Yapı Malzemeleri Komitesi

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

2008-2010 yılı çalışma programı yaklaşımımız, komitemizin bugüne kadar yaptığı çalışmaların, bundan sonra da geliştirilerek sürdürülmesi, yeni çalışma alanlarında yeni eylem programları oluşturulmasıdır.

İlk sayısını Nisan 2006’da çıkardığımız ve ikinci yılını dolduracak olan Mimarlıkta Malzeme dergimizin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bu dönem en önemli hedefimiz.

Dergimiz, yapı malzemesi alanında meslektaşların doğru bilgilendirilmesi ve bu bağlamda meslektaşlar arasındaki iletişimi sağlayacak bir ortamın yaratılmasını sağlayacaktır. Bu yanıyla, dönemin bir diğer ağırlıklı çalışma alanı olan sürekli mesleki gelişim ve meslek içi eğitim çalışmalarımızın en önemli aracı olacaktır.

Komitemizin önceki dönemlerden beri süregelen çalışmaları olan “Yapı Malzemeleri Kataloğu 2008-2009” Ağustos 2008 tarihinde dağıtıma başlayacak, “İnternet Yapı Malzemeleri Kataloğu” yayını işlevli hale getirilecek, Yapı Malzemeleri Kitaplığı çalışmaları devam edecek, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 12-14 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir. Dönem içerisinde “Malzeme ve Kalite” ve “Malzeme ve Deprem” konularında yuvarlak masa toplantıları yapılacaktır.

Ayrıca yapı standartları ve yapı malzemeleri ile ilgili yasal düzenlemeler alanındaki çalışmalarımız, yine meslek içi eğitim konusuyla da bağlantılı olarak sürdürülecektir. Yapı malzemeleri ile ilgili malzeme birlikleri, malzeme firmaları ile ilişkiler sürdürülerek çeşitli seminer ve tanıtım toplantıları düzenlenecektir.

Temel Eksenler
Bilindiği gibi komitenin kuruluşundan beri çalışma programının iki temel ekseni vardır:
1. Meslek içi eğitim
2. Yapı standartlarının geliştirilmesi

Bu iki temel eksen etrafında, yapı malzemelerinin her düzeyde ve alanda doğru tanıtımının yapılması, yapı malzemelerinin tasarım ve uygulamada doğru kullanımlarının gösterilmesi, doğru uygulama örneklerinin ve bunlarla ilgili akademik üretimin meslektaşlara aktarılması, mimarlık yapı malzemesi, yapı yapı malzemesi bağlamlarında akademik, bilimsel üretimin özendirilmesi, katkıda bulunulması, gerçekleştirilmesi; ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin nitelik ve standartlarının yükseltilmesi ve bu bağlamda üreticilerin özendirilmesi; mevcut standartların eksikliklerinin belirlenmesi, geçerliliklerini koruyanların pekiştirilip yaygınlaştırılması, yeni standartların araştırılması/geliştirilmesi için öneriler hazırlanması, uluslararası standartların mesleğe taşınması; yapı malzemeleri ve elemanlarının uygulamasına yönelik tarifname ve şartnamelerini oluşturan, uluslararası standartlarla geliştirilmiş bir Yapı Yönetmeliği hazırlanması gibi temel hedeflere ilişkin çalışmalar geliştirilecektir.

Yazar- MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi