Bilişim Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu

Yazar- MO İstanbul 14 Ağustos 2022 Pazar

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Bilişim Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu 25 Mart 2021 tarihinde ilk toplantısını yaparak, yıllarca Bilgisayar Komitesi olarak çalışmış bir yapının devamı niteliğinde kuruldu.

Bu komite mimarlık mesleğini ve mimarları teknolojik anlamda çağı yakalayarak, geliştirmek amacı ile tüm dünyada kullanılan çizim teknikleri, yapı sistemi teknolojik takip yöntemleri, yapay zeka teknolojisinin mimari anlamda kullanımı gibi konuları irdeleyip, mimarlık mesleğini bu anlamda geliştirerek dünya çapında eş düzeyde kullanmak üzere çalışmalar yapmak amacı ile kuruldu.  Bir yıl süreyle çeşitli zamanlarda toplantılar yapılarak yürütme kurulu ve çalışma şeması organize edilerek kurulun yapısı olgunlaştırıldı. Yürütme Kurulu’nda Aydın Ufuk Yücel, İsmail Doğanyılmaz, Özge Ç. Arslandoğmuş, Aysel Durgun, Celal Çalışkan, ve Ömer Okan görev aldılar.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bünyesinde kurulan Bilişim M.B.Ç. Kurulu  mesleki anlamda bilişim teknolojilerinin kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılmasında üyelerin ve meslektaşların katkılarını ve bu yöndeki yeni fikirlerini konuşup ileriye taşımak adına bir çağrı hazırladı. Bu çağrıya yanıt veren, konuyla ilgili ve bilgi paylaşımında bulunmak isteyen üyelerimiz ile 12.06.2022 tarihinde ilk danışma kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Üyelerin katkıları ile beslenerek büyüyen komite genişletilmiş danışma kurulunu oluşturarak 24.07.2022 tarihinde ikinci danışma kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Bu toplantı sonrası alt çalışma grupları oluşturuldu ve, katkıda bulunanların kendi çalışma alanlarında yoğunlaşarak ilerlemelerine olanak sağlandı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi bünyesinde kurulan Bilişim M.B.Ç. Kurulu  bünyesinde, 17.08.2022 tarihinde Y.Mimar Kerem Buğdaycıoğlu moderatörlüğünde, Y.Mimar Barış Canpolat’ın BIM Kavramları ve BIM’e Geçiş Süreci konulu, geniş katılımlı sunumu gerçekleştirildi.

04.09.2022 tarihinde üçüncü danışma kurulu toplantısınn geniş bir gündem ile, çalışma kurulunun giderek genişleyen kadrosunun katkılarıyla yapılması planlanıyor.

Yazar- MO İstanbul 14 Ağustos 2022 Pazar