42. Dönem Çalışma Raporu

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2014 Pazar

42. Dönem çalışmalarına aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

– Aramızdan Ayrılanları Saygıyla Anıyoruz

– Yönetim Kurulu, Komite, Komisyon ve Çalışma Grupları

– Şube Başkanı Deniz İncedayı’nın konuşması

42. Dönem Çalışmaları

1. 42. Dönem Yönetim Kurulu Kararlarından Örnekler
2. Basın Açıklamaları

2.1. İstanbul Büyükkent Şubesi 42. Genel Kurulu Yapıldı
2.2. Mimar Sinan’ı Ölümünün 424. Yılında Saygıyla Anıyoruz
2.3. Sulukule Projelerine İptal Kararı Verildi
2.4. Taksim Cami’nin İnşa Edileceği İlan Edilen Arazinin Sahibi ya da Sahipleri Kim?
2.5. Çamlıca Tepesi Hiçbir Gerekçe ve Yöntemle Yapılaşmaya Açılamaz
2.6. 3. Köprü ve Bağlantı Yolları ile İlgili Basın Toplantısına Çağrı
2.7. “Maslak 1453″ile Ciddi Bir Çevre Tahribatının Önü Açılıyor
2.8. Ülkemizin Her Değerinin “Rant Aracı” Olmasına Karşı Tüm Dayanışmalarda Yer Alıyoruz
2.9. Galatasaray Üniversitesi’nde Yaşanan Yangın Hakkında
2.10. Gezi Parkı’nın İki Yakasını Birbirine Bağlayan Yaya Köprüsü Bir Gecede Yıkıldı!
2.11. Mimar Sinan’ı Ölümünün 425. Yılında Saygı ile Anıyoruz
2.12. Doğal Kültürel ve Mimari Mirasımız, Kentsel Yeşil Alanlarımız İktidarın Rant Politikalarının Hedefi Olmaktan Çıkarılmalıdır
2.13. AKM Hukuken Yıkılamaz!
2.14. Mesleğimize, Haklarımıza Sahip Çıkıyoruz!
2.15. Taksim Yayalaştırma Projesiyle İlgili Mahkeme Kararı Hakkında
2.16. TMMOB Haklı Mücadelesini Sürdürecektir
2.17. Haliç Yat Limanı ve Kompleksi Projesi İhalesi hakkında
2.18. Yargı Kararlarına Rağmen Taksim Yayalaştırma Projesi Gerçekleştirilmeye Çalışılmaktadır
2.19. 2020 Olimpiyat Oyunları Hazırlıklarına Dair Eleştirimiz
2.20. Yeni Yılda Kültürel ve Mesleki Değerlerimizi Korumaya Yönelik Duyarlılığımızdan Vazgeçmiyoruz

3. Şube Danışma Kurulu
4. Şube Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu
5. Şube Denetleme Kurulu
6. Mesleki Denetimde Mimari Çevresel Etki Değerlendirmesi (MD/ÇED)

6.1. Örnek ÇED Raporları
6.1.1. Liman Han
6.1.2. Ataşehir’de Kültür Yapısı
6.1.3. Eyüp’te AVM
6.1.4. İstanbul Dünya Ticaret Merkezi
6.1.5. Zeytinburnu-Kazlıçeşme’de Otel-Rezidans-Çarşı Kompleksi Projesi
6.1.6. Kadıköy Koşuyolu’nda Otel Projesi
6.1.7. Sarıyer’de Konut
6.1.8. Maltepe’de Parsel Bazında Plan Tadilatı
6.1.9. Eyüp’te Konut ve Ticaret Projesi
6.1.10. Emek Sineması
6.1.11. Şişli Ayazağa’da Konut ve Ofis Yapısı
6.2. Niyazi Duranay’ın ÇED Danışma Kurulu’nda Yaptığı Konuşma

7. Mimarlık Eğitim ve Kültür Araştırmaları Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulu (EKA-MBÇK)

7.1. “Mimarlık Semineri 2012-2014” Çalışmaları
7.2. Yeni Mesleki Bilimsel Çalışma Kurulları Oluşum Süreci
7.2.1. “Ekoloji ve Enerji Araştırmaları” Çalışmaları
7.2.2. “Bilişim Alanı Araştırmaları” Çalışmaları
7.2.3. “Yapı-Gayrimenkul Sektörü Araştırmaları” Çalışmaları
7.2.4. “Mimarlık Eğitiminde Dersler ve Tarihçeleri” Çalışmaları

8. Komite Komisyon Çalışmaları

8.1. Yapı Malzemeleri Komitesi
8.2. Kentleşme ve Planlama Komitesi
8.3. Mesleki Denetim ve Uygulama Komitesi
8.4. Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi (SMGM)

8.4.1. SMG Kapsamında Gerçekleştirilen Eğitimler
8.4.2. SMG Kapsamında Kredilendirilen Etkinlikler

8.5. Kültürel Miras Yönetimi Komitesi
8.6. Yayın Komitesi
8.7. İşyeri Temsilcileri Şube Koordinasyonu
8.8. Şube/Üniversite Öğrenci Temsilcileri Çalışmaları

8.8.1. 2012-2013 Öğretim Yılı
8.8.2. 2013-2014 Öğretim Yılı

9. Kentleşme ve Planlama Sorunlarına Yönelik Çalışmaları

9.1. Üçüncü Köprü
9.1.1. Ek: Dava Dilekçesi

9.2. Cercle d’Orient Binası ve Emek Sineması
9.3. Taksim Yayalaştırma Projesi, Topçu Kışlası İhyası ve Gezi Parkı

9.3.1. Ekler
9.3.1.1. Ek 1: Taksim Dayanışması Ortak Deklarasyonu ve Dayanışma Bileşenleri
9.3.1.2. Ek 2: İtiraz Dilekçesi
9.3.1.3. Ek 3: Taksim Dayanışması Basın Açıklaması (17 Mart 2012)
9.3.1.4. Ek 4: Bilirkişi Heyeti Raporu
9.3.1.5. Ek 5: Taksim Dayanışması’nın 1 Mayıs’la İlgili Basın Açıklaması
9.3.1.6. Ek 6: Taksim Dayanışması’nın Başbakan Yardımcısı Arınç’a İlettiği Talepler
9.3.1.7. Ek 7: Şubemizin Yayalaştırma Projesi Hakkında İBB’ye Yazısı

9.4. Çamlıca Tepesi ve Camii
9.4.1. Dava Dilekçesi

9.5. Tarihi Yarımada
9.5.1. Ek 1: Dava Dilekçesi (Tarihi Yarımada 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nâzım İmar Planı Hakkında)
9.5.2. Ek 2: Dava Dilekçesi (Tarihi Yarımada 1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı)
9.5.3. Ek 3: Dava Dilekçesi (Kayıp Eski Eser İhyalarına İlişkin Dava)

9.6. Yenikapı Rekreasyon ve Meydan Amaçlı Nâzım ve Uygulama İmar Planları
9.7. Ataşehir

9.7.1. Ek: Dava Dilekçesi

9.8. Şişli, Ayazağa, “Maslak 1453”
9.8.1. Ek: Dava Dilekçesi

9.9. Kuşdili Çayırı
9.9.1. Ek: Dava Dilekçesi

9.10. Haliç Yat Limanı ve Kompleksi (Haliç Port) Projesi
9.10.1. Ek: Dava Dilekçesi

9.11. Fikirtepe
9.11.1. Ek: Dava Dilekçesi

9.12. Kartal Cevizli – Tekel Alanı

9.13. Haydarpaşa Garı ve Liman Alanı

9.13.1. Ek. 1: Basın Açıklaması

9.13.2. Ek. 2: Basın Duyurusu

10. Hukuk Çalışmaları
11. KHK Yasa ve Yönetmelikler Hakkında Yapılan Çalışmalar

12. Etkinlikler
12.1. Kurumsal Etkinlikler
12.1.1. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması – VI: “Barış”
12.1.2. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması – VII: “Oyunum ve Kentim”
12.1.3. VI. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali
12.1.4. VII. İstanbul Uluslararası Mimarlık ve Kent Filmleri Festivali
12.1.5. Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması (2012)
12.1.6. Kuşaktan Kuşağa Geleneksel Mimarlar Buluşması (2013)
12.1.7. 2013 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Yaşanılabilir Kentler”
12.1.8. 2014 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması: “Öteki” Mimarlık
12.1.9. Kent Düşleri – VII Atölyesi
12.1.10. Kent Düşleri – VIII Atölyesi
12.1.11. Mimarlık ve Kent Şenliği VIII
12.1.12. Mimarlık ve Kent Şenliği IX
12.1.13. 6. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi
12.1.14. Mimarlar Odası Belgesel Sinema Kulübü Etkinlikleri
12.2. Diğer Etkinliklerimiz
12.2.1. Niyazi Duranay Söyleşisi (15 Mart 2012)
12.2.2. Halet Çambel ile Buluşma
12.2.3. Mimar Sinan’ı Anma (2012)
12.2.4. İstanbul Araştırmaları I: İstanbul’un Tarihsel Süreçte Yaşadığı Değişimler Üzerine Kültür ve Mimarlık Araştırmaları
12.2.4.1. Birinci Bölüm: Tarihöncesi Dönemin Değişen Doğal ve Kültürel Çevre Ortamında İstanbul – Mehmet Özdoğan
12.2.4.2. İkinci Bölüm: İstanbul’un Günümüze Ulaşamayan Anıtsal Yapıları – Turgut Saner
12.2.4.3. Üçüncü Bölüm: İstanbul Tarihindeki Yıkıcı Olaylar – Deniz Mazlum
12.2.5. İstanbul Araştırmalar II: İstanbul’un Tarihsel Kimliğinde Sürekliliğin İzleri Üzerine Kültür ve Mimarlık Araştırmaları
12.2.5.1. Birinci Bölüm: Ticaret Merkezi İstanbul’dan Bir Kesit: Tarihi Yarımadada Venedikliler (11-16. yy) – Aygül Ağır
12.2.5.2. İkinci Bölüm: İstanbul’u Tarihöncesi Çağlardan Osmanlı Dönemine Arkeolojik Kazılarla Tanımak – Zeynep Kızıltan
12.2.5.3. Üçüncü Bölüm: İstanbul’da Kutsal Yer’in Sürekliliği: Kosmodion’dan Eyüp’e – Nuray Özaslan
12.2.6. Panel: Daha İyi Kentler, Daha İyi Yaşamlar – Mimar(lık)la Değişen Kentler
12.2.7. Türkiye Hazır Beton Birliği 2012 Mimarlık Ödülleri Ödül Töreni ve Sergi Açılışı
12.2.8. Yeni Yıl (2013) Buluşması
12.2.9. İmza Günü ve Söyleşi: Doğan Tekeli
12.2.10. Konferans: Cami Tasarımında Özgünlük, Teknoloji, Çağdaşlaşma Sorunları
12.2.11. Panel-Forum: Konut Hakkı
12.2.12. Mimar Sinan’ı Anma (2013)
12.2.13. İmza Günü ve Sergi: Cengiz Bektaş
12.2.14. Seminer: Miras İstanbul
12.2.14.1. Birinci Bölüm: Jeolojinin Penceresinden İstanbul’da Geçmişin İzini Sürmek – M. Namık Yalçın
12.2.14.2. İkinci Bölüm: İstanbul’un Kültürel Peyzaj Katmanları – Bahar Başer Kalyoncuoğlu
12.2.15. Panel-Forum: Rekonstrüksiyon: Tarihin Yeniden Kurgulanması
12.2.16. Anma Toplantısı: Günhan Danışman
12.2.17. Yapıda Kullanılanlar Konferans Dizisi
12.2.18. Sergiler
12.2.18.1. Ruşen Dora: Geleneksel Türk Evlerinden Bugünlere…
12.2.18.2. Mehmet Konuralp: 1978 Çin’den Hatıralar “Bir Görsel Not Defteri”nden…
12.2.18.3. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması – VI Sergisi
12.2.18.4. 13. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri (2012)
12.2.18.5. Aysel Somer: Farklı Kurgulara Yolculuk
12.2.18.6. 31. Grafik Ürünler Sergisi
12.2.18.7. VII. Kent Düşleri Sergisi
12.2.18.8. 2013 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması “Yaşanılabilir Kentler” Sergisi
12.2.18.9. Amina Agueznay ile Takı Tasarım Atölyesi Sergisi
12.2.18.10. Türkiye Hazır Beton Birliği 2012 Mimarlık Ödülleri Sergisi
12.2.18.11. Kemal Ahmet Arû ve Levent Sergisi
12.2.18.12. Behiç Ak: Yazmaya Çizmeye Devam!
12.2.18.13. Cengiz Bektaş Sergisi ve İmza Günü
12.2.18.14. Dünyanın En İyi Okulu – Yirmi Birinci Yüzyıl Finlandiya’sından Yedi Okul Sergisi
12.2.18.15. Şener Özler Çocuk ve Mimarlık Resim Yarışması -VII Sergisi
12.2.18.16. Işıkla Serüven: Erkut Şahinbaş Mimarlığı Sergisi
12.2.18.17. Müşfik-Nuran Erem Anıt Mezarı Tasarımı Ulusal Öğrenci Fikir Yarışması Sergisi
12.2.18.18. Ytong Mimari Fikir Yarışması Sergisi
12.2.18.19. 2014 Yılı Ajandası Fotoğraf Yarışması “‘Öteki’ Mimarlık” Sergisi
12.2.18.20. VIII. Kent Düşleri Sergisi
12.2.18.21. Orhan Taylan: Gezi Resimleri

13. Yayın Çalışmaları
13.1. Süreli Yayınlar
13.1.1. Mimar.ist
13.1.2. Mimarlıkta Malzeme
13.1.3. Mimarlara Mektup
13.2. Süresiz Yayınlar
13.2.1. Genel Merkez ve MİV Yayınlarına Katkı
13.3. Mimarist.org Web Sitesi

14. TMMOB İKK ve STK Çalışmalarına Katılım
15. Şener Özler Arşiv ve Dokümantasyon Merkezi

15.1. Kütüphane
15.2. Arşiv
15.3. Ekler
15.3.1. Ek 1: Kütüphanemizdeki Süreli Yayınlar
15.3.2. Ek 2: Arşivimizde Yer Alan Bazı Filmler

16. Basında Mimarlar Odası
17. Şube Üye Profili
18. Mesleki Denetim Raporu
19. Mali Rapor

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2014 Pazar