UİA 26. Dünya Mimarlık Kongresi ve 27. Genel Kurulu Seul’de Gerçekleştirildi

Yazar- MO İstanbul 25 Eylül 2017 Pazartesi
26.Dünya Mimarlık Kongresi 3-7 Eylül 2017 tarihlerinde COEX Kongres Merkezi’nde, 27. Genel Kurul ise 7-10 Eylül 2017 tarihlerinde Dongdaemun Tasarım Merkezi’nde Seul/Güney Kore’de gerçekleştirildi. Tüm dünyadan yaklaşık 9000 mimarın katıldığı kongrede “Şehrin Ruhu” teması çerçevesinde sergi, fuar, konferans, panel ve çalıştaylar düzenlendi.

Mimarlar Odası, ülkemizin ve mimarlığımızın tanıtımının yapıldığı “Türkiye’nin Dünya Kültür Mirası Alanları” ile “Antalya Aday Kent” temalı sergiler ve adaylık çalışmaları ile kongreye; Kıbrıs Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası ve Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Mimarlar Odası delegeleri ile Genel Kurula katılım sağladı.

Kongre sırasında ülkemizi tanıtmak ve Odamızın çalışmalarına dair katılımcıları bilgilendirmek üzere 5 Eylül 2017 tarihinde Kongre Merkezinde; Genel Kurul sırasında ise 8 Eylül 2017 tarihinde Türkiye’nin Seul Büyükelçisi Sayın Arslan Hakan OKÇAL ve eşinin ev sahipliğinde UIA delegasyonu elçilik konutunda ağırlandı. Genel Kurul sırasında ayrıca Azerbaycan, Malezya, İsviçre ve Amerika Birleşik Devletleri’nin davetlerine katılım sağlandı.

Genel Kurula sunulan mevzuata ve uygulamaya dönük öneriler toplam 315 delege arasından toplantıya katılım gösteren 264 delege tarafından değerlendirilerek Birliğin çalışma şekline, bütçesine ve mimarlık mesleğinin dünya ülkelerinde tanıtımına dair kararlar alındı. Buna göre;

  • UIA Çalışma Dönemlerinin üç yıldan iki yıla düşürülmesi ve Dünya Mimarlık Kongresi ile Genel Kurulunun iki yılda bir yapılması önerisi reddedilerek üç yıllık periyodun sürdürülmesine,
  • Üye ülkelerce ödenen yıllık aidatların yükseltilmesi önerisinin reddedilerek mevcut bütçe çalışmasının devam ettirilmesine,
  • Dünya Mimarlık Kongresine ev sahipliği yapacak olan kentin Dünya Mimarlık Başkenti olması konusunda UNESCO ile işbirliği içinde yürütülen çalışmaların tamamlanmasına,

karar verildi.

Ülkemizin son yıllarda yaşadığı olumsuzlukların ve kaotik durumun yaygın etkisinin hissedildiği ve diğer ülke delegasyonları tarafından dile getirildiği ortamda gerçekleştirilen Genel Kurul ve seçimlerin sonucunda; 2023 28.Dünya Mimarlık Kongresi’ne ev sahipliği yapmak üzere Kopenhag (Danimarka), 2017-2020 Dönemi için UIA Başkanlığı’na ise Thomas VONIER (ABD) seçildi.

2005 yılında İstanbul’da, en yüksek katılımlı beş kongreden birisi olan 22.Dünya Mimarlık Kongresi’ni düzenleyen TMMOB Mimarlar Odası, 2023 yılında kongreye ev sahipliği yapmak üzere Antalya kentini; UIA 2017-2020 Döneminde görev yapmak üzere ise Prof. Dr. Deniz İncedayı’yı UIA Başkanlığı’na aday göstermişti.

Dünya Mimarlık Kongresi, Genel Kurul ve daha önceki dönemlerden itibaren üstlenilen tüm görevler süresince; Odamız tarafından ülkemiz mimarlığını tanıtmak ve Türkiye’nin çağdaş, uygar yüzünü tüm dünya mimarlarına anlatmak üzere yoğun çaba sarf edilmiş ve önemli kazanımlar elde edilmiştir.

Bir buçuk milyona yakın mimar üyesi bulunan Birlik delegasyonu ile paylaşılan sunumda; mimarlığın kültürel, sosyal ve coğrafi farklılıkların sürdürülebilirliği, bölge coğrafyasında yaşanan çatışma ve savaş ortamlarında mimari ve kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması alanlarındaki toplumsal sorumlulukları hatırlatılmıştır.

Yazar- MO İstanbul 25 Eylül 2017 Pazartesi