DİSK, KESK, TMMOB, TTB: Halkın iradesine saygı gösterin

Yazar- MO İstanbul 3 Nisan 2024 Çarşamba

DİSK, KESK, TMMOB ve TTB  Abdullah Zeydan’ın memnu haklarının hukuksuzca elinden alınması ve Van Belediye Başkanlığı sıfatını halkın iradesi dışında ikinci seçilene devretmeye çalışılması üzerine 2 Nisan 2024 tarihinde ortak bir basın açıklaması yaptı.

Seçilme hakkının tüm gereklerini yerine getiren, adaylığı Yüksek Seçim Kurulu tarafından haftalar önce onaylanan ve nihayetinde 31 Mart günü yapılan seçimde %55’i aşan bir oy oranı ile Van Büyükşehir Belediye Başkanı olan Abdullah Zeydan’ın mazbatasının seçimde ikinci olan adaya verilip kayyumlardan sonra bu kez de hiç beklemeden halk iradesinin gaspına yöneldiklerini görüyoruz.

Siyasal iktidarın, tümüyle araçsallaştırdığı yargı organları eliyle Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde, yerel yönetimlerde ve meslek örgütlerinde seçimle iş başına gelenlere yönelik baskı ve gasp politikalarını bugüne kadar kabul etmediğimiz gibi, bundan sonra da kabul etmeyeceğimizi bir kez daha hatırlatıyoruz.

Emek-meslek örgütleri olarak, tüm sorumluları derhal halkın iradesine saygı göstermeye, yükseltilen itirazlara yönelik hak ihlallerine son vermeye çağırıyoruz.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB)

Türk Tabipleri Birliği (TTB)

Yazar- MO İstanbul 3 Nisan 2024 Çarşamba