Mimarlar Odası Basın Açıklaması: Diyarbakır Suriçi’nde Mesleki ve Bilimsel Çalışmalar Yapılması Kısıtlanamaz!

Yazar- MO İstanbul 22 Temmuz 2017 Cumartesi

Mimarlar Odası, kuruluşundan bu yana 60 yılı aşkın bir süredir kamu yararı ve bilimin rehberliğinde çalışmalarını sürdürmekte, mesleğin niteliğinin gelişmesi için çaba göstermekte, sağlıklı ve güvenli çevrede yaşama hakkını savunmaktadır. Ülkemizin dört bir yanında mesleki, kamusal ve tarihsel sorumluluklarını yerine getirmek için özverili çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Bu anlayış çerçevesinde Diyarbakır Sur İlçesi Kentsel Sit Alanı olan Suriçi bölgesinde çalışmalar yapmak üzere Mimarlar Odası Genel Merkezi bilgisi dâhilinde Diyarbakır Şubemiz tarafından değişik zamanlarda başvuru yapılmış; ancak Diyarbakır Valiliği tarafından çeşitli nedenlerle bu talepleri kabul edilmemiştir.

Son olarak 06.07.2017’de Valiliğe yapılan yazılı başvuru ile 22 Aralık 2015’te ilan edilen sokağa çıkma yasağı sonrasında yaşanan çatışmalar esnasındaki yıkım ve ardından “kentsel dönüşüm” adı altında Suriçi’nin tarihi ve kültürel dokusuna uygun olmayan karar ve uygulamalar nedeniyle ortaya çıkan tahribatın incelenmesi ve tescilli yapıların mevcut durumlarının tespit edilmesi amacıyla çalışmaların yapılabilmesi için bölgeye giriş izinlerinin verilmesi talep edilmiştir.

Bu girişim üzerine Mimarlar Odası adına 26.07.2017 tarihinde Suriçi bölgesinde çalışmalar yapacak olan komisyon üyelerinin isimleri Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü’nün talebi üzerine 20.07.2017 tarihinde resmi bir yazı ile iletilmiştir.

Ancak, 21.07.2017 tarihinde Emniyet Müdürlüğü tarafından, Mimarlar Odası Merkez ve Şube yöneticileri ile koruma ve planlama alanında uzmanların katılacağı heyet üyelerinin bir kısmının incelemede bulunmasının “sakıncalı olduğu” gerekçesi ile çalışma yapmasının kabul edilmediği belirtilmiştir. Bu hususun yazılı olarak bildirilmesi talebimiz ise reddedilmiştir.

Diyarbakır Valiliği ve Emniyet Müdürlüğü’nün hukuki hiçbir dayanağı olmayan yasakçı tavrı; UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve dokuz bin yıllık geçmişe sahip kentsel sit alanındaki tahribatın büyüklüğüne dair kaygılarımızı arttırmaktadır.

Mimarlar Odası Yöneticilerinin inceleme heyetinde yer almalarının reddedilmesi suretiyle; Suriçi bölgesinin kültürel değerlerinin korunması, kentsel sit alanındaki yıkım ve sonrasındaki imar faaliyetiyle doğrudan ilgili olan Odamızın incelemede bulunmasına engel olunması kabul edilemez.

Diyarbakır Valisi, Anayasal bir kuruluş olan Mimarlar Odası’nın mesleki ve bilimsel çalışmalarını tamamen hukuksuz şekilde engellemek, temel insan haklarından olan bilgi alma hakkını kısıtlamak, keyfi ve şeffaf olmayan uygulamalar yapmak suretiyle suç işlemektedir.

Kamuoyunun bilgi ve takdirine sunarız.

Mimarlar Odası
Merkez Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 22 Temmuz 2017 Cumartesi