46. Dönem Olağan Genel Kurul Çağrısı

46. Dönem Olağan Genel Kurul Çağrısı

30 Aralık 2019 Pazartesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 46. Dönem Olağan Genel Kurul Çağrısı Ülkemizin içinde bulunduğu iki kutuplu siyasal iklim içinde; kültürel, sosyal, hukuki ve ekonomik dönüşümün yarattığı doğal, tarihi ve mimari değerlerimizin tahribatına karşı, kamu ve toplum yararı ilkesiyle mücadele

Devamı...
17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, 2020

17. Ulusal Mimarlık Sergisi ve Ödülleri, 2020

30 Aralık 2019 Pazartesi

1988’den başlayarak iki yılda bir gerçekleştirilen sergi ve ödül programı, Türkiye’deki mimarlık üretiminin ardındaki 30 yılı aşan varlığıyla köklü bir kurumsal destek olmuştur. İnşaatın en temel ekonomik faaliyet olduğu ve aşırı yapı üretiminin gerçekleştiği ülkemizde TMMOB Mimarlar Odası’nın verdiği ödüller

Devamı...
Vefat Duyurusu: Prof. Altan Akı Aramızdan Ayrıldı

Vefat Duyurusu: Prof. Altan Akı Aramızdan Ayrıldı

30 Aralık 2019 Pazartesi

D.G.S.A 1963 mezunu 2047 sicil numaralı meslektaşımız (Y.T.Ü.Mimarlık Fakültesi Emekli Öğretim Üyesı) Prof.ALTAN AKI vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve tüm mimarlar topluluğuna başsağlığı diliyoruz. Cenazesi, 30 Aralık 2019 Pazartesi günü öğle namazında Kartal Çavuşoğlu Camii’nden kaldırılacaktır. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul

Devamı...
Tüm Meslektaşlarımızın Yeni Yılınızı Kutluyoruz

Tüm Meslektaşlarımızın Yeni Yılınızı Kutluyoruz

27 Aralık 2019 Cuma

Değerli meslektaşlarımız, İnsanlık tarihinin kadim mesleklerinden biri olan mesleğimizin etik değerlerine sahip çıkarak; sağlıklı kentlerin ve yapılı çevrenin oluştuğu, demokrasi değerlerinin korunduğu, bilimin ışığında toplumsal duyarlılıkların arttığı, barışın ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünyada yaşama umuduyla yeni yılınızı kutluyoruz. TMMOB

Devamı...
Mimarlar Odası’ndan Yeni Yıl Mesajı

Mimarlar Odası’ndan Yeni Yıl Mesajı

25 Aralık 2019 Çarşamba

“Nitelikli mimarlık hizmetleri ile şekillenen sağlıklı ve güvenli bir çevrede; insan onuruna yakışan, temel hak ve özgürlüklere dair hiçbir ayrım ve kısıtlamanın yaşanmadığı koşullarda; bağımsız, eşitlikçi ve özgürlükçü Cumhuriyet ve demokrasi değerlerinin korunduğu ve yükseltildiği, aydınlanma yolunda uygar bir gelecek

Devamı...
TMMOB İstanbul İKK’dan Kanal İstanbul Projesi İle İlgili Görüş ve İtiraz Dilekçesi Yönergesi

TMMOB İstanbul İKK’dan Kanal İstanbul Projesi İle İlgili Görüş ve İtiraz Dilekçesi Yönergesi

25 Aralık 2019 Çarşamba

TMMOB İstanbul İl Koordinasyon Kurulu, Kanal İstanbul Projesi’nin ÇED raporu nihai halini almak üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından görüşe açılması üzerine, yurttaşlarımızın projeye ilişkin görüş ve itirazlarını 2 Ocak 2020 tarihine kadar iletebilmelieri için bir dilekçe yönergesi hazırladı. TMMOB

Devamı...
Baran İdil Aramızdan Ayrıldı

Baran İdil Aramızdan Ayrıldı

25 Aralık 2019 Çarşamba

1960 İ.T.Ü. Mimarlık Fakültesi mezunu, 1395 sicil numaralı meslektaşımız, TH&İDİL Mimarlık’ın kurucusu, meslektaşımız Aslı Özbay’ın babası BARAN İDİL, 24 Aralık 2019 günü aramızdan ayrılmıştır. Baran İdil, mimarlık mesleğine yaptığı katkıların yanı sıra, şehir planlama disiplininin gelişimine de sayısız katkıda bulunmuş,

Devamı...
Prof. Dr. Fulin Bölen Aramızdan Ayrıldı

Prof. Dr. Fulin Bölen Aramızdan Ayrıldı

25 Aralık 2019 Çarşamba

DGSA 1968 mezunu, 3216 sicil numaralı meslektaşımız, (İTÜ Mimarlık Fakültesi emekli öğretim üyesi) Prof. Dr. FULİN BÖLEN    vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve tüm mimarlar topluluğuna başsağlığı diliyoruz.  Cenazesi 26 Aralık 2019 Perşembe günü Saat 10.00’da İTÜ Mimarlık Fakültesi’nde yapılan törenin ardından Etiler

Devamı...
Beykoz Kirazlı Özel Ormanında Yapılanma Hakkı Getiren Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yürütmesi Durduruldu

Beykoz Kirazlı Özel Ormanında Yapılanma Hakkı Getiren Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yürütmesi Durduruldu

24 Aralık 2019 Salı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 18.10.2018 tarihinde onaylanan 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ve 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planıyla, Beykoz, Kirazlı Özel Ormanı ve Doğal Sit Alanı olan alanda konut, ticaret ve sosyal tesis amaçlı yapılanma

Devamı...
Cihan Fikri Kalay Aramızdan Ayrıldı

Cihan Fikri Kalay Aramızdan Ayrıldı

24 Aralık 2019 Salı

İ.T.Ü Mimarlık Fakültesi 1982 mezunu 13840 sicil numaralı meslektaşımız (Şubemizin 46.Dönem Delegesi) Cihan Fikri Kalay vefat etmiştir. Ailesine, yakınlarına ve tüm mimarlar topluluğuna başsağlığı diliyoruz. Cenazesi 23 Aralık 2019 Pazartesi günü öğle namazında Karacaahmet Şakirin Camii’nden kaldırılmıştır. TMMOB Mimarlar Odası

Devamı...