“Adalet Güvenceli Hukuk”un Mantığı; “Kamuyasal Toplum”un Matematiksel Özüdür!…

Yazar- Metin Karadağ 31 Mayıs 2024 Cuma

Nobel Ödülü sahibi dünyaca ünlü matematikçi John Forbes Nash Jr’un yine kendi gibi dünyaca ünlü “İyi matematik bilmeyen toplumlarda adalet yoktur!” sözü; bizlere çok önemli analiz ve sentez yöntemleri sunmaktadır…

Gerek “Samanyolu(Milky Way) Galaksisi”nin kollarından birindeki “Güneş Sistemimiz”nin; 9 gezegeninden biri olan “Dünyamız”ın da yer aldığı “Makro Evren” olsun, gerekse de atomaltı “Mikro Evren” olsun;

her ikisi de ister istemez, önünde sonunda “Limit Sonsuz” ile bir şekliyle temas etmektedirler.

Sayısal ölçeklerin katlanma adımlarının büyüklükleri, akıl alır gibi olmasa da “Makro Evren” ve “Mikro Evren” her biri de ister istemez matematiksel ortak bir dile uygun olarak varlık göstermektedirler.

Sosyoloji ile bağlantılı Psikolojideki “Mantık” ile matematiksel “Mantık” da felsefi açıdan “Ortak Payda” değeri taşımaktadırlar…

Yine bilindiği gibi, bir dizi ilgili mantıksal bağlamlar üzerinden gidilerek varılmış olan “Deontoloji, bir mesleği uygularken mutlaka uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralları inceleyen normatif etik teorisidir.“

Tarihte bilinen ilk mesleki etik belgesi ise hekimlerin TIP alanında kullanageldiği  “Hipokrat Yemini”dir.

İlginçtir “Hipokrat Yemini”nin ilk maddesi; “Bilmiyorsan Dokunma!…” ile başlar…

Örneğin buradan esinlenerek; “Mimarlık, her yere her şeyi yapabilir olmak değil; gerektiğinde ve yeri geldiğinde, o yere hiçbir şey yapmadan/dokunmadan bırakmaktır…” sözü ile bir etik ilkeyi burada dile getirebiliriz.

Çünkü “Doğal Çevre, içindekilerle birlikte bilinçsizce yok edilmesi bir yana; her zaman korunması gereken doğal mimari bütünlüğe sahiptir.”

Dikkat ederseniz yukarıdan aşağıya doğru birbirleriyle en az bir şekliyle; Sosyolojik / Psikolojik / Mantıksal / Matematiksel bağlantıları olan kavramları sıralayarak geldik…

Başlıkta yer alan “Adalet Güvenceli Hukuk”un Mantığı; “Kamuyasal Toplum”un Matematiksel Özüdür!… sözü ile mantıksal bağlantıya örnek vermek gerekirse;

Gerçekleştiği 27 Mayıs 2013 tarihinden bugüne, üzerinden 11 yıl geçmiş olan,“Kamuyasal Toplum”un “Adalet Güvenceli Hukuk” taleplerinin yok sayılmasına tepkilerden kaynaklanan “Gezi Direnişi”; işte bu “… gerektiğinde ve yeri geldiğinde, o yere hiçbir şey yapmadan bırakmaktır…” etik ilkesinin fiilen gerçekleştirilmiş olmasının kanıtı olarak tarihteki yerini almıştır…

Anılarına Saygıyla…
Çizer: Faruk Tarınç

Üstelik de milyonlarca yurttaşın, yurttaş hakları çerçevesinde haklarına sahip çıkmasının da güzel bir örneği olmuş ve “XXI.Yüzyıla” hep birlikte “Hukuki Meşruiyete” sahip nitelikli bir “Kamuyasal Toplum” olarak girilmiştir…

Öte yandan bütün dünyada olduğu gibi; tüm hukuksal bilincini yitirmiş ve kendine yol olarak da çıplak şiddeti seçmişlerin saldırganlıkları durmamış adaletsizlikleriyle topluma korku salmaya çalışmışlardır… Örneğin günümüzde bir “Amerikan Polisi”nin şiddet kullanma lisansı/izni; bir “Makro Faşizm” uygulaması olan “Hitler Dönemi”nin bir “Nazi Subayı”ndan çok daha fazladır.

İşte içinden geçmekte olduğumuz bu “Emperyalist-Kapitalist Sistemin” ürettiği “Neo-Liberalizm” döneminde, “Amerikan Polisi”nin şiddet kullanma lisansı/izni olan “Mikro Faşizm”le, korkunun tek tek kişiler düzeyinde hissettirilmesiyle;

toplum bireyleri birbirlerine sürekli yabancılaştırılıp toplumsal bir direnç oluşturmalarının önüne geçilmeye çalışılmıştır…

Ancak tüm bunlar, uygarca bir sürece doğru hep birlikte ilerleyip “Evrensel Hukuk Ortak Paydası”na ulaşma yolunda tüm insanlığa bir engel oluşturmaya yetmeyecektir.

Çünkü “Hukukun tek kaynağı, insanlar arasındaki insani, doğal ve açık olan her türlü ilişkilerdir. Kanunlar ancak bu ilişkileri korumak için yazılırlar.”

Mantıksal açıdan aynı “Ortak Payda” toplumsal açıdan “Hukuki Meşruiyete” sahip nitelikli bir “Kamuyasal Toplum” bireylerinin, birbirleriyle ilişkilerinde de işleyecek ve sonunda hep birlikte “Evrensel Hukuka” ulaşılacaktır…

Yazar- Metin Karadağ 31 Mayıs 2024 Cuma