Mimarlık ve Eğitim Kurultayı Başlıyor

Yazar- MO İstanbul 17 Ekim 2017 Salı

İlkini 2001 yılında gerçekleştirdiğimiz ve mimarlık ve mimarlık eğitimini tüm bileşenlerimizle masaya yatırdığımız Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın dokuzuncusunu, “Türkiye Mimarlık ve Eğitim Politikaları” teması çerçevesinde 16-17 Kasım 2017 tarihinde, Ankara’da ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nde düzenlenecek.

Kurultay öncesinde; 28 Ekim 2017’de Akademisyenler Forumu, 11 Kasım 2017’de Öğrenci Forumu Ankara, İstanbul, İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek.

İçine düşürüldüğümüz, demokratik yaşam alanlarımızı günbegün örseleyen ulusal ve uluslararası koşullar ve genel siyasi iklimin yarattığı toplumsal hezeyana karşın, Mimarlık ve Eğitim Kurultayı gibi önemli bir etkinliği düzenlemekten, umudumuzu, mesleğimiz ve akademi adına tazelemekten büyük bir onur duyuyoruz. Ümit ederiz ki, iki gün sürecek ve Türkiye mimarlığını tüm veçheleriyle tartışmaya açacak bu süreçte, “eleştirel akıl” her zaman olduğu gibi galebe çalar ve arzu duyduğumuz diyalog ve müzakere geleneğini Mimarlar Odası ve mimarlık okullarımız marifetiyle sürdürebiliriz. Her ölçekte toplumsal sözleşmelerin yerle yeksan eylendiği, özneler arası uzlaşmayı toplumsal barış ve varsıllık için öncelikli gören demokratik teamüllerin yok sayıldığı, kısaca açık toplum tahayyüllerinden uzaklaştığımız bu dönemde, diyalog ve müzakere ortamlarına çok daha fazla gereksinim duyduğumuzu biliyoruz.

Toplumsal sorumluluk bağlamında, yapılı çevrenin kalitesinin artırılmasına yönelik konuları değerlendirmek, toplumla birlikte mimarlığı tartışabilmek, “Mimarlık ve Toplum” ilişkisinin yeniden yorumlanmasını sağlamak kurultayların önemli konuları arasında olmuştur. Türkiye’nin tarihsel birikimlerine yakışır ve çağın gereklerini yerine getiren bir yapılı çevre ile kentsel ortamlara kavuşabilmesi için benimsenmesi öngörülen temel ilkeleri içeren “Türkiye Mimarlık Politikası” metni kurultaylar sürecinin bir kazanımı olarak kamuoyuna sunulmuştu.

Bir önceki Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nda ise, ilk üç kurultayın birikim ve deneyiminden yola çıkarak, mimarlık mesleği ve eğitimiyle ilgili güncel konular ele alınmış; özellikle, son dönem gelişmelere başat küresel ölçekli tehdit ve kimi olumlu gelişmelerin eş-zamanlı okumaları yapılmıştı. Dokuzuncusunu gerçekleştireceğimiz kurultayda, Türkiye mimarlık ve eğitimi politikalarının güncellenmesi yönünde bir irade oluşmuştur. Mimarlık ve eğitimin bir anlamda anayasası, yol haritası olarak addedebileceğimiz “Türkiye Mimarlık Politikası” belgesinin gözden geçirilip, güncel tehdit ve potansiyellerin gölgesi/ışığı altında bir kez daha kaleme alınmasının, “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası” oluşturulması doğrultusunda çalışmalar yürütülmesinin yerinde ve öncelikli bir mesele olduğuna inanıyoruz.

Bu baptan bakıldığında, Kasım 2017 tarihinde gerçekleştireceğimiz ODTÜ toplantısında yükümüzün bir hayli kıymetli ancak meşakkatli olduğunun da altını çizmemiz gerekiyor. Her şeye rağmen, gücünü emeğinden alan biz meslek insanlarının, çağcıl, demokratik, egaliteryan ve özgürleştirici metinler üreteceğini ve toplumsal faydayı öncelikli gören tahayyüllerinden ödün vermeyeceğini biliyoruz.

Kurultayın teması çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları toplantılarında yapılan değerlendirmeler, belgeler ile tüm Kurultay süreci www.mo.org.tr/mek adresinden takip edilebilecektir.

Güven Arif Sargın                                                                Eyüp MUHCU
ODTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı                                   TMMOB Mimarlar Odası
Kurultay Başkanı                                                                 Genel Başkanı

 

Kurultay Programı:

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı IX

16 – 17 Kasım 2017 / ODTÜ Mimarlık Fakültesi

16 Kasım 2017, Perşembe

10.00 – 11.00 / Açılış konuşmaları

 • Güven Arif Sargın / Kurultay Başkanı
 • Eyüp Muhcu / TMMOB Mimarlar Odası Başkanı
 • Türker Aktaç / KKTC Mimarlar Odası Başkanı

11.00 – 12.30 / Güncel Durum Üzerine Değerlendirmeler

            Oturum Başkanı: T. Elvan Altan

 • İbrahim Kaboğlu / Doğal – Tarihsel ve Kültürel Miras (Anayasal Hak ve Ödev Diyalektiği)
 • Galip Yalman / İçinde Bulunduğumuz Kaotik Ortam Üzerine
 • Soner Yıldırım / Kim Bu Homo Technicus
 • Tartışma / sorular…

12.30 – 13.30 / Yemek arası

13.30 – 14.30 / Uluslararası Alanda Mimarlık Eğitiminin Güncel Konuları      

            Oturum Başkanı: Deniz İncedayı

 • Johan de Walsche (EAAE Eğitim Akademisi Proje Yöneticisi / Antwerp Üniversitesi) / Eğitim, Araştırma, Uygulama: Ayrı Ama Bağlantılı
 • Tartışma / sorular…

14.30 – 15.30 / Türkiye’de Mimarlık Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler

            Oturum Başkanı: Selahattin Önür  

 • Bülend Tuna / Türkiye Mimarlık Eğitimi Ortamı
 • Neriman Şahin Güçhan / MiAK + MiMeKK + SMGM + Mim.Ar Ortak Sunuşu
 • Tartışma / sorular…

15.30 – 16.00 / Ara

16.00 – 18.00 / Forumlardan Yansımalar  

            Yöneten: Nur Esin

 • Esin Kasapoğlu (İstanbul), Serpil Özaloğlu (Ankara), Hikmet Sivri Gökmen (İzmir) / Akademisyen forumlarının sonuçlarının aktarılması
 • Cemil Atakara / KKTC Forumlarının sonuçlarının aktarılması
 • Öğrenci temsilcileri / Öğrenci forumlarının sonuçlarının aktarılması
 • Tartışma / sorular…

18.00 / Diploma Projeleri Sergisinin Açılışı ve Kokteyl

***

17 Kasım 2017, Cuma

10.30 – 12.30 / Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Oturumu

            Oturum Başkanı: Mehmet Şener Küçükdoğu  

 • Ayşen Ciravoğlu / Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası Çalışma Grubu’nun Sunuşu
 • Nilay Coşgun / MOBBİG Çalışmalarının Aktarımı
 • Neslihan Dostoğlu / Çalışma Grubu Değerlendirmesi
 • Tartışma / sorular…

12.30 – 13.30 / Yemek arası

13.30 – 15.30 / Türkiye Mimarlık Politikası Oturumu

            Oturum Başkanı: Erkan Karakaya

 • Doğan Hasol / Türkiye Mimarlık Politikası Çalışma Grubu’nun Sunuşu
 • Necip Mutlu / Toplum ve Mimarlık Çalışmaları
 • Deniz Dökgöz / Çalışma Grubu Değerlendirmesi
 • Tartışma / sorular…

15.30 – 16.00 / Ara

16.00 – 18.00 / Forum         

Yöneten: Güven Arif Sargın

Yazar- MO İstanbul 17 Ekim 2017 Salı