Mimarlar Odası Basın Açıklaması: Temel İnsan Hak ve Özgürlüklerine Uygulanan Abluka Kaldırılmalıdır.

Yazar- Mimarlar Odası 25 Mayıs 2017 Perşembe

24 Mayıs 2017

21 Temmuz 2016 tarihinde ülke genelinde ilan edilen ve halen devam eden Olağanüstü Hal (OHAL) Kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnameler (KHK) yoluyla binlerce kamu görevlisi milli güvenliğe karşı faaliyette bulunmak ve teröre destek vermekle suçlanarak görevlerinden ihraç edilmiştir.

Görevlerinden ihraç edilenler arasında Selçuk Üniversitesi’nde görevli akademisyen Nuriye Gülmen ve Mardin Mazıdağı Cumhuriyet İlkokulu’nda görevli öğretmen Semih Özakça da bulunmaktaydı. Ankara Yüksel Caddesi’nde bulunan İnsan Hakları Anıtı önünde göreve iade talebiyle açlık grevi yapan Gülmen ve Özakça; 22 Mayıs 2017 tarihinde gözaltına alınmış; grevin yetmiş altıncı gününde ise “tutuklanmamaları halinde adaletin işleyişine zarar verecekleri” gerekçesiyle Mahkemece tutuklanmıştır.

Gözaltıların ardından, 22 Mayıs günü Yüksel Caddesi’nde; Evrensel İnsan Hakları Beyannamesinde ve Anayasada güvence altına alınmış olan düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında, görüş ve değerlendirmelerini paylaşan yurttaşlar ise güvenlik güçlerince engellenmiş, şiddete maruz kalmıştır.

23 Mayıs 2017 tarihinden itibaren Yüksel Caddesi’ne giriş çıkışlar kapatılmış; İnsan Hakları Anıtı ve çevresi ablukaya alınmış, yakın olan sokaklarda kontrol noktaları oluşturulmuştur. Bu bölgede yer alan işyerlerinin bir bölümü kapanırken, bir bölümü ise sınırlı hizmet verebilmektedir. Konur Sokak’ta bulunan Mimarlar Odası Genel Merkezi Hizmet Binası’na da sınırlı erişim izni verilmekte, Oda üyeleri, yöneticileri ve çalışanlarının binaya ulaşımı zorlaştırılmaktadır.

Bu ablukanın ve engellerin kaldırılması için Mimarlar Odası tarafından
22 Mayıs tarihinde Ankara Valiliği’ne bir başvuru iletilmiş; gerekli adımların atılmaması üzerine ise Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunulmuştur.

Sağlıklı ve güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama ve çalışma hakkı, evrensel hukuk açısından temel insan hakkıdır. Devlet; İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile güvence altına alınan temel hak ve özgürlükleri korumak ve uygulanmasını sağlamakla yükümlüdür. Bu kapsamda Ankara Yüksel Caddesi, İnsan Hakları Anıtı çevresinde uygulanan kuşatma kaldırılmalı, kamusal alanlar yurttaşların kullanımına açılmalı ve yaşamın normale dönmesi sağlanmalıdır.

Toplumsal ilerleme ve gelişme; katılımcı, temel insan hak ve özgürlükleri ile hukukun üstünlüğü ilkelerini gözeten, yasama organının yetkilerine saygılı, sosyal, kültürel ve demokratik haklar için verilen mücadelelere duyarlılık gösterecek, bireylerin ifade ve söylem özgürlüklerini koruyan politikalarla sağlanabilecektir.

Mimarlar Odası olarak; bu bağlamda, bütün ilgili kesimleri hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeye, soruşturma ve incelemeleri; hukukun üstünlüğü, yargı bağımsızlığı çerçevesinde sonuçlandırılmaya; toplumun, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözetmeye çağırıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- Mimarlar Odası 25 Mayıs 2017 Perşembe