Kentsel Arkeoloji Çalıştayı Yapıldı

MO İstanbul 6 Aralık 2018 Perşembe

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri’nin ortaklaşarak düzenledikleri Kentsel Arkeoloji Çalıştayı’nın ilki 30 Kasım 2018, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

30 Kasım 2018 günü, İTÜ 109 numaralı salonda birinci günü gerçekleştirilen çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi adına Prof. Dr. Zeynep Kuban, TMMOB  Mimarlar Odası İstanbul Şubesi adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Omacan, TMMOB Şehir Plancıları Odası adına Tayfun Kahraman ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi  adına Şube Başkanı Yiğit Ozar’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmalarıyla başladı.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Güliz Bilgin Altonöz’ün anahtar sunumu sonrasında, moderatörlüğünü Zeynep Kuban’ın gerçekleştirdiği birinci oturumda, Roma La Sapienza Üniversitesi’nden Prof. Dr. Luisa Migliorati ve Historic England’dan Sandy Kidd, kentsel arkeolojiyi Avrupa kentlerinden örnekler sunarak anlattılar.

Öğleden sonra, moderatörlüğü Emre Torbaoğlu tarafından yapılan ikinci oturumda, YTÜ Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr.İclal Dinçer ve DEÜ Şehir ve Planlama Bölümü’nden Emel Göksu, Kurumsal Yapılanma Ve Planlama İlişkisi sunumlarını gerçekleştirdiler.

Pelin Pınar Giritlioğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği 3. Oturumda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdülğü’nden Rahmi Asal ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Sedat Saygı İstanbul’da Kentsel Arkeoloji Ve Kurumlar sunuşlarıyla, İstanbul’daki örnekleri anlattılar.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Omacan’ın moderatörlüğünü yaptığı Değerlendirme ve Tartışma bölümüne, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bilim Dalı’ndan Numan Tuna değerlendirme konuşmasıyla katkı sağladı. Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından çalıştayın ilk günü sona erdi.

Çalıştayın ikinci günü olan 1 aralık 2018Cumartesi günü,  Galata, Sultanahmet, Yenikapı, Saraçhane Arkeoloji Parkı, Dragos Kazı Alanı, Aspar Sarnıcı, Beşiktaş Metro Kazıları ve Myrelaion Rotundası’ndaki saha çalışmalarıyla kentsel arkeolojiyi yerinde deneyimleyen çalıştay katılımcıları, öğleden sonraki programda saha çalışmalarını sonuçlandırmak üzere bir araya geldiler ve iki gün boyunca konu edinilen kentsel arkeolojiyi, kentlinin arkeolojiyle ilişkisini, arkeolojinin kentteki okunabilirliği, kentsel arkeolojinin bütün olarak ele alınması gibi konuları tartışma ve tespit edilen sorunlara çözüm getirme imkanı buldular.

Mimar, şehir plancıları ve arkeologların yanı sıra, avukat, sosyolog ve antropolog gibi birçok meslekgrubunun da bir araya geldiği çalıştayın son günü olan 2 Aralık 2018 Pazar günü, saha çalışılmaları ve saha çalışmaları sonrası grup içerisinde tartışılan konular, sorunlara getirilen çözümler her bir sahanın sunuşlarıyla katılımcılarla paylaşıldı. Sunumların ardından Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yiğit Ozar moderatörlüğünde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Tartışma bölümü sonrasında Kentsel Arkeoloji Çalıştayı sona erdi.

 

MO İstanbul 6 Aralık 2018 Perşembe

Etkinlikler

Sal9Nis - 24Nis 919:00Nis 24Bauhaus Mimarisi Sergisi19:00 - 19:00 (24) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ve Goethe Enstitüsü Kategori:Sergiler

Çrş17Nis - 20Nis 1710:00Nis 20International Civil Engineering and Architectural Conference (ICEARC’19)10:00 - 18:00 (20) Karadeniz Teknik Üniversitesi Prof. Dr. Osman Turan Kongre ve Kültür MerkeziKategori:Diğer Etkinlikler

Cts20Nis16:00- 18:00Mimarlar Deneyimlerini Paylaşıyor-Cumartesi Buluşmaları: Simla Sunay16:00 - 18:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Prş2May - 4May 210:00May 4Uluslararası Katılımlı 10. Beton Kongresi10:00 - 18:00 (4) BAOB Yerleşkesi Etkinliği Gerçekleştiren: İnşaat Mühendisleri Odası Kategori:Diğer Etkinlikler

Cts4May10:00- 18:00Geleneksel Taşkışla Günü/201910:00 - 18:00 İ.T.Ü. Taşkışla Etkinliği Gerçekleştiren: İ.T.Ü. Taşkışla Eğitim ve Kültür Derneği Kategori:Diğer Etkinlikler

Çrş19Haz - 20Haz 1910:00Haz 20DESIGN TODAY SAVE FUTURE10:00 - 18:00 (20) Kartal Conference HallKategori:Diğer Etkinlikler