Kentsel Arkeoloji Çalıştayı Yapıldı

Yazar- MO İstanbul 6 Aralık 2018 Perşembe

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi, TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubeleri’nin ortaklaşarak düzenledikleri Kentsel Arkeoloji Çalıştayı’nın ilki 30 Kasım 2018, 1-2 Aralık 2018 tarihlerinde gerçekleştirildi.

30 Kasım 2018 günü, İTÜ 109 numaralı salonda birinci günü gerçekleştirilen çalıştay, İstanbul Teknik Üniversitesi adına Prof. Dr. Zeynep Kuban, TMMOB  Mimarlar Odası İstanbul Şubesi adına Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Omacan, TMMOB Şehir Plancıları Odası adına Tayfun Kahraman ve Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi  adına Şube Başkanı Yiğit Ozar’ın gerçekleştirdiği açılış konuşmalarıyla başladı.

ODTÜ Mimarlık Fakültesi’nden Prof. Dr. Güliz Bilgin Altonöz’ün anahtar sunumu sonrasında, moderatörlüğünü Zeynep Kuban’ın gerçekleştirdiği birinci oturumda, Roma La Sapienza Üniversitesi’nden Prof. Dr. Luisa Migliorati ve Historic England’dan Sandy Kidd, kentsel arkeolojiyi Avrupa kentlerinden örnekler sunarak anlattılar.

Öğleden sonra, moderatörlüğü Emre Torbaoğlu tarafından yapılan ikinci oturumda, YTÜ Şehir Ve Bölge Planlama Bölümü’nden Prof. Dr.İclal Dinçer ve DEÜ Şehir ve Planlama Bölümü’nden Emel Göksu, Kurumsal Yapılanma Ve Planlama İlişkisi sunumlarını gerçekleştirdiler.

Pelin Pınar Giritlioğlu’nun moderatörlüğünü üstlendiği 3. Oturumda, İstanbul Arkeoloji Müzeleri Müdülğü’nden Rahmi Asal ve Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü’nden Sedat Saygı İstanbul’da Kentsel Arkeoloji Ve Kurumlar sunuşlarıyla, İstanbul’daki örnekleri anlattılar.

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Omacan’ın moderatörlüğünü yaptığı Değerlendirme ve Tartışma bölümüne, ODTÜ Yerleşim Arkeolojisi Bilim Dalı’ndan Numan Tuna değerlendirme konuşmasıyla katkı sağladı. Katılımcıların sorularının cevaplanmasının ardından çalıştayın ilk günü sona erdi.

Çalıştayın ikinci günü olan 1 aralık 2018Cumartesi günü,  Galata, Sultanahmet, Yenikapı, Saraçhane Arkeoloji Parkı, Dragos Kazı Alanı, Aspar Sarnıcı, Beşiktaş Metro Kazıları ve Myrelaion Rotundası’ndaki saha çalışmalarıyla kentsel arkeolojiyi yerinde deneyimleyen çalıştay katılımcıları, öğleden sonraki programda saha çalışmalarını sonuçlandırmak üzere bir araya geldiler ve iki gün boyunca konu edinilen kentsel arkeolojiyi, kentlinin arkeolojiyle ilişkisini, arkeolojinin kentteki okunabilirliği, kentsel arkeolojinin bütün olarak ele alınması gibi konuları tartışma ve tespit edilen sorunlara çözüm getirme imkanı buldular.

Mimar, şehir plancıları ve arkeologların yanı sıra, avukat, sosyolog ve antropolog gibi birçok meslekgrubunun da bir araya geldiği çalıştayın son günü olan 2 Aralık 2018 Pazar günü, saha çalışılmaları ve saha çalışmaları sonrası grup içerisinde tartışılan konular, sorunlara getirilen çözümler her bir sahanın sunuşlarıyla katılımcılarla paylaşıldı. Sunumların ardından Arkeologlar Derneği İstanbul Şubesi Başkanı Yiğit Ozar moderatörlüğünde gerçekleştirilen Değerlendirme ve Tartışma bölümü sonrasında Kentsel Arkeoloji Çalıştayı sona erdi.

 

Yazar- MO İstanbul 6 Aralık 2018 Perşembe