Basına ve Kamuoyuna: Saltuk Yüceer’e Yapılan Sözlü ve Fiziki Şiddeti Kınıyoruz

19 Mart 2019 Salı

15 Mart 2019 tarihinde Kadıköy Belediyesi Meclis Binası önünde, TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Anadolu 1. Büyükkent Bölge Temsilciliği (Kadıköy Temsilciliği) Başkanımız Saltuk Yüceer’e yapılan sözlü ve fiziki şiddeti kınıyoruz. Kadıköy Belediyesinde, bir siyasi parti temsilcisi olarak, meclis üyesi

Devamı...
Kadınların Temel Hak ve Özgürlüklerine Yapılan Müdahaleler, Şiddet ve İstismarın Meşrulaştırılmasına Yönelik Çağdışı Girişimler Kabul Edilemez

Kadınların Temel Hak ve Özgürlüklerine Yapılan Müdahaleler, Şiddet ve İstismarın Meşrulaştırılmasına Yönelik Çağdışı Girişimler Kabul Edilemez

8 Mart 2019 Cuma

8 Mart 2019 Tüm dünyada yaşanan krizler ve gericileşen iktidarlar, güvencesizlik; yoksulluk, işsizlik, sömürü, ayrımcılık ve savaş koşulları; kadına yönelik şiddet ve baskının her geçen gün artmasına neden olmaktadır. Türkiye’de ekonomik, siyasal ve toplumsal alanda yaşanan kriz; ülkemizin uygarlık yolunda ilerleme hedefinden ve Cumhuriyetin bağımsız, eşitlikçi ve…

Devamı...
BASINA VE KAMUOYUNA – Gezi Direnişini suçla, terörle, darbeyle anılan bir eyleme dönüştürmenize izin vermeyeceğiz!

BASINA VE KAMUOYUNA – Gezi Direnişini suçla, terörle, darbeyle anılan bir eyleme dönüştürmenize izin vermeyeceğiz!

4 Mart 2019 Pazartesi

Gezi Direnişi ülkemizin toplum, kent ve demokrasi tarihinin en parlak ve onurlu sayfalarından biri olmasına rağmen, ilk günden beri ısrarla itham edilerek karalanmaya, dile getirilen temel hak talepleri birer suç unsuru gibi gösterilmeye, barışçıl direnişin tarihsel ve meşru gerçekliği çarpıtılmaya

Devamı...
Mimarlar Odası 2019 Yerel Yönetimler Raporu Yayımlandı

Mimarlar Odası 2019 Yerel Yönetimler Raporu Yayımlandı

1 Mart 2019 Cuma

Ülkemizde; düşünce, ifade, haberleş­me, toplanma, çalışma, eğitim ve sağlıklı / güvenli bir çevrede yaşam gibi temel hak ve özgürlüklerin kullanılmasına ve bunlardan yararlanılmasına her geçen gün yeni kısıtlamalar getirilmekte; top­lumsal yapıda eşitsizlik, ayrımcılık ve mahrumiyet giderek yükselmektedir. 31 Mart 2019 Yerel Yönetim Seçimleri; siyasal rejimin değiştiği, “merkezîleş­me ve otoriterleşme” politikaları çer­çevesinde yerel yönetim alanında da yapısal değişikliklerin…

Devamı...
Öğrencilerin Gözünden Mimarlık Eğitimi Analizi

Öğrencilerin Gözünden Mimarlık Eğitimi Analizi

27 Şubat 2019 Çarşamba

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Üniversite Öğrenci Temsilcileri çalışmaları kapsamında bir araya gelen mimarlık öğrencileri, planladıkları bir dizi etkinliğin ilkini “Öğrencilerin Gözünden Mimarlık Eğitimi Analizi” başlığı ile 23 Şubat Cumartesi günü saat 13.00’te Mimarlar Odası Karaköy binasında gerçekleştirdiler. Altmıştan

Devamı...
Kültür Varlıkları Yıkımının Önünü Açan 639 Sayılı İlke Kararı İptal Edilmiştir

Kültür Varlıkları Yıkımının Önünü Açan 639 Sayılı İlke Kararı İptal Edilmiştir

21 Şubat 2019 Perşembe

21 Şubat 2019 Son yıllarda koruma hukukuna ve ilkelerine açıkça aykırı olarak alınan “ilke kararları” marifetiyle; kültür varlıklarının özelliklerini kaybetmesi, zarar görmesi, yıkılması veya ortadan kaldırılmasının önünü açan düzenlemeler yapılmaktadır. Bu anlayışla alınan 13.10.2016 tarih ve 639 numaralı İlke Kararında;

Devamı...
Tarlabaşı’ndaki Hukuksuzluk Tescillendi

Tarlabaşı’ndaki Hukuksuzluk Tescillendi

20 Şubat 2019 Çarşamba

Beyoğlu Kentsel Sit Alanı içerisinde kalan ve 209’u Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurullarınca kültür varlığı olarak tescil edilmiş bulunan 269 binayı ve binlerce yoksul insanı kapsayan alan, 28.03.2006 gün ve 26122 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Bakanlar Kurulu kararı ile

Devamı...
Türkiye Mimarlık Politikasını Hayata Geçiriyoruz

Türkiye Mimarlık Politikasını Hayata Geçiriyoruz

20 Şubat 2019 Çarşamba

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ve bağlı tüm Odalar; meslek mensuplarının ortak gereksinmelerini karşılamak, mesleki etkinlikleri kolaylaştırmak, mesleğin genel yararlara uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleriyle ve halkla olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplinini

Devamı...
Devletin Barıştığı Kaçak Yapıların Sorumluluğu Teknik Elemanlara Yüklenemez!…

Devletin Barıştığı Kaçak Yapıların Sorumluluğu Teknik Elemanlara Yüklenemez!…

18 Şubat 2019 Pazartesi

06 Şubat 2019 tarihinde Kartal Orhantepe Mahallesi Sema Sokak No:18’deki Yeşilyurt Apartmanı’nın çökmesi sonucunda 21 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 12 vatandaşımız da yaralanmıştır. Arama Kurtarma çalışmalarından çıkan sonuç, 1999 depreminin 20. Yılında İstanbul’un depreme hazırlıklı olmadığıdır. Büyük Marmara depreminden 20 yıl sonra bile mevcut…

Devamı...

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kadın Çalışma Grubundan TMMOB Örgütlerine Çağrı-İmzacı Listesi

15 Şubat 2019 Cuma

TMMOB ÖRGÜTLERİNE ÇAĞRIMIZDIR; Yakın zamanda, İzmir Güzelbahçe’de, bir mimarlık ofisinde çalışan iç mimar kadın arkadaşımızın, çalışma ortamında ofis sahibi mimar tarafından tacize uğradığını ve istifa ettiğini üzüntüyle öğrendik. Süreç içinde yaşananlara tanıklık eden bir erkek, iki kadın iş arkadaşının da

Devamı...