlemek için tıklayınız…

500-td-24112014

16 Ocak 2015

Gezi Direnişi sırasında Eskişehir’de dövülerek öldürülen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Ali İsmail Korkmaz’ın Kayseri’de görülecek davası öncesinde Taksim Dayanışması, ‘Ölenlerin ‘Suçlu’, Katillerin ‘Meşru’ Görüldüğü Bir Ülkede Yaşamak İstemiyoruz’ başlıklı bir çağrı yayınladı.

19 Ocak 2015

Taksim Dayanışması’nın İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde 20 Ocak 2015 Salı günü gerçekleştirilecek 3. duruşması öncesinde Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bir açıklama yayımlayarak dayanışmaya çağırdı.

500-TD-20CAK

20 Ocak 2015

Taksim Dayanışması üyelerinin Gezi direnişinde örgüt kurmak ve izinsiz gösteri yapmaktan yargılandığı davanın üçüncü duruşması bugün Çağlayan’da bulunan İstanbul Adalet Sarayı’nda görüldü. İstanbul 33. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Mücella Yapıcı ve Ali Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 14 kişi katıldı. Duruşma dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşma 14 Nisan 2015 tarihine ertelendi.

td-14nisan-dava

14 Nisan 2015

Gezi Parkı’nın İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu tarafından açıldığı 8 Temmuz 2013’te meydana gelen olaylarda gözaltına alınan Mimarlar Odası ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı ve İstanbul Tabip Odası Genel Sekreteri Ali Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 26 kişinin yargılandığı davanın 6. duruşması 14 Nisan Salı günü görüldü.

Bilirkişi raporunun ibraz edilmesinin beklenilmesine karar veren mahkeme duruşmayı 29 Nisan saat 9.30’a erteledi.

Yazar- MO İstanbul 23 Kasım 2015 Pazartesi
Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali mimarist.tv Dayanışma Mimarlığı Kentsel Arkeoloji Yarışmalar İstanbul Kent Mücadele Arşivi İş / Eleman Arayanlar Web Sitesi

Mimarlar Odası Facebook Sayfası Mimarlar Odası Twitter Sayfası Mimarlar Odası Youtube Kanalı Mimarist.TV Haber Besleme

Video Galeri