Yaşamı Savunmak Suç Değildir!

Yazar- MO İstanbul 30 Ocak 2018 Salı

TMMOB Mimarlar Odası, Türk Tabipleri Birliği Konsey üyelerinin “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur!” başlıklı açıklamaları üzerine gözaltına alınmalarına ilişkin 30 Ocak 2018 tarihinde bir basın açıklaması yaptı.

YAŞAMI SAVUNMAK SUÇ DEĞİLDİR !

24 Ocak 2018’de Türk Tabipleri Birliği (TTB) “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur !” başlıklı bir açıklama yayınlamış; bunun üzerine T.C. İçişleri Bakanlığı, TTB Merkez Konseyi üyeleri hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunmuş ve Konsey üyeleri 30 Ocak 2018 tarihinde gözaltına alınmıştır.

Tüm savaş ve çatışmalar; başta insan yaşamı olmak üzere tüm canlıların yaşam hakkını hedef aldığı gibi, insanlığın ortak değerleri olan tarihsel, kültürel ve doğal mirasın zarar görmesine, yok olmasına da sebep olmaktadır.

Sağlıklı ve güvenli bir çevrede, barış içinde yaşama hakkını temel alan ve bu toplumsal sorumlulukla faaliyette bulunan Meslek Odalarımız; evrensel değerler bağlamında insan odaklı, yaşam hakkına saygılı ve barıştan yanadır. Tüm sonuçlarının yanı sıra insan yaşamını tehdit eden savaşlar ve çatışmalar dahil olmak üzere benzer her türlü durumun ortadan kaldırılmasına yönelik çaba göstermek de meslek gruplarının varlık sebebidir.

“İnsan yaşamına en üst düzeyde saygı göstereceği” yeminine bağlı hekimlerin yaşamı savunması, barışa sahip çıkması hekimlik sorumluluğudur. Bu kapsamda yapılan basın açıklaması nedeniyle Türk Tabipleri Birliği yöneticilerinin hedef haline getirilmesi ve hemen akabinde gözaltına alınması kabul edilemez.

Bu çerçevede; kamu yararının gözetilmesini öncelikle benimseyen, toplumun nitelikli mesleki hizmetlere erişimini sağlamak üzere çalışmalar yürüten meslek kuruluşlarında görev yapan hekimlerimizin baskı yöntemleriyle itibarsızlaştırılması girişimlerini ve gözaltına alınmalarını reddediyoruz. Meslek kuruluşlarınca yürütülen çalışmaların saygınlığının toplum nezdinde karalanmasına ve hedef gösterilmesine yönelik açıklamaları kınıyoruz.

Değerli kamuoyuna saygı ile duyurulur.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 30 Ocak 2018 Salı