2025 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması “Zaman ve Mekan”

Yazar- MO İstanbul 10 Temmuz 2024 Çarşamba

TMMOB MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ
2025 YILI AJANDASI FOTOĞRAF YARIŞMASI
“Zaman ve Mekân”
 

Katılım Formu

YARIŞMANIN AMACI VE TEMASI:

Dünya Mimarlık Günü, her yıl Ekim ayının ilk pazartesi günü Uluslararası Mimarlar Birliği’UIA’nın öncülüğünde tüm dünyada ve ülkemizde düzenlenen farklı etkinliklerle kutlanıyor. Biz de Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, her yıl Dünya Mimarlık Günü programı kapsamında gerçekleştirdiğimiz bir dizi etkinliğin yanı sıra, belli bir tema çerçevesinde “Ajanda Fotoğraf Yarışması” düzenliyor ve yarışmanın sonuçlarını sergiliyoruz.  Bu yıl 26.’sını düzenleyeceğimiz Ajanda Fotoğraf Yarışması teması Zaman ve Mekan” olarak belirlenmiştir.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, fotoğraf sanatıyla buluştuğumuz bu özel etkinlikle zamanın ve mekanın izini süreceğiz. Fotoğraf karelerine yansıyan bu temalar, zamansız güzelliği ve mekanın özgün kimliğini bizlere hatırlatacak.

Zaman; geçmişi, şimdiyi ve geleceği içinde barındıran bir kavram. Fotoğraf karelerinde, zamana ait izlerin doğallığıyla karşılaşacak ve geçmişi anımsayacak, şimdiyi hissedecek ve geleceği hayal edeceğiz.  Yarışmada farklı zamanlarda yaşama ev sahipliği yapan mekanların kendine özgü hikayelerini öznel deneyimler üzerinden yakalamayı ummaktayız.

Mekan ise kimlik ve karakter taşıyan bir kavram. Fotoğraflarımızda dolaştığımız sokakların ve yaşadığımız binaların oluşturduğu yapılı çevrelerin ya da yerkürenin güzelliklerini barındıran doğal çevrelerin mekansal kimliklerini zaman boyutunu da gözeterek temsil edebilecek kareler aramaktayız. Yerin ruhunu yansıtan mekanlara dair hafızayı, tanık olduğumuz doğal güzellikler; hepsi kendine özgü bir mekânsal kimliğe sahip. Mekanlar, insanın yaşamına dokunan, duygularını yansıtan birer hazine gibidir. Bu çalışma sayesinde, mekânların sunduğu farklı perspektifleri keşfedecek ve mekanların ruhunu yakalayacağız.

Zaman ve mekan’ı çok boyutlu ele alacak fotoğraflarınızın Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 2025 yılı ajandasında yer almasını diliyor ve tüm fotoğraf tutkunlarını yarışmaya katılmaya davet ediyoruz.

YARIŞMA KOŞULLARI:
A-Katılım Koşulları:

 • Yarışmaya katılım ücretsizdir. Türkiye’de çekilmiş, en çok 6 adet renkli ya da siyah/beyaz sayısal (dijital) .jpeg veya .jpg formatında  fotoğrafla, Seçici Kurul üyeleri, Oda çalışanları ile Oda yöneticileri ve birinci derecede yakınları dışında herkes katılabilir.
 • Fotoğrafların uzun kenarı en az 4.000 piksel olmalıdır.
 • Baskılar değerlendirme dışı bırakılacaktır.
 • Fotoğraflar belge niteliği taşıyacağından sayısal müdahaleler bu özellik dikkate alınarak yapılmalı, görüntünün ana yapısı değiştirilmemelidir. Fotoğraflara renk, keskinlik, toz alma gibi bazı işlemler yapılması, kontrast ayarları, kabul edilebilir oranda fotoğrafik müdahaleler makul karşılanır. Çerçevenin tamamında veya bir bölgede; mevcut renkler ve desenler başka renkler veya desenlere dönüştürülemez. Makine içinde bulunan uygulamalar ile birden fazla fotoğrafın panorama dışında birleştirilmesi ile oluşan yeni tekil fotoğraflar da belgesel yapıya müdahale olduğu için kabul edilemez. Fotoğraf kenarlarında boşluk bırakılmamalı, sonradan çerçeve eklenmemelidir.
 • Fotoğraf üzerinde isim, imza, tarih, logo vb. işaretlemeler yer almamalıdır.
 • Her türlü fotoğraf makineleri, cep telefonları, Go Pro, 180/360 derece kayıt cihazları ve görüntü kaydı yapılan cihazlar ile çekilen fotoğraflar, HDR ( High Dynamic Range ) ve insanlı veya insansız drone ve benzeri hava araçlarıyla çekilen fotoğraflar yarışmaya kabul edilir. Fotoğraf çekimi için insanlı veya insansız hava araçlarının (Drone) kullanımına ilişkin tüm izin ve sorumluluklar katılımcıya aittir.
 • Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.
 • Gerektiğinde ödül ve sergileme kazanan  fotoğrafların üzerinde işlem yapılmamış asıl/ham (RAW) dosyaları, eser sahipleri tarafından Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesine teslim edilecektir. Asıl dosyaları teslim edilmeyen fotoğraflara ait ödül iptal edilecek ve ajandadan çıkartılacaktır. Yarışmacı fotoğraf gönderirken bu koşullara onay vermiş, kabul etmiş sayılır.
 • Yarışmaya daha önce herhangi bir yarışmada ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış fotoğraflar ile bu fotoğrafların deklanşör farklılığı içerenleri katılamaz. Daha önce ödül, mansiyon, özel ödül ve sergileme almış ve yayımlanmış bir fotoğraf ile ya da bu fotoğrafın ana unsur olarak kullanıldığı yapıtlarla katılımda bulunan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıt(lar)ın tümüyle kendisine ait olduğunu, gerekli izinlerin alındığını, diğer hususlarla birlikte kabul ve beyan eder. Aksine davranış kural ihlali sayılır.
 • Kural ihlali yaptığı belirlenen katılımcının kazandığı ödül, sergileme, unvan ve tüm kazanımları geri alınır; ödül ve/veya sergilemesi iptal edilir; yeri boş bırakılır. Ödül verilmişse, ödül sahibinin ödülü iade etmesi gerekir. Bu iptal durumu, diğer ödül almış ve/veya alamamış yarışmacılara talep hakkı doğurmaz.
 • Yarışma şartnamesindeki kurallara aykırı davranan kişiler hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
 • Yarışmaya başkasının fotoğrafını gönderen, gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu bu anlamda yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikleri yapan, kendisine ait fotoğrafı bu amaçla başkasına kullandıran katılımcıların, ilk kural ihlalinde yarışmalara katılımı süresiz olarak kısıtlanır.
 • Bunun dışındaki kural ihlallerinde yarışmacının, birinci kural ihlali durumunda 1 (bir) yıl; ikinci kural ihlali durumunda 3 (üç) yıl; üçüncü kural ihlali durumunda süresiz olarak yarışmalara katılımı kısıtlanır.
 • Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya, Son Katılım Tarihi’nden en geç bir haſta öncesine kadar yazılı olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.
 • Yarışmada seçici kurulun aldığı kararlar esastır.

Katılımcılar yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar.

B- Kimlik:

 • Eser adlandırmaları RUMUZ – sıra numarası – eser adı – fotoğrafın çekildiği yer sıralamasıyla yapılmalıdır. Fotoğrafların üzerinde başka herhangi bir bilgi yer almayacaktır. Katılımcılar rumuzlarını 6 rakamdan oluşturmalıdır.
  Örnek (123456-1-Yeninin İzleri-İstanbul)

C- Fotoğrafların Gönderilmesi: 

 • Yarışmaya https://ajanda.mimarist.org/ adresinden katılım sağlayabilirsiniz. Link üzerinden gerçekleştirilen katılımlarda “ıslak imzalı katılım formu” gönderme şartı aranmaz. (https://ajanda.mimarist.org/  adresi 01 Ağustos 2024 tarihinde aktif olacaktır.)
 • Yarışmaya elden teslim ya da e-posta yolu ile katılım sağlayacaksanız “ıslak imzalı katılım formunu” tarafımıza ulaştırmanız gerekmektedir.  Katılım formu gönderilmeyen fotoğraflar yarışmaya dahil edilemez. Fotoğrafların ve katılım formunun bulunduğu zarfın, postada zarar görmeyecek şekilde paketlenerek gönderilmesine özen gösterilmelidir. Postadaki olası gecikme, hasar ve kayıplardan Mimarlar Odası sorumlu tutulamaz.

YARIŞMA TAKVİMİ:
Duyuru : 8 Temmuz 2024 Pazartesi
Son Katılma Tarihi : 27 Eylül 2024 Cuma
Seçici Kurul Değerlendirmesi : 01 Ekim 2024 Salı
Sonuçların Açıklanması : 04 Ekim 2024 Cuma
Ödül Töreni ve Sergi Açılışı : 19 Ekim – 01 Kasım 2024

Ödül Töreni ve Sergi Alanı:
TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy-Beyoğlu 34425 İstanbul

SEÇMELER:

Seçici Kurulun yarışmaya katılan fotoğraflar arasından, temaya uygunluk ve Türkiye ile sınırlılık açısından yapacağı ön elemenin ardından; 41 adet fotoğraf 2025 yılı ajandası için seçilecektir.

SEÇİCİ KURUL (soyadına göre alfabetik sırayla):

M.Koray Atay (Mimar, Fotoğrafçı)
Ozan Bilgiseren ( Akademisyen)
Saygun Dura (Fotoğraf Sanatçısı)
Murat Germen (Fotoğrafçı, Eğitmen, Sanatçı)
Murat Gür (Fotoğraf Editörü)
Serdar Önal (Fotoğraf Sanatçısı)
Özcan Yaman (Fotoğraf Sanatçısı)
(Seçici kurul, en az dört üye ile karar alır.)

TELİF HAKLARININ DEVRİ: 

– Katılımcı, dereceye giren ve özdeş ödül kazanmış olan fotoğrafların “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi yayınlarında isminin ve eser adının kullanılması şartıyla kullanım hakkını verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince ödül alan ve sergilenmeye hak kazanan eserinin/eserlerinin çoğaltma, işleme, temsil, umuma iletim haklarının ve yayımlanma haklarının kullanımı için “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’ne izin/muvafakatname verdiğini kabul eder.

– Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını engellemeyeceğini veya bu izin/ muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

– Ödül alan fotoğraflar, yarışma sonuçlandığı tarihten itibaren yer ve muhteva sınırı olmadan “Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin tanıtımlarında ve yayınlarında münhasıran ve bedelsiz olarak kullanılabileceği gibi yarışma sonuçlarının duyurusu için internet, görsel ve yazılı basın organlarında eser sahibinin ismiyle birlikte kullanılabilir.

– Ödül alan fotoğraflar Oda tarafından kitap olarak basılabilecek; gazete, dergi, TV, internet vasıtasıyla sanatçıların isimleri geçirilerek kullanılabilecek ve bu konuda katılımcıya ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.

– Gönderilen fotoğrafların tamamı yarışmacı tarafından çekilmiş olmalıdır. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

– Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda görünebilecek insanların, fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu yarışmacıya aittir.

– Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, ödül kazanan fotoğrafların asıl dosyalarını katılımcıdan isteyebilir.

ÖDÜLLER:

Birincilik Ödülü : 10.000 TL
İkincilik Ödülü : 8.000 TL
Üçüncülük Ödülü : 7.000 TL
En fazla 38 Sergileme (her biri) : 600 TL

Birincilik Ödülü verilecek fotoğraf, albüm ajandanın kapağı olarak kullanılacaktır. Ödül alan diğer fotoğraflarla birlikte sergilemeye değer bulunan tüm fotoğraflar ajanda içinde yer alacaktır. Ödül ve sergileme alan katılımcılara birer adet ajanda gönderilecektir.

FOTOĞRAFLARIN İADESİ:

41 fotoğrafın haricinde kalan tüm sayısal kayıtlar ile gönderilen  USB Bellek/CD/DVD’ler  ve kayıt cihazları ile teslim edilen fotoğraflar imha edilecektir.

YARIŞMA SEKRETERLİĞİ:

Hilal Duru Nebioğlu
E-posta: ajanda@mimarlarodasi.istanbul
Tel: 0212 251 49 00/(Dahili 204) Faks: 0212 251 94 14

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi
Karaköy, Kemankeş Caddesi No: 31
34425 Beyoğlu – İstanbul
http://www.mimarist.org

Ajandamız ticari amaç taşımayan, kendi giderlerini karşılayan bir kültür hizmeti olarak gerçekleştirilmektedir.

Yazar- MO İstanbul 10 Temmuz 2024 Çarşamba