“Teknolojiye Çağrı” Başlıklı “Bilişim Mesleki ve Bilimsel Çalışma Kurulu” Toplantısı Yapıldı

Yazar- MO İstanbul 16 Haziran 2022 Perşembe

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, BİLİŞİM MESLEKİ ve BİLİMSEL ÇALIŞMA KURULU’nun ‘TEKNOLOJİYE ÇAĞRI’ başlığı ile yayınladığı davet üzerine ilgili üyelerimizin katılımı ile 12.06.2022 tarihinde bir tanışma toplantısı düzenlendi. Katılımcılar meslek odamızın teknolojik anlamda gelişmesi, üyelere teknolojik hizmet ve destek verebilmesi için katkılarını sundular.

Meslek Odası olarak mesleki denetim dijital kontrol sistemi ve takibi, tüm teknolojik çizim program altyapısı ile yeni inşaat üretim sistemi teknikleri, teknolojik ve bilişimsel eğitimin önemi gibi konu başlıkları konuşuldu.

Bu çalışmaların gelecekte kalıcı ve devamlı olması üyelerimizin katkısıyla sağlanacaktır.

Yazar- MO İstanbul 16 Haziran 2022 Perşembe