Mimarlar Odası Çalışanlarının Haklarının Korunmasına ve Tez-Koop-İş Sendikası ile Yapılan Görüşmelere İlişkin Zorunlu Açıklama

Yazar- MO İstanbul 11 Şubat 2022 Cuma

TMMOB Mimarlar Odası Anayasanın 135. maddesi gereğince kurulmuş kamu kurum niteliğinde kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Kurulduğu 1954 yılından bu güne anayasal sorumlulukları gereği ülkemizin kamusal ve toplumsal haklarının korunması yönünde çalışmalar yapmaktadır. Bu kamusal görev ve sorumluluk bilinciyle Mimarlar Odası her platformda emekten ve emekçiden yana taraf olmuş, bünyesinde ücretli çalışanlarına sağladığı çalışma ortamı ve haklarıyla bu tutumunu sergilemiştir ve sergilemeye devam etmektedir.

Son günlerde basında ve sosyal medyada kasıtlı olarak itibar saldırısına uğramakta olması sebebiyle bahsi geçen konuya dair bir açıklama yapılması ihtiyacı hasıl olmuştur.

08.11.2021 tarihinde başlayan ve TMMOB Mimarlar Odası ve Tez-Koop İş Sendikası arasında devam eden görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlanamamıştır, ancak ilgili Mevzuat kapsamında süreç devam etmektedir. Bu yönde ilgili sendika yetkilileri ve sendika temsilcisi çalışanlarımızla 02.02.2022 ve 10.02.2022 tarihlerinde toplantılar yapılarak karşılıklı bilgilendirmeler ve görüş alışverişinde bulunulmuştur ve süreç devam etmektedir.

Söz konusu süreçle birlikte, Mimarlar Odası’nda ücretli çalışan arkadaşlarımızın çalışma ortamlarını daha barışçıl, adaletli ve eşitlikçi ölçütlerle desteklemek ve sürdürülebilir bir personel ve ücret politikasını yaygınlaştırmak adına bir çalışma grubu kurularak, incelemeler ve araştırmalar başlatılmıştır. Yanlış ve asılsız bilgilerle sosyal medya ortamında duyurulanların tersine, 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli sayılacak bu çalışmanın Mimarlar Odası’nın tüm birimleriyle birlikte uzlaşı içerisinde Şubat 2022 sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, sürecin tamamlanması öncesinde yaşanabilecek mağduriyetleri engellemek adına Mimarlar Odası ücretli çalışanlarının talep etmeleri durumunda gerçekleştirilecek bir avans uygulaması olanağı da düzenlenmiştir.

Özünde meslek odası çalışanlarının emeklerini ve haklarını korumak, adaletli ve eşitlikçi bir personel ve ücret politikasını geliştirmek adına yapılan tartışma ve ortak değerlendirmelerin gereksindiği sürenin kullanılması amacıyla ve mağduriyet oluşmaması için bir çözüm önlemi de getirilerek desteklenen sürece dair yapılan yanlış yorumların, çarpıtmaların ve haksız yakıştırmaların bilgi eksikliklerinden ve kasıtlı bir algı yönetiminden kaynaklandığını duyurmak isteriz.

Diğer taraftan, sürecin tamamlayıcısı olarak hazırlanacak olan “Mimarlar Odası Personel Yönetmeliği” çalışmasının önümüzdeki Mimarlar Odası Olağan Genel Kurulu’na taşınarak değerlendirilmesi yönünde bir planlama da gündemdedir.

Kamuoyuna ve meslektaşlarımıza saygıyla duyurulur.

TMMOB Mimarlar Odası

Yazar- MO İstanbul 11 Şubat 2022 Cuma