Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü’nden Sedef Adası’nda Yapılaşmayı Artıracak Yeni Sit Değişikliği

Yazar- MO İstanbul 3 Mayıs 2023 Çarşamba

İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Sedef Adası’nda yapılaşmanın önünü açan sit değişikliği kararını değiştirdi. Müdürlük, 10 Nisan 2023 tarihli kararıyla adada yapılaşmanın önünü açan “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı”nı genişletti. Oysa, bilirkişiler “Adalarda yapılaşma alanlarını ve dolayısıyla da gece veya gündüz nüfusunu arttırmak, depremin etkilerini kaçınılmaz olarak arttırıcı bir boyuta sahip olacaktır” uyarısında bulunmuştu.

İstanbul’daki Prens Adaları’nın bir parçası olan Kaşık Adası ve Sedef Adası’nın doğal SİT alanı vasfı Bakanlık tarafından Ekim 2021’de “nitelikli doğal koruma alanı” ve “sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı” olarak değiştirilmişti. Ekolojik Temelli Bilimsel Araştırma Raporu’na (ETBAR) dayandırılan SİT derecesinin düşürülmesiyle adalarda yat limanı, turizm tesisi, tekne imal ve çekek yerinin yanı sıra madencilik de yapılabilecekti.

ETBAR hazırlama işi Bakanlık tarafından 2014 yılında AKS isimli bir şirkete 137 bin TL’ye ihaleyle verilmiş, bu şirket de İstanbul’da toplam büyüklüğü 58 bin 621 hektar olan 506 doğal SİT alanı için 370 günde rapor hazırlamıştı. Bilirkişiler, Sedef Adası’yla ilgili ETBAR’ın ardışık dört mevsim kuralına uygun olarak hazırlanmadığını dile getirmiş, raporu hazırlayanların inceleme için adaya 20 Mayıs 2014, 24 Ağustos 2014, 23 Ekim 2014 ve 28 Ekim 2014’te gittiğini belirtmişti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi de Bakanlığın iki adayla ilgili SİT derecesi değişikliğine yönelik kararının durdurulması ve iptal edilmesi için dava açmıştı. İstanbul 12’nci İdare Mahkemesi’nde görülen dava kapsamında keşif yapılmış beş akademisyenin hazırladığı 27 Şubat 2023 tarihli bilirkişi raporu dava dosyasına girmişti. Bilirkişiler, yapılaşmanın önünü açan bu değişikliğin adadaki habitatı parçalayacağını, ekosistemi bozacağını ve depremin etkilerini artıracağını belirtmişti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, bilirkişilerin uyarısının tam aksine adadaki yapılaşmayı bir önceki değişikliğe göre daha da artıracak yeni bir değişikliğe imza attı.

Müdürlüğün internet sitesinde yayınladığı değişikliğe göre, adanın batısında Sedef Adası Plajı’nı kapsayan geniş bir alanı da yapılaşmaya açtı.

Hatırlanacağı üzere, daha önce de Yassıada sit derecesi düşürülerek yapılaşmaya açılmıştı. Turizm ve kültürel tesis alanı ilan edilen adada yap-işlet-devret modeliyle otel, kongre merkezi, liman ve diğer turistik tesisler inşa edildi. 2018 yılında açılan beş yıldızlı otel, zarar ettiği için devredildi. Adanın tarihi ve doğal dokusundan ise geriye hiçbir şey kalmadı.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, Bakanlığın daha önce yaptığı sit derecesi düşürme kararına dava açtığımız gibi, öncekinden daha vahim sonuçlar doğurabilecek bu karara karşı da dava açacağımızı kamuoyuna duyururuz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Yazar- MO İstanbul 3 Mayıs 2023 Çarşamba