IX. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı 16-17 Kasım 2017 Tarihlerinde Gerçekleşti

Yazar- MO İstanbul 20 Kasım 2017 Pazartesi

IX. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı “Türkiye Mimarlık ve Eğitim Politikaları” teması ile 16-17 Kasım 2017 tarihleri arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleşti.

Mimarlık Fakültesi Dekanı ve Kurultay Başkanı Güven Arif Sargın, Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu ve KKTC Mimarlar Odası Başkanı Türker Aktaç’ın açılış konuşmalarının ardından “Güncel Durum Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı Kurultayın ilk oturumu, Mimarlık Bölüm Başkanı T. Elvan Altan’ın oturum başkanlığında İbrahim Kaboğlu, Galip Yalman ve Soner Yıldırım’ın sunumlarıyla gerçekleşti.

Kurultayın “Uluslararası Alanda Mimarlık Eğitiminin Güncel Konuları” başlıklı ikinci oturumu, Deniz İncedayı yönetiminde, Avrupa Mimarlık Okulları Birliği Eğitim Akademisi Proje Yöneticisi ve Antwerp Üniversitesi öğretim üyesi olan Johan de Walsche tarafından hazırlanan “Eğitim, Araştırma, Uygulama: Ayrı ama Bağlantılı” başlıklı sunuşu  ile tamamlandı.

IX. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı programı, Selahattin Önür’ün yönetimindeki “Türkiye’de Mimarlık Eğitimi Üzerine Değerlendirmeler” başlıklı üçüncü oturumda, Bülend Tuna’nın “Türkiye Mimarlık Eğitimi Ortamı” başlıklı konuşmasıyla ve Neriman Şahin Güçhan’ın “Mimarlık Akreditasyon Kurulu, Mimarlık Mesleğe Kabul Kurulu, Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi ve Mimarlık Araştırmaları Çalışma Grubu” adına gerçekleştirdiği ortak sunuşuyla devam etti.

Kurultay programının  ilk gün son oturumunda Kurultay hazırlık sürecinde İstanbul, Ankara, İzmir ve KKTC’de gerçekleştirilen Akademisyenler ve Öğrenci Forumlarının sonuçları katılımcılarla paylaşıldı. Nur Esin’in yöneticiliğinde gerçekleştirilen oturumda Esin Kasapoğlu, Serpil Özaloglu, Hikmet Sivri Gökmen ve Cemil Atakara Akademisyen Forumlarına; Ahmet Berk Özberk, Cem Karaharman, Kemal Yılmaz ve Gülşah Birler ise Öğrenci Forumlarına dair değerlendirmeleri katılımcılara aktardı.

Kurultayın ikinci gün programı, “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası” oturumu ile başladı. Oturumu Mehmet Şener Küçükdoğu yönetirken; Ayşen Ciravoğlu, Nilay Coşgun ve Neslihan Dostoğlu “Türkiye Mimarlık Eğitimi Politikası” öneri ve değerlendirmeleri ile “Mimarlık Okulları Bölüm Başkanları İletişim Grubu (MOBBİG)” çalışmaları hakkında sunuşları gerçekleştirdi.

Erkan Karakaya yönetimindeki “Türkiye Mimarlık Politikası” başlıklı günün son oturumu; Doğan Hasol’un “Türkiye Mimarlık Politikası Çalışma Grubu” sunuşuyla başladı. Necip Mutlu’nun “Toplum ve Mimarlık Çalışmaları” üzerine sunuşunun ardından Deniz Dokgöz’ün “Mimarlık Politikası Çalışma Grubu Değerlendirmesi” katılımcılarla paylaşıldı.

IX. Mimarlık ve Eğitim Kurultayı’nın son oturumu olan forumda, Kurultay Başkanı Güven Arif Sargın moderatörlüğünde, Kurultay gündeminde yer alan konular katılımcılarca tartışmaları irdelendi.

Kurultay sunuşlarının derlenmesi, sonuç bildirisinin hazırlanması ve mimarlık kamuoyuyla paylaşılmasının ardından, değerlendirmelerin farklı ortamlarda sürdürülmesi mümkün olabilecektir.

 

Yazar- MO İstanbul 20 Kasım 2017 Pazartesi