Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ataköy’de yeşil alana konut yapmak istiyor

Yazar- MO İstanbul 21 Mart 2023 Salı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Ataköy’de 2 bin 649 metrekare yeşil alana konut yapmaya çalışıyor. Bakanlığın hazırladığı imar planının iptal edilmesi için Odamızın açtığı dava kapsamında bilirkişi heyeti bir rapor hazırladı. Raporda, imar planlarının nüfus yoğunluğunu artırdığı, artan nüfusa rağmen planda donatı alanlarına yer ayrılmadığına dikkat çekildi. 

Dava konusu yeşil alan, Ataköy 1’inci kısımda 7,84 hektarlık 564 numaralı adanın bir parçası. Bu alan, 2004 yılında TOKİ tarafından Albatros Turizm ve Otelcilik şirketine ihale yoluyla satıldı. Devredildikten sonra ‘turizm tesis alanı’na çevrilen alanda inşaat yüksekliği de serbest bırakıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turizm Teşvik Kanunu’ndaki ‘kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgeleri ile turizm merkezleri içinde her ölçekteki planları yapma, yaptırma, re’sen onaylama ve tadil etme’ yetkisine dayanarak yeni imar planı hazırladı. Bu imar planıyla 564 numaralı adaya oteller, rezidanslar ve alışveriş merkezi yapıldı. 

Çevre sakinleri ve TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, satışı yapılan ve turizm merkezine çevrilmesine neden olan imar planlarının iptal edilmesi için dava açmıştı. Mahkeme imar planlarını iptal etmiş, Danıştay da 2014’te bu kararı onamıştı. Bunun üzerine söz konusu alan ile ilgili yeni bir imar planı yapıldı.

Yapı yoğunluğu artacak

564 numaralı ada aynı zamanda, Türkiye’nin ilk Bauhaus akımının temsilcisi binaların bulunduğu bir alan. Bu binaların arasında kalan dava konusu parsel ise günümüzde, çok sayıda ağaca ev sahipliği yapıyor.

Bu alanla ilgili Nisan 2022’de yeni bir imar planı yapıldı. Planlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Bakırköy Belediyesi tarafından askıya çıkarıldı. Yeni planla zaten turizm fonksiyonu bulunan adanın dava konusu parseline ilave olarak konut fonksiyonu da eklendi. Oysa ki, imar planının hazırlık aşamasında Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım Projeler Dairesi’nden alınan görüşe göre, kreş olarak planlanmıştı. 

İmar planının açıklama notlarına göre, aynı adada bulunan diğer konutlar 500-600 metrekare taban oturumuna sahipken, inşa edilmek istenen konutun oturum alanı ise 900 metrekareye ulaşıyor.Bilirkişi raporuna göre, yeşil alana yapılmak istenen blok, 1’inci etaptaki yapı yoğunluğunu artıracak, alandaki doluluk-boşluk dengesini bozacak, diğer blokların güneşlenme ve manzara imkanını etkileyecek.

Öngörülen nüfus artışı belirsiz

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, bu yapının inşa edilmesine olanak sağlayan imar planının iptal edilmesi için İstanbul 5’inci İdare Mahkemesi’nde dava açtı. Dava kapsamında bilirkişi heyeti tarafından bir rapor hazırlandı. Rapordaki planlama notlarında, nüfus yoğunluğu 2 bin 352 ila 4 bin 704 kişi arasında olması öngörülüyor. 

Nüfus yoğunluğunun bu şekilde muğlak bırakılması, bilirkişilere göre planları kesinlikten uzaklaştırıyor. Plan notları artan nüfusun ihtiyaç duyduğu donatı alanlarına da yer vermiyor.

Afet toplanma alanıydı

Bilirkişi raporundaki idarelerle yapılan yazışmalara göre, Bakırköy Belediyesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün talebiyle söz konusu yeşil alanı afet toplanma alanı olmaktan çıkarmış.

Mevzuat uyarınca özel mülkiyetteki alanların afet toplanma alanı olarak belirlenmesinde bir engel yok. Bilirkişi heyeti, dava konusu parsel gibi üzerinde yapı bulunmayan hali hazırda kentlinin açık alan ihtiyacını karşılayan alanların, afet anlarında toplanma ve acil ihtiyaçların karşılanması için değerlendirilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Yazar- MO İstanbul 21 Mart 2023 Salı