Yerel Yönetimlerin Demokratik Yapılarına Yönelik Baskılara Son Verilmelidir !

Yazar- MO İstanbul 19 Ağustos 2019 Pazartesi

19 Ağustos 2019

İktidar, halkın büyük desteği ile seçilmiş Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarını görevden uzaklaştırmak ve yerlerine kayyum atamak suretiyle “demokrasi ve hukuk ilkeleri” bakımından açıkça suç işlemektedir.

“Saray’ın emrinde yerel yönetimler” yaratmak için; Olağanüstü Hal (OHAL) şartlarında gerçekleştirilen Anayasa Değişikliğinin ardından halkın iradesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin yetkilerine el konduğu, mutlak siyasi gücün denetimsiz olarak bir kişide toplandığı “Otokratik Rejim” koşullarında 31 Mart 2019 ve 23 Haziran 2019 Yerel Seçimleri gerçekleştirilmiştir.

Seçimlerin üzerinden geçen beş ayın ardından 19 Ağustos 2019 tarihinde İçişleri Bakanlığı, “demokrasi ve hukuk normlarına” aykırı bir şekilde; Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanları’nı görevden uzaklaştırmış; Diyarbakır, Mardin ve Van Valilerini başkan vekili olarak görevlendirmiştir.

Türkiye’nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ve Anayasa gereği;  yerel yönetimlerin gizli seçim sistemine göre serbestçe seçilmiş üyelerce yerinden yürütülmesi esastır. Yapılan düzenlemelerle yerel yönetimler üzerinde hiyerarşik ilişki oluşturulmuş; demokratik yönetim, temel insan hak ve özgürlükleri ve hukukun üstünlüğü gibi evrensel ilkeler yok sayılmıştır. Seçme ve seçilme hakkı Anayasaya ve seçimlerin temel hükümlerini belirleyen ilgili kanunlara aykırı biçimde kısıtlanmıştır.

Mimarlar Odası olarak; bu hukuksuz uygulamaları, seçim sonucu göreve gelen yerel yönetimlerin baskı, istifaya zorlama, görevden uzaklaştırma ve ihraç gibi yöntemlerle itibarsızlaştırılmalarını reddediyoruz.

Halk iradesine vurulan bu darbeden derhal vazgeçilmesi; görevden uzaklaştırılan Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve Van Büyükşehir Belediye Başkanı Bedia Özgökçe Ertan’ın derhal görevlerine iade edilmesi gerektiğini önemle vurguluyoruz.

Bu bağlamda bütün ilgilileri hukuki sorumlulukları çerçevesinde hareket etmeye; toplumun, bütün kurum ve kurallarıyla işleyen tam ve eksiksiz demokrasi beklentisini özenle gözetmeye çağırıyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 19 Ağustos 2019 Pazartesi