TMMOB, Üyelerine Anayasa Değişikliği Referandumu Hakkında Mektup Gönderdi

Yazar- MO İstanbul 20 Mart 2017 Pazartesi

TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Emin Koramaz, 16 Nisan 2017 tarihinde yapılacak Anayasa Değişikliği Referandumu hakkında üyelerine bir mektup göndererek; referandum sürecine ve referandumda oylanacak paket içeriğine dair bilgi verdi. Üyelerimize posta yoluyla gönderilen mektuba haberin devamında, .pdf formatındaki haliyle birlikte ulaşabilirsiniz.
Sevgili Meslektaşımız,

Bu mektubu sizlere, 16 Nisan tarihinde halkoyuna sunulacak olan Anayasa değişikliği referandumu dolayısıyla yurttaşlık sorumluluğumuz gereği yazıyoruz.

Bilindiği üzere, Anayasa, sadece devletin örgütlenme biçimini değil aynı zamanda bütün yurttaşların temel hak ve özgürlüklerini güvence altına alan temel belgedir.

Bu nedenle, Anayasaların hazırlanışı ve değiştirilmesinde izlenen yöntem açık, şeffaf olmayı, toplumun tüm katmanlarında sağlıklı bir şekilde tartışılmasının sağlanmasını ve nihayetinde toplumsal mutabakatı gerektirir.

Ancak, söz konusu Anayasa değişiklik teklifi Olağanüstü Hal ve Kanun Hükmünde Kararnamelerin gölgesinde, demokrasinin temel ilkelerinin dahi ihlal edildiği bir süreçte önümüze getirildi. Hazırlık aşamasında emek ve meslek örgütleri, sendikalar, sivil toplum örgütleri, üniversiteler, siyasi partiler gibi kurum ve kuruluşlardan görüş alınmadı ve toplumun büyük bir kesimi dışlandı.

Yol ve yöntemin sorunlu olmasının yanında, paketin kendisi halkın güncel taleplerini içermemenin ötesinde ülkemizde yönetim sistemini tek kişiye bağlayan bir rejim değişikliğini hedeflemektedir.

Bu değişiklikle Cumhurbaşkanının parti üyesi/parti başkanı olması sağlanıyor, partili Cumhurbaşkanı milletvekillerini belirliyor, meclisi feshedebiliyor. Cumhurbaşkanının kararnameler, tüzük, yönetmelik ve genelgeler aracılığı ile yasa alanını daralttığı bir sistem öngörülüyor. Ayrıca bu sistem, parlamenter demokrasiyi, yasama, yargı, yürütme kuvvetleri arasındaki denge, fren ve denetleme mekanizmalarını yok ediyor. Meclisin yasamaya dair tek ve en üst yetkili organ olma özelliğini, yanı sıra yargı bağımsızlığını ortadan kaldırıyor.

Ayrıca olağanüstü yetkiler verilen Cumhurbaşkanının yargılanması ise neredeyse imkânsız hale getiriliyor.

Türkiye Varlık Fonu örneğinden de anlaşılacağı üzere bu değişiklik teklifi, kamu kaynakları ve varlıklarını, kamusal denetimi, kamusal hizmetler ile Birliğimiz TMMOB gibi kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarını olumsuz etkileyecek bir nitelik taşıyor.

Üzerinde asgari mutabakat dahi bulunmayan bu anayasa değişikliği dayatmasının, demokrasiyi ve istikrarı sağlamayacağı son derece açıktır. Referandumda oylayacağımız bu değişiklik işsizlik, açlık, yoksulluk, sosyal güvence, demokrasi sorunları ile mutlu ve huzurlu bir yaşam ihtiyacına cevap veremediği gibi; mesleğimiz ve meslek alanlarımızda yaşanan temel problemlere yönelik de hiçbir çözüm önerisi içermiyor.

Son dönemde yaşananları, uygulanan politikaları ve referandum sürecini izlediğimizde toplumsal kutuplaşmanın arttığına, gerilimin giderek tırmandığına tanık olmaktayız. İçinden geçtiğimiz bu süreçte ihtiyacımız, bu sorunların daha da derinleşmesine yol açacak adımların atılması değildir.

Geleceğimizi köklü ve olumsuz bir şekilde değiştirecek olan 16 Nisan Referandumunda HAYIR demenin tarihsel bir sorumluluk olduğuna inanıyoruz.

Yaşadığımız ülkeye, parçası olduğumuz topluma ve mesleklerimize karşı duyduğumuz sorumluluk gereği cumhuriyet, demokrasi ve laiklik için; meslek alanlarımız ve mesleğimiz için sizleri HAYIR oyu vermeye davet ediyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla

Emin Koramaz
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı

Yazar- MO İstanbul 20 Mart 2017 Pazartesi