TMMOB’den Bakırköy’deki İş Cinayetine İlişkin Basın Açıklaması: Taşeronlaşma Ölüm Demektir!

MO İstanbul 13 Aralık 2017 Çarşamba

Bakırköy Spor Vakfı Sosyal Tesislerinde gerçekleştirilen yıkım çalışması sırasında, alanda toz kalkmaması için sulama yapan Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü taşeron işçisi Mustafa Yılmaz başına U profil düşmesi sonucu 11.12.2017 Pazartesi saat 09:30 ‘da yaşamını yitirmiştir.

Mustafa Yılmaz’ın hayatına mâl olan iş cinayetinin sebepleri, 2017 yılının ilk 11 ayında yaşamış olduğumuz 1851 iş cinayetinin gerçekleşme sebepleri ile aynıdır.

Yaşanan iş cinayetinde hayatını kaybeden Mustafa Yılmaz’ın Bakırköy Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı olarak, yıkım alanında önlem alınmadan sulama faaliyeti yapması için talimatı kimin verdiği, yapılan çalışmanın işçi sağlığı ve iş güvenliği prosedürlerinin kim tarafından uygulandığı ve gerçekleşen yıkım işleminden Bakırköy Belediyesi’nde kimin sorumluluğunda olduğu soruları cevaplanmalıdır.

  • Taşeron yasası AKP iktidarı tarafından seçim yatırımı olarak görülmektedir. İvedilikle sendikalar ve meslek örgütlerinin görüşleri alınarak taşeron işçiliğe son verecek yasa çalışması yapılıp uygulamaya geçilmelidir,
  • Taşeron işçilik söylemine seçim süreçlerinde ve basın açıklamalarında yer veren partiler taşeronlaşmanın yoğun olarak yaşandığı belediyelerdeki taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi için il yönetimlerinde ve ilçe belediyelerince gerekli çalışmaların yapılmasını sağlamalıdır,
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği çalışmalarının külfet olarak gören kamu kurumları, belediyeler ve özel sektörün ivedilikle denetim altına alınması gerekmektedir. Meslek odalarının ve sendikaların çalışma yaşamına dair denetim ve yönetim faaliyetlerinin içinde bulunmaları sağlanmalıdır,
  • BM İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 23. maddesinde belirtilen “Herkesin, kendi özgür seçimiyle belirlediği bir iş yerinde, adil ve elverişli çalışma koşullarında çalışma hakkı vardır” yaklaşımına uygun olarak, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önüne geçilebilmesi için iş yerlerinde “önce insan, önce sağlık, önce işçi güvenliği” anlayışı yerleştirilmeli, üretim süreçlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlem ve uygulamalarına öncelik verilmelidir. Yapılacak tüm düzenlemelerde iş yerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliğinin sağlanmasında asıl sorumluluğun işverende olduğu gerçeğinden uzaklaşılmamalıdır.

Yaşanan diğer iş cinayetlerinde söylediğimiz gibi Mustafa Yılmaz’ın ölümü ne kader ne de fıtrattır. İş cinayetlerinin temelinde yetkililerin kâr hırsı vardır. Mustafa Yılmaz’ın ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler, iş cinayetinin sorumlularının yargılanması için gerekli çalışmaları yapacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz.

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul İl Koordinasyon Kurulu

MO İstanbul 13 Aralık 2017 Çarşamba

Etkinlikler

Prş22Kas - 23Kas 2210:00Kas 23Bahçeşehir Üniversitesi CAUMME- PAUMME Konferansı10:00 - 18:00 (23) Kategori:Diğer Etkinlikler

Cum30Kas - 2AraKas 3010:10Ara 2Kentsel Arkeoloji Çalıştayı / Urban Archaeology Workshop10:10 - (Aralık 2) 18:00 İTÜ Taşkışla 109 No'lu SalonKategori:Panel-Konferans

Prş6Ara - 8Ara 609:00Ara 84. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi09:00 - 18:00 (8) Kategori:Panel-Konferans,Sergiler

Çrş19Ara - 20Ara 1910:00Ara 20“Değerli ve Yarı Değerli Taşlar” Çalıştayı10:00 - 19:00 (20) İstanbul Ticaret ÜniversitesiKategori:Diğer Etkinlikler