TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 47. Dönem Olağan Genel Kurul Çağrısı

Yazar- MO İstanbul 21 Ocak 2022 Cuma

Bir taraftan, tüm dünyada etkili olan pandemi sürecinin ülkemizi de  kasıp kavurduğu ve diğer taraftan ekonomik krizin, mühendis, mimar ve şehir plancılarını da çok yakıcı şekilde etkilemeye devam ettiği bir ortamda, tüm TMMOB bileşenleriyle birlikte, “EMEĞİMİZE, MESLEĞİMİZE, HAKLARIMIZA SAHİP ÇIKIYOR, SORUNLARIMIZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!” diyerek sokaklara çıkarken meslek, meslektaş, kamu ve toplum yararı ilkesiyle mücadele eden TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi’nin 47. Dönem Olağan Genel Kurul sürecine girmiş bulunuyoruz.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak bu süreçte; ülkemizin gerçeklerini ve yaşadığımız olağandışı siyasal durumun güncel yansımalarını meslek alanı üzerinden yorumladığımız bir dönemi değerlendirirken yeni bir çalışma döneminin heyecanı, kurgusu ve umudunu tüm meslektaşlarımızla paylaşarak güçlendirmeyi hedefliyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu olarak, 47. Dönem Olağan Genel Kuruluna ve seçimlerimize katılmaya çağırıyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi
46. Dönem Yönetim Kurulu

Çoğunluksuz Genel Kurul:
Tarih: 19-20 Şubat 2022 Cumartesi-Pazar, Saat: 09.00-17.00
Yer:
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binası, Kemankeş Cad. No:31 Karaköy-Beyoğlu /İstanbul

1. GÜN / Genel Kurul
Tarih:
19 Şubat 2022 Cumartesi, Saat: 09.00-17.00
Yer:
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binası, Kemankeş Cad. No:31 Karaköy-Beyoğlu /İstanbul

Gündem :
1-Açılış
2-Başkanlık Divanı Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Açış Konuşmaları
4-Çalışma Raporunun Okunması, Görüşülmesi ve Onaya Sunulması
5-Yönetim Kurulu, Soruşturma ve Uzlaştırma Kurulu, Denetleme Kurulu ve Oda Genel Kurulu Delege Asıl ve Yedek Adaylarının Belirlenmesi, Tutanağa Bağlanarak İlan Edilmesi
6- Yeni Çalışma Dönemine Yönelik Öneriler ve Dilekler
7- Kapanış

2. GÜN / Seçimler
Tarih: 20 Şubat 2022 Pazar, Saat: 09.00-17.00
Yer:
Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy binası, Kemankeş Cad. No:31 Karaköy-Beyoğlu /İstanbul

Yazar- MO İstanbul 21 Ocak 2022 Cuma