Mimarlar Odası Basın Açıklaması: Karanlık Gider, Gezi Kalır

Yazar- MO İstanbul 19 Şubat 2020 Çarşamba

Türkiye’de yapılı çevrenin sağlıklı ve kamu yararını gözeten politikalar çerçevesinde üretilmesi sorumluluğunu yerine getirmeyen, yaşanabilir çevre hakkını engelleyen, tarihi ve doğal dokuyu tahrip eden ve kültürel değerleri yozlaştıran merkezi-yerel yönetim politikalarına karşı en özgün kentsel muhalefet hareketi 2013 yılında yaşanmıştır.

Gezi Parkı ile başlayan direniş, toplumsal bir muhalefete dönüşerek; ülke genelinde kentlerimizde ve kırsal alanda yapılı ve doğal çevrede yaşanan tahribatı, temel insan hak ve özgürlüklerine yapılan gerici müdahaleleri gün ışığına çıkarmıştır.

Eşitlik, insan hakları, demokrasi, insancıl ve onurlu bir yaşam hakkı talepleriyle büyüyen Gezi Direnişi; siyasi iktidar tarafından şiddet, baskı ve uzun süreli yasaklarla karşılanmıştır.

Bu süreçte açılan davada beraat etmelerine rağmen; Gezi direnişinden dört yıl sonra Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ÇED Danışma Kurulu Sekreteri Mücella Yapıcı’nın, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Avukatı Şerafettin Can Atalay’ın ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şube Başkanı Tayfun Kahraman’ın da aralarında olduğu 16 kişiye “ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası” talabiyle yeni bir dava açılmıştır.

Hukuksuz ve dayanaktan yoksun bir şekilde açılan ve ilk duruşması Haziran 2019’da Silivri’de yapılan Gezi Davası’nın 18 Şubat 2020 tarihindeki altıncı duruşmasında; Mahkeme “yüklenen suçların işlendiğine dair mahkumiyete yeter derecede hukuka uygun somut ve kesin delil bulunmadığı”ndan beraat kararı vermiştir.

Yargı aldığı kararla;
İktidarın hukuki gerekçelerden yoksun iddianamelerle “suç örgütü” yaratma çabalarını boşa çıkarmış; Gezi’nin “demokratik direniş hakkının kullanılması” olduğunu tescil etmiştir.

Bu vesile ile kurulan “otokratik ve karanlık rejimin” sürdürülemeyeceğini; yurttaşlarla birlikte “adalet, eşitlik ve özgürlük” taleplerimizin takipçisi olacağımızı; doğal ve kültürel değerlerimize sahip çıkmakta kararlı olduğumuzu; sağlıklı ve güvenli yaşam çevrelerinin oluşturulması için çaba göstermeye devam edeceğimizi bir kez daha vurguluyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 19 Şubat 2020 Çarşamba