Tüm Meslektaşlarımıza Çağrımızdır!

Yazar- MO İstanbul 18 Mart 2020 Çarşamba

Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde mimarlık ofislerinde ve şantiyelerde mimarlık hizmeti üreten meslektaşlarımızın Covid-19 salgınına karşı korunması için tüm meslektaşlarımıza ve iş yerlerine çağrımızdır.

Covid-19 salgını sürecinde resmi kurumlar tarafından alınan önlemlere ek olarak; koronavirüs konusunda alınabilecek en güçlü önlemin, uzaktan çalışmanın yaygınlaşmasını sağlamak olduğunu düşünüyor, ‘’sosyal mesafelenme’’ kuralının uygulanması gerekliliğini önemle hatırlatıyoruz.

Mimarlık ofisleri ve özellikle sayısız işçinin çalıştığı şantiyelerin bu süreçte salgının yayılması açısından büyük tehlike içerdiğinin bilinciyle, ivedilikle ebeveynler, engelli, hamile, kronik hastalığı bulunan, işe ulaşmak için toplu taşıma kullanan ve 60 yaş üzeri meslektaşlarımız başta olmak üzere tüm meslektaşlarımıza idari/ücretli izin verilmesi konusunda özen gösterilmesi gerekmektedir.

Hatırlatmak isteriz ki: İşçi sağlığı ve güvenliği yasalarımızca da güvence altına alınmış, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 13. maddesiyle iş ortamında ciddi ve yakın tehlikeyle karşı karşıya kalan çalışanın gerekli tedbirlerin alınmasını talep edebileceği, gerekli tedbirler alınıncaya kadar çalışmaktan kaçınabileceği, çalışanların çalışmaktan kaçındığı dönemdeki ücreti ve diğer haklarının saklı olduğu hüküm altına alınmıştır.

Sosyal devletin temel görevi salgın hastalık dönemlerinde yurttaşların sağlığını koruyarak, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karşılamaktır. Yurttaşlarımızın, çalışma koşulları nedeniyle, mağdur olmaması da sosyal devletin gereğidir.

Bu bağlamda, Covid-19 salgınına karşı tüm meslektaşlarımızı gerekli tedbirleri almaya, kendilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumaya ve salgının yayılmasını engellemek için harekete geçmeye davet ediyoruz.
Bu süreçte; çalışanlarının sağlığını dikkate alarak, bilim insanlarının, sağlık emekçilerinin önerdiği tüm tedbirleri ortaklaşa bir disiplinle uygulayarak kolaylaştırıcılık sağlayan ve salgının önlenmesi için gerekli tedbirleri alan bütün meslektaşlarımıza ve iş yerlerine teşekkür ediyor, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak üzerimize düşen görevleri yaparak sürecin takipçisi olacağımızı duyuruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu

Yazar- MO İstanbul 18 Mart 2020 Çarşamba