Yapı Malzemeleri Komitesi

MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

2008-2010 yılı çalışma programı yaklaşımımız, komitemizin bugüne kadar yaptığı çalışmaların, bundan sonra da geliştirilerek sürdürülmesi, yeni çalışma alanlarında yeni eylem programları oluşturulmasıdır.

İlk sayısını Nisan 2006’da çıkardığımız ve ikinci yılını dolduracak olan Mimarlıkta Malzeme dergimizin başarılı bir şekilde sürdürülmesi, bu dönem en önemli hedefimiz.

Dergimiz, yapı malzemesi alanında meslektaşların doğru bilgilendirilmesi ve bu bağlamda meslektaşlar arasındaki iletişimi sağlayacak bir ortamın yaratılmasını sağlayacaktır. Bu yanıyla, dönemin bir diğer ağırlıklı çalışma alanı olan sürekli mesleki gelişim ve meslek içi eğitim çalışmalarımızın en önemli aracı olacaktır.

Komitemizin önceki dönemlerden beri süregelen çalışmaları olan “Yapı Malzemeleri Kataloğu 2008-2009” Ağustos 2008 tarihinde dağıtıma başlayacak, “İnternet Yapı Malzemeleri Kataloğu” yayını işlevli hale getirilecek, Yapı Malzemeleri Kitaplığı çalışmaları devam edecek, 4. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi 12-14 Kasım 2008 tarihinde gerçekleştirilecektir. Dönem içerisinde “Malzeme ve Kalite” ve “Malzeme ve Deprem” konularında yuvarlak masa toplantıları yapılacaktır.

Ayrıca yapı standartları ve yapı malzemeleri ile ilgili yasal düzenlemeler alanındaki çalışmalarımız, yine meslek içi eğitim konusuyla da bağlantılı olarak sürdürülecektir. Yapı malzemeleri ile ilgili malzeme birlikleri, malzeme firmaları ile ilişkiler sürdürülerek çeşitli seminer ve tanıtım toplantıları düzenlenecektir.

Temel Eksenler
Bilindiği gibi komitenin kuruluşundan beri çalışma programının iki temel ekseni vardır:
1. Meslek içi eğitim
2. Yapı standartlarının geliştirilmesi

Bu iki temel eksen etrafında, yapı malzemelerinin her düzeyde ve alanda doğru tanıtımının yapılması, yapı malzemelerinin tasarım ve uygulamada doğru kullanımlarının gösterilmesi, doğru uygulama örneklerinin ve bunlarla ilgili akademik üretimin meslektaşlara aktarılması, mimarlık yapı malzemesi, yapı yapı malzemesi bağlamlarında akademik, bilimsel üretimin özendirilmesi, katkıda bulunulması, gerçekleştirilmesi; ülkemizde üretilen yapı malzemelerinin nitelik ve standartlarının yükseltilmesi ve bu bağlamda üreticilerin özendirilmesi; mevcut standartların eksikliklerinin belirlenmesi, geçerliliklerini koruyanların pekiştirilip yaygınlaştırılması, yeni standartların araştırılması/geliştirilmesi için öneriler hazırlanması, uluslararası standartların mesleğe taşınması; yapı malzemeleri ve elemanlarının uygulamasına yönelik tarifname ve şartnamelerini oluşturan, uluslararası standartlarla geliştirilmiş bir Yapı Yönetmeliği hazırlanması gibi temel hedeflere ilişkin çalışmalar geliştirilecektir.

MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

Etkinlikler

Sal9Nis - 24Nis 919:00Nis 24Bauhaus Mimarisi Sergisi19:00 - 19:00 (24) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Goethe Enstitüsü Kategori:Sergiler

Çrş17Nis - 20Nis 1710:00Nis 20International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19)10:00 - 18:00 (20) Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür MerkeziKategori:Diğer Etkinlikler

Cts20Nis16:00- 18:00Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor-Cumartesi Buluşmaları: Simla Sunay16:00 - 18:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Prş2May - 4May 210:00May 4Uluslararası Katılımlı 10. Beton Kongresi10:00 - 18:00 (4) BAOB Yerleşkesi Etkinliği Gerçekleştiren: İnşaat Mühendisleri Odası Kategori:Diğer Etkinlikler

Cts4May10:00- 18:00Geleneksel Taşkışla Günü/201910:00 - 18:00 İ.T.Ü. Taşkışla Etkinliği Gerçekleştiren: İ.T.Ü. Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği Kategori:Diğer Etkinlikler

Çrş19Haz - 20Haz 1910:00Haz 20DESIGN TODAY SAVE FUTURE10:00 - 18:00 (20) Kartal Conference HallKategori:Diğer Etkinlikler