Büro Tescil Koşulları

Yazar- MO İstanbul 1 Ocak 2024 Pazartesi

BÜRO TESCİL BELGESİ ALMA KOŞULLARI

TMMOB Mimarlar Odası Serbest Mimarlık Hizmetlerini Uygulama, Tescil ve Mesleki Denetim Yönetmeliği gereği; mimarlık hizmetleri içerisinde tanımlanan; mimari proje hizmetleri, rölöve, restitüsyon, restorasyon çalışmaları, imar planlama çalışmaları, koruma amaçlı imar planları, mimari mesleki kontrollük hizmetleri, mimari fenni mesuliyet hizmetleri serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesine tabi mimarlık hizmetleridir.

Bu hizmetler; serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi sahibi olmayan ya da bu yönetmelikte tanımlanan istisnai koşulları taşımayan mimarlar tarafından yapılamaz.

Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi almak isteyen üyelerimizin; Kamu kurum ve kuruluşlarıyla bunların iştiraki olan tüzel kuruluşlarda ve özel hukuk tüzel ve gerçek kişiler yanında tam zamanlı hizmet sözleşmesiyle çalışmıyor olması, Yapı Denetim Kuruluşu ortağı olmaması veya Proje ve Uygulama Denetçisi ve Kontrol Elemanı olarak çalışmıyor olması gerekmektedir.

Serbest mimarlık Hizmetleri Büro tescil belgesi alındığı tarihten itibaren yalnızca içinde bulunulan takvim yılı içerisinde geçerli olmak üzere verilir.

2024 yılı aidatı 1500 TL, Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi Ücreti 5000 TL ve mühür ücreti 600 TL’dir.

Başvuru yapan üyelerimiz çalışma koşullarına göre aşağıdaki belgeleri tamamlamaları durumunda 2024 yılı Serbest Mimarlık Hizmetleri Büro Tescil Belgesi alabilirler.

KENDİ ADINA SERBEST ÇALIŞAN MİMARIN TESCİLİ VE TESCİL YENİLEMESİ

 • Büro Tescil Başvuru formu
 • Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması/Vergi Levhası ( Ana Faaliyet Kodu:711101)
 • İnternet Vergi Dairesinden Alınmış Güncel Mükellefiyet yazısı
 • E-Devlet ten alınan ”SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’’ (Barkodlu belge)

ADİ ORTAKLIKLARDA MİMARLARIN TESCİLİ VE TESCİL YENİLEMELERİ

 • Başvuru formu
 • Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması/Tüm Ortakların Vergi Levhası ( Ana Faaliyet Kodu:711101)
 • İnternet Vergi Dairesinden Alınmış Güncel Mükellefiyet yazısı
 • Ortakların tamamı tarafından imzalanmış ortaklık sözleşmesi
 • E-Devlet ten alınan ”SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’’ (Barkodlu belge)

SERMAYE ŞİRKETİ ORTAKLIĞI MİMAR YA DA MİMARLARIN TESCİLLERİ VE TESCİL YENİLEMELERİ

Sermaye şirketi ortağı olarak serbest mimarlık hizmetleri büro tescil belgesi alınabilmesi için “mimar ya da mimarların” şirketteki hisse oranı şirket sermayesinin ortaklara bölünmesiyle bulunacak paydan ve aynı zamanda diğer ortaklardaki en yüksek hisse oranından fazla olacaktır; bu oran yüzde 10’dan az olamaz. Sermaye şirketi ortaklarının tamamının mimar olması durumunda bu oran aranmaz.

Bu şirketlerde şirket ana sözleşmesinde belirtilen iştigal konuları arasında “mimarlık hizmetleri” nin yer alması koşulu aranır.

 • Başvuru Formu
 • Serbest mimarlık hizmetini yürütebileceği işyerinin olması/Vergi Levhası
 • İnternet Vergi Dairesinden Alınmış Güncel Mükellefiyet yazısı
 • Sermaye şirketinin ana sözleşmesinin yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesi,

(Kuruluş, Hisse ve Amaç Kısmında Mimarlık Faaliyetlerinin olması) Ticaret Sicil Gazetesinde henüz yayınlanmadı ise Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne verilen Noter Onaylı Ana Sözleşme fotokopisi

 • Sermaye şirketinin mali kaydının o yıl için noter onaylı sayfasının fotokopisi
 • E-Devlet ten alınan ”SGK Tescil ve Hizmet Dökümü’’ (Barkodlu belge)

Not: Anonim şirket ise genel kurul evrakı ve Hazirun cetveli de yukarıdaki belgelere ek olarak gerekmektedir.

Başvuru formu için tıklayınız…

Yazar- MO İstanbul 1 Ocak 2024 Pazartesi