Partili Rektörlük Sistemine Hayır!

Yazar- MO İstanbul 5 Ocak 2021 Salı

Geçmiş yıllarda AKP İl Yöneticisi ve milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun, hiçbir kurumsal bağının bulunmadığı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması üzerine TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz tarafından 5 Ocak 2021 tarihinde basın açıklaması yapıldı.

PARTİLİ REKTÖRLÜK SİSTEMİNE HAYIR!

“Tek Adam” rejiminin ülkemizin tüm kurumlarını “Parti Devleti” anlayışıyla düzenleme çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Devlet kurumlarına yapılan atama ve yükselmelerde liyakati değil, partiye ve tek adama sadakati esas alan bu anlayış, üniversitelere yapılan rektör atamalarında da kendini gösteriyor. Daha önce AKP İl Yöneticisi ve milletvekili aday adayı olan Melih Bulu’nun, hiçbir kurumsal bağının bulunmadığı Boğaziçi Üniversitesi’ne rektör olarak atanması bu durumun en yeni adımlarından biri oldu.

Uzun süreden beri ihraçlarla, siyasal kardolaşmalarla, dayatmalarla ve idari baskılarla iktidarın hedefi haline getirilen üniversitelerimiz hiçbir liyakati olmayan rektör atamaları ile tümüyle çoraklaştırılmak istenmektedir. Siyasi iktidarın özellikle akademik geleneği olan köklü üniversitelerimizi ve bileşenlerini hedef alan saldırgan tutumunu kabul etmek mümkün değildir.

Bilindiği gibi üniversite rektörlerinin kurum içerisinde yapılan seçimlerle belirlenmesi usulü, 2016 yılında yayınlanan bir OHAL Kanun Hükmünde Kararnamesi ile değiştirilmiş ve süreç tümüyle Cumhurbaşkanı’nın yetkisine bırakılmıştı. Diğer OHAL uygulamaları gibi, tek adam rejimini kurumsallaştırmayı hedefleyen bu yöntem, Üniversite yönetimlerini giderek siyasal iktidarın birer aparatı haline dönüştürmüştür. Akademiyi çürüten bu atama usulü derhal terk edilerek, üniversite kurullarının tüm üniversite bileşenlerinin katılımının sağlandığı demokratik seçimlerle belirlenmesi gerekmektedir.

Siyasi iktidar, üniversite bileşenlerinin demokratik tepkilerini anlamak ve buna uygun davranmak yerine, baskı ve zorbalıkla sindirmeye çalışmaktadır. Üniversitelerine ve kurumsal geleneklerine sahip çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğretim üyelerinin ve öğrencilerinin yanındayız.

EMİN KORAMAZ

TMMOB YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Yazar- MO İstanbul 5 Ocak 2021 Salı