Tümünü Görüntüle

Odadan Duyurular

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

24.03.2020 tarih ve 31078 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Otopark Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 22/2/2018 tarihli ve 30340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Otopark Yönetmeliğinin geçici 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/3/2020” ibaresi “30/6/2020” olarak aşağıdaki biçimde değiştirilmiştir.  “ GEÇİCİ MADDE 4 – (Ek:RG-7/12/2018-30618)   (1)    Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce veya

7 Acil Önlem Çağrısına Büyük Destek

7 Acil Önlem Çağrısına Büyük Destek

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin salgınla etkin mücadelede halkın sağlığını, işini ve aşını korumak için imzaya açtığı 7 acil önlem çağrısına kurum ve kişilerden büyük destek geldi. Kısa zamanda on binlerce kişi ve kurumun destek verdiği kampanyaya atılan imzalar yayınlandı.  DİSK, KESK, TMMOB ve TTB’nin çağrıda bulunduğu imza metni şöyleydi:

Diğer Etkinlikler