Oda Kayıt ve Koşulları

MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

Başvuru

Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

– Diploma veya diploma henüz hazırlanmamış ise geçici mezuniyet belgesinin aslı (*)

-Nüfus cüzdanı aslı ve 2 adet fotokopisi

-5 adet vesikalık fotoğraf (fotokopi ile çoğaltılmış fotoğraflar kabul edilememektedir)

-Kayıt ücreti: 2018 yılı için 60 TL.

*Diploma veya geçici mezuniyet belgesi aslının ya okuldan alınmış 2 adet ıslak imzalı aslı gibidir onaylı örneği ya da noterden alınmış iki adet ıslak imzalı örneği gerekmektedir.

-Mezuniyet tarihi itibariyle aidat (Yıllara göre aidat listesi aşağıdaki gibidir.)

(Yönetmelik  gereği sadece ilk kayıt işlemine esas olmak üzere mezuniyet tarihi ile Odaya kayıt olunan tarih arasındaki çalışılmayan dönemlerin aidatları düşülmektedir. Bu düşümler  mezunların E-Devlet üzerinden SGK  sistemindeki verileri esas alınarak hesaplandığından, başvuru esnasında E-DEVLET şifresine sahip olunması gerekmektedir.)

AİDAT YILLARI AİDAT ASIL OLAN
1993 0,24
1994 0,6
1995 1,2
1996 2,4
1997 3
1998 4,8
1999 9,6
2000 18
2001 30
2002 48
2003 72
2004 78
2005 84
2006 96
2007 114
2008 120
2009 132
2010 132
2011 144
2012 144
2013 180
2014 300
2015 300
2016 300
2017 300
2018 300

2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversitelerden mezun olanların üye kayıt başvurularında;

– Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
– 5 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
– YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği veya YÖK’den alınacak yazı (Bakanlar Kurulunun 28.09.2011 tarih ve 2011/2293 sayılı kararı ile 16.01.2009 tarihinde imzalanan ve yürürlük tarihi 24.08.2011 olarak tespit edilerek 18.10.2011 tarih ve 28088 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Hukukuna Göre Kurulmuş Olan Üniversitelerin Karşılıklı Tanınmasına Dair Milletlerarası Anlaşma hükümlerine uygun olduğunu belirten)

3) Yurtdışında çeşitli Üniversitelerin ve benzeri eğitim kurumlarından mezun olanların (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde bulunan Üniversiteleri hariç) üye kayıt başvurularında;

– Üyenin odaya kayıt başvuru dilekçesi
– 5 adet vesikalık fotoğraf
– Nüfus cüzdanı aslı ile 2 adet fotokopisi
– Diploma veya çıkış belgesi aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği (Eski mezunlardan diploma aslı)
– YÖK’den denklik belgesinin aslı ile 2 adet noter tasdikli örneği
– Kurumundan onaylanarak alınan ders kredilerinin Avrupa Kredi Transfer Sistemi (ECTS) karşılıkları**
– Yabancı programların mezunları için, programda alınan derslerin içerikleri (Türkçe çevirili)

** : Avrupa Kredi Transfer Sistemi’ne (ECTS) göre, Ünevirsite eğitiminde alınması gereken minimum kredi miktarı sömestr başına 30 ECTS kredi hesabı ile (European Credit Transfer System ECTS) uluslar arası bir standarda kavuşturulmuştur. Öğrenci değişim anlaşmaları yaptığımız tüm AB ülkeleri bu sisteme uymaktadır. Buna göre mimarlık eğitiminin tamamlana bilmesi için toplam 240 ECTS kredisi ile lisans derecesi almakta, +60 ECTS kredisi ile Yüksek lisans (Master of Architecture) derecesi alınmaktadır. (toplamda 300 ECTS Kredisi)

4) Yabancı Uyruklu Mimarlar için Kayıt Şartları:

Yabancı uyruklu mimarlar Odaya kayıt şartları hakkında TMMOB (Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birliği)’nden bilgi alabilirler. Tel: (0 312) 417 52 38-418 12 75

5) Mimarlar Odası Genel Merkez Yönetim Kurulu’nun 24 Kasım 2017 günü Gaziantep’te gerçekleştirdiği toplantıda kararlaştırılan, 1 Ocak 2018 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında geçerli olacak ödenti ve belge harçları

  • İlk kayıt ödentisi                                                                                            60,- TL
  • Yıllık üyelik ödentisi (12 x 25,-TL)                                                             300,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye ilk kayıt ödentisi                                           2000,- TL
  • Yabancı uyruklu geçici üye yıllık ödentisi                                                 2000,- TL
  • Büro Tescil Belgesi ücret                                                                              600,- TL
  • SM / SMB mühürü ücreti                                                                             100,- TL
  • Kimlik kartı yenileme ücreti                                                                         30,- TL
  • Üye tanıtım belgesi ücreti                                                                             30,- TL
  • Şantiye şefliği belgesi ücreti                                                                          50,- TL;
  • Fenni Mesul (TUS) belgesi ücreti                                                                 50,- TL

 

MO İstanbul 26 Ekim 2015 Pazartesi

Etkinlikler

Cum18Oca - 15ŞubOca 1814:00Şub 15“Köyde Mimari Doğu Karadeniz” Sergisi(Ocak 18) 14:00 - (Şubat 15) 18:00 Kategori:Diğer Etkinlikler

Çrş23Oca - 15ŞubOca 2317:30Şub 15MSGSÜ Mimarlık Bölümü 2018-2019 Güz Dönemi Diploma Projeleri Sergisi(Ocak 23) 17:30 - (Şubat 15) 07:42 Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Mimar Sinan SalonuKategori:Diğer Etkinlikler

Cum15Şub19:00- 20:00Bilgilendirme Toplantısı: “DEPREME DAYANIKLI YAPI TASARIMI VE TÜRKİYE BİNA DEPREM YÖNETMELİĞİ (2018)”19:00 - 20:00 MİMARLAR ODASI İSTANBUL BÜYÜKKENT ŞUBESİ ANADOLU 1. BÖLGE TEMSİLCİLİĞİ TOPLANTI SALONUKategori:Diğer Etkinlikler

Çrş17Nis - 20Nis 1710:00Nis 20International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19)10:00 - 18:00 (20) Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür MerkeziKategori:Diğer Etkinlikler

Çrş24Nis - 26Nis 2410:00Nis 267. Uluslararası Dünya Yapı Kongresi Geçmişten Geleceğe: Mimarlık ve Yapı10:00 - 17:00 (26) İstanbulKategori:Diğer Etkinlikler