Oda Kayıt ve Koşulları

Yazar- MO İstanbul 11 Mayıs 2021 Salı

Başvuru

1) Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında gerekli belgeler:

Diplomanın aslı (Diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin ASLI) *

Diplomanın (veya geçici mezuniyet belgesinin) okuldan ya da noterden alınmış iki adet ıslak imzalı ASLI GİBİDİR örneği.*

– Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

– 4 adet vesikalık fotoğraf (Fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir.)

– Kayıt ücreti: 2022 yılı için 100 TL

– Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (Yıllara göre aidat listesi aşağıdaki gibidir.)

* E-devletten alınan mezun belgeleri kayıt işlemlerinde geçerli değildir.

(Yönetmelik  gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlere ait aidatlar düşülmektedir. Bu hesaplamada mezunların E-Devlet SGK kayıtlarındaki verileri esas alındığından, başvuru esnasında E-Devlet şifresine sahip olunması gerekmektedir.)

Aidat Yılları

Aidat Yılı Aidat Asıl Olan
1993 0,24
1994 0,6
1995 1,2
1996 2,4
1997 3
1998 4,8
1999 9,6
2000 18
2001 30
2002 48
2003 72
2004 78
2005 84
2006 96
2007 114
2008 120
2009 132
2010 132
2011 144
2012 144
2013 180
2014 216
2015 240
2016 264
2017 264
2018 480
2019 480
2020 480
2021 480

 

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında gerekli belgeler:

– Odaya kayıt başvuru dilekçesi

– 5 adet vesikalık fotoğraf

– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi

– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)

– YÖK’ten denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’ten alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3) Yurtdışında çeşitli üniversitelerden ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında gerekli belgeler:

– Odaya kayıt başvuru dilekçesi

– 4 adet vesikalık fotoğraf

– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi

– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)

– YÖK’ten denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği

– Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**

– Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

** Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, üniversite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslararası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliğinden (TMMOB) bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

2022 YILI AİDAT VE BELGE HARÇLARI

Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 10 Aralık 2021 tarihli ve 47/28 sayılı kararı ile 1 Ocak 2022–31 Aralık 2022 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları belirlendi.

İlk kayıt ödentisi 100,-TL
Yıllık üyelik ödentisi 480,-TL
Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi 6000,-TL
Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi 6000,-TL
Büro Tescil Belgesi ücreti 1100,-TL
SM/SMB mührü ücreti 150,-TL
Kimlik Kartı yenileme ücreti 50,-TL
Üye tanıtma belgesi ücreti 60,-TL
Şantiye şefliği belgesi ücreti 100,-TL
Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti 100,-TL

Geçmiş yıllara ait aidat borçları 1993 yılından itibaren (1993 yılı dahil) tahakkuk ettirilerek tahsil edilecektir.

Serbest Mimarlık Hizmetleri (SMH) Büro Tescil Belgesi ücreti ve üye yıllık ödentisi birlikte tahsil edilecektir.

Geçmiş yıllara ait üye ödentisi, borcun ödendiği tarihteki üye ödentisi miktarı üzerinden alınır. Ancak geriye dönük 5 yıldan fazla aidat borcu olan üyelerin, 5 yıldan önceki borçları, ilgili yılın aidat miktarı üzerinden alınır.

Aşağıdaki durumlarda geçmiş dönem ödentilerinin tahsil edilmesi koşuluyla üyenin talebi ve Oda Yönetim Kurulu kararı ile üyelik ödentisi alınmaz:

  1. a)    Emekli veya maluliyet aylığı alıp, mesleki faaliyette bulunmayanlardan,
  2. b)    Mesleki faaliyet dışındaki nedenlerle bir yıldan uzun süreli yurtdışında kalanlardan,
  3. c)    Mesleki faaliyette bulunmamak kaydıyla yüksek lisans yapanlardan, öğrenimleri boyunca.

Yukarıdaki fıkra uyarınca ödenti muafiyeti tanınanlar, mesleklerini uyguladıklarının belgelenmesi durumunda, muafiyet tanındığı tarihten itibaren tüm ödentilerini cezalarıyla birlikte ödemek zorundadırlar.

Mimarlar Odası’nın, üyelerine herhangi bir bedel talep etmeden sunduğu “Ferdi Kaza Sigortası”ndan 2022 yılı başından itibaren yararlanılabilmesi için, aidatların yılın başında yatırılması önerilmektedir. Sigorta, aidat ödenen günden itibaren, aidat ödenen yıl için geçerli olacaktır.

MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

Yazar- MO İstanbul 11 Mayıs 2021 Salı