Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması İlanı

Yazar- MO İstanbul 11 Ağustos 2017 Cuma

“T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” Merzifon Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 23. Maddesi ve Mimarlık, Peyzaj Mimarlığı, Mühendislik, Kentsel Tasarım Projeleri, Şehir ve Bölge Planlama ve Güzel Sanat Eserleri Yarışma Yönetmeliği doğrultusunda serbest, ulusal ve tek aşamalı olarak,  düzenlenmiştir.

Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;

 • TMMOB Mimarlar Odası üyesi olmak ve meslekten men cezalısı durumunda olmamak,
 • Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyenler ve atayanlar arasında olmamak,
 • Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların 1. dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 • Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak,
 • Yarışmayı açan idarede, yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak.
 • Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak,
 • 4734 ve 4735 sayılı kanunlar ile diğer kanunlardaki hükümler ve yönetmelikler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olmamak.
 • Şartname alıp isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, (Ekip olarak katılanlardan bir kişinin bu şartı yerine getirmesi yeterlidir.)

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar da tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odalarına bildirilir.

Yarışmaya katılmak isteyenler 50.00 TL karşılığında “ T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” açıklaması ile idareye ait banka hesabına yarışma takviminde yer alan son tarihe kadar yatırılacaktır. Dekont, isim ve iletişim bilgileri ile birlikte raportörlük adresine e-posta veya faks yoluyla gönderilecektir.

 • Yarışmanın İlanı: 11 Ağustos 2017, Cuma
 • Son Soru Sorma Tarihi: 29 Ağustos 2017, Salı
 • Soruların Yanıtlarının İlanı: 4 Eylül 2017, Pazartesi
 • Proje Teslim Tarihi (Elden veya Kargo ile):   7 Kasım 2017, Salı, 18:00
 • Kargo ile Teslim Alma için Son Tarih: 9 Kasım 2017, Perşembe, 18:00
 • Jüri Değerlendirmesi Başlangıç Tarihi: 11 Kasım 2017, Cumartesi
 • Sonuçların Açıklanması 17 Kasım 2017, Cuma
 • Kolokyum ve Ödül Töreni: 25 Kasım 2017, Cumartesi

 

Danışman Jüri Üyeleri

Alp KARGI, T.C. Merzifon Belediye Başkanı

Hüseyin ÜNSAL, T.C. Merzifon Belediyesi Eski Belediye Başkanı (1989-1999), 23. Dön. Amasya Mv.

Mustafa ATAK, T.C. Merzifon Belediye Başkan Yardımcısı

İshak MEMİŞOĞLU, Mimar, TMMOB Mimarlar Odası Samsun Şube Başkanı

Samet YÜCEL, T.C. Merzifon Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürü

 

Asli Jüri Üyeleri

Derya OKTAY, Prof. Dr., Mimar & Kentsel Tasarımcı (Juri Başkanı)

Feride ÖNAL, Doç. Dr., Mimar

Cem ERÖZÜ, Y. Mimar

Yıldırım GİGİ, Y. Mimar

Hasan ALTINTAŞ, İnşaat Mühendisi

 

Yedek Jüri Üyeleri

Hakan SAĞLAM, Doç. Dr., Mimar

Fatih US, Yrd. Doç. Dr., Mimar

Necmettin KOÇ, İnşaat Mühendisi

 

Raportörler

Serhat ULUBAY, Y.Mimar

Fatih ASLAN, İnşaat Mühendisi

Serdar GÜNTÜRKÜN, Peyzaj Mimarı

   

Ödüller ve Ödeme Şekli:

 • Ödül:                50.000 TL
 • Ödül:                30.000 TL
 • Ödül:                20.000 TL
 • Eşdeğer mansiyon: 000 TL
 • Eşdeğer mansiyon: 000 TL
 • Eşdeğer mansiyon: 000 TL
 • Eşdeğer mansiyon: 000 TL
 • Eşdeğer mansiyon: 000 TL

Jüri değerlendirme sonuçlarının ilanından sonra, yukarıda yazılı ödül ve mansiyon tutarları, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. maddesine göre, yarışmacılara en geç 30 gün içinde net olarak ödenecektir.

İDARENİN ADI, ADRESİ, TELEFON, FAKS NO, E-POSTANO, WEB ADRESİ

“T.C. Merzifon Belediyesi İş ve Yaşam Merkezi Mimari Proje Yarışması” Raportörlüğü

İdarenin Adı: T.C. MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Adresi: Sofular Mah. Cumhuriyet Cad. No:163  05300

Merzifon /AMASYA

Telefon : 0358 513 1387- (1156)

Faks : 0358 513 83 29

www.merzifon.bel.tr

yarisma@merzifon.bel.tr

 

Yazar- MO İstanbul 11 Ağustos 2017 Cuma