Demokratik değerler seçmen iradesine saygı duymayı gerektirir!

Yazar- MO İstanbul 2 Nisan 2024 Salı

31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde meslektaşımız mimar Abdullah Zeydan büyük bir oy farkıyla Van Büyükşehir Belediye Başkanı seçilmiştir. Buna karşın keyfi ve hukuksuz kararlarla mazbatasının verilmemesi demokratik devlet ilkesi ve seçme-seçilme hakkıyla bağdaşmamaktadır.

Seçimlerden neredeyse bir yıl önce verilen ve temyiz yoluna başvurulmayarak kesinleşen yargı kararı ile memnu (yasaklanmış) haklarının iadesine karar verilen bir adayın Adalet Bakanlığı’nın başvurusuyla seçimlerden önceki son mesai günü kesinleşen kararın ortadan kaldırılarak seçilme yeterliliğinin olmadığına karar verilmesi hukuka ve demokratik seçim usullerine uygun değildir.

Memnu hakların iadesi kararının kaldırılması suretiyle seçilmiş adayın hakkını elinden alarak, neredeyse yarısı oranında oy alan bir adayı belediye başkanı olarak atamak demokratik olgunluk ve etik değerlere sığmamaktadır.

Anayasa’nın 79. maddesine göre Yüksek Seçim Kurulu, seçimlerin genel yönetim ve denetiminden sorumludur. Bu bağlamda adayların seçilme yeterliliğini, adaylara itirazları, seçim gününün denetimini, seçim gününden sonra yapılacak olan olağan ve olağanüstü itirazları denetleme ve karara bağlama yetkisi bulunmaktadır.

Bu nedenlerle Yüksek Seçim Kurulu’nu milli iradeye saygı duymaya ve seçmenin iradesini korumaya davet ediyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 2 Nisan 2024 Salı