Alan memnun, satan memnun…

Yazar- Hasan Çakır / Dam Notları 1 Temmuz 2024 Pazartesi

Frankfurt Kent Merkezi. Yeni Eski Kent.

“Biz ne yapalım!” demiyor, Frankfurt Belediyesi’nin imar denetleme dairesi.

‘Mimari kalite üzerinde mal sahibi, mimar ve belediye birlikte kafa yorabilirse kaliteli işler yapılabilir, her hal ve koşulda yeryüzüne kaliteli binalar dikilebilir’ diyor. Ve demekle de kalmıyor: DAM’da sergilediği “Yeni Frankfurt Konutları” seçkisi ile bu konuya dikkat çekiyor.

E, dostlar alışverişte görsün diye değil tabii… Amaç:  kaliteli konut yapımını teşvik etmek; belediyenin, mimarın ve mal sahibinin bu konudaki görev ve sorumluluğunu kamu aleme hatırlatmak.

Serginin açılışında imar dairesi yöneticisi, belediyenin görevini kısaca şöyle dile getirdi:

“Yıllardır, Frankfurt İmar Denetleme Dairesi’nin ana uğraşı gökdelenler oldu. Kendimizi bu işi yoluna koymada başarılı sayıyoruz. Şimdi ana görevimiz Frankfurt’un konut bölgelerini ihya etmektir. Bu görev imar dairesinin faaliyetleri içinde ağırlık kazandı. Amacımız konut yapımında kaliteyi teşvik etmek: yani kaliteyi talep etmek ve desteklemek. Bu destek için ‘ödenek mödenek’ gerekmez. Desteklemenin başka yolu yordamı var.

Belediyemizin imar dairesi yılda konut yapımıyla ilgili 7000 karar veriyor. Bu kararlar yıllarca kentimizin çehresini ve semtlerimizdeki sosyal ilişkileri etkiliyor. Biz bunun bilincinde olarak bütün bu kararları konut kalitesini teşvikte değerlendiriyoruz.

Bu değerlendirme sırasında mal sahiplerinin özgürlükleri ve serbest pazar ekonomisinin koşullarıyla karşı karşıyayız ve bu koşullarda aman aman bir yaptırım gücümüz yok tabii ki. Sonuçta bir projenin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda biz değil, mal sahibi alıcı veya kiracı karar veriyor, yani alan memnun satan memnun oluyor…

Bu koşullarda belediyenin görevi, bilinçli bir tavır takınmak ve kaliteli konut yapımını teşvik hedefini gözden kaçırmamaktır. Araçlarımız, bilgilendirme, cesaretlendirme, vazgeçirme (yapmamaya ikna etme) ve kaliteye yönelik kararlardır.

Önerilerimiz kuşkusuz mal sahibi ve yatırımcının cesareti ve mimarın sabır ve sebatı ile gerçekleşecektir. Kentsel gelişmenin gerçek aktörleri onlar elbet ve biz bu aktörlerle seve seve birlikte çalışıyoruz.

Her gün yapım ruhsatı için başvuran mal sahipleri ve mimarlarla tartışıyor, onları cesaretlendiriyor ve yönlendiriyoruz. Rüyaları teşvik ediyoruz, hayalleri yıkıyoruz… Burada sergilenen yeni Frankfurt konutları seçkisi iyi olanı gösteren bir aynadır. Tabii ki dışarda sıradan, orta malı ve düşük kalitede binlerce yapı görüyoruz… Size söz veriyorum. Biz Frankfurt İmar Denetleme Dairesi bu serginin söylemini dışarıya taşıyacağız ve kamu aleme duyuracağız. Yankı bulursa, Frankfurt yaşanılır bir kent olarak adlandırılabilir…” (1)

Alan memnun satan memnun piyasasında sıradan, orta malı, çirkin mimarinin “suçunu” taşraya atma kolaylığına kaçmanın geçerli olduğu günümüzde belediyeleri, mimarları, mal sahiplerini bir hayli düşündürecek bir sergi, Yeni Frankfurt Konutları Sergisi.

Notlar:

(1) Frankfurt Belediyesi’nin İmar Denetleme Dairesi yöneticisi Dr. M. Kummer’in 6 Eylül 2006’da yaptığı açış konuşmasından özetlendi.

Meraklısına sergi kataloğunun web adresi: www.bauaufsicht-frankfurt.de sayfasında: Suche (find): Frankfurter Wohnungsbau

Frankfurt, Ekim 06

Yazar- Hasan Çakır / Dam Notları 1 Temmuz 2024 Pazartesi