Cts24Mar16:00- 18:00Söyleşi: Ruhi Kafescioğlu ile Toprak Yapı Malzemesi ve Teknolojileri16:00 - 18:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, 45. dönemin ilk söyleşisini Prof. Ruhi Kafescioğlu ile düzenliyor. Kafescioğlu’nun toprak yapı malzemesi ve teknolojisi konusundaki bilgi birikimini paylaşacağı ve ‘Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker’ isimli kitabını tanıtacağı söyleşi, 24 Mart 2018 Cumartesi günü saat 16.00’da Mimarlar Odası Karaköy Binası’nda gerçekleştirilecek.

Prof. Ruhi Kafescioğlu, sunumunun ardından katılımcıların sorularını yanıtlayarak söyleşiyi sürdürecek.

Ruhi Kafescioğlu Hakkında:

1919 yılında Kayseri’de dünyaya gelen ve bugün 99 yaşında olan Prof. Ruhi Kafescioğlu; ilkokulu Kayseri’de, ortaöğrenimini ise Sivas’ta Sivas Lisesi’nde tamamlamıştır. Yüksek öğrenimi için İstanbul’a gelen Ruhi Kafescioğlu, 1937’de İstanbul Yüksek Mühendis Mektebi’ne kaydolmuş ve 1943 yılında yüksek mimar olarak mezun olmuştur. Dört sene serbest çalıştıktan sonra 1947’de İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Yapı Kürsüsü’nde asistan olarak göreve başlamıştır. 1954’te doçent olmuş, 1955 sonbaharında Almanya’ya giderek mimarlıkta yapı malzemesi alanında çalışmalar yapmıştır. 1957 yılında yurda dönüşünde, yeni bir programla Yapı Malzemesi dersini üstlenmiştir. 1965’te aynı kürsüye profesör olarak atanmış ve 1986 yılı Ocak ayında da emekli olmuştur..

Fakülteye asistan olarak adım attığı günden itibaren geleneksel kırsal yapıları araştırma çalışmalarına başlamıştır. Toprak yapıların iyileştirilmesi ve geliştirilmesiyle ilgili çeşitli çalışmalar sonunda ALKER adını verdiği alçı ve kireç katkılı toprak yapı malzemesinin üretilmesini 1980 yılında TÜBİTAK projesi olarak gerçekleştirmiştir. O günden beri ALKER üretimi ve toprağa dayalı yapıların geliştirilmesi yönündeki çalışmalarını sürdürüyor.

Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker

Yazar: Prof. Ruhi Kafescioğlu

İTÜ Vakfı Yayınları, 2017

Doğal kaynakların sürdürülebilir yöntemlerle değerlendirilmesini amaçlayan ve günümüzün sağladığı olanaklarla desteklenip geliştirilen toprağa dayalı yapım sistemleri, önemli ekolojik ve ekonomik avantajlar sağlamaktadır. Yaşadığımız dönemde, bir yandan çevre sorunları, etkin enerji kullanımı gereksinimleri, sağlıklı ve konforlu yaşam istekleri, diğer yandan ekonomik açıdan sürdürülebilir inşaat yöntemi arayışları toprak yapı konusunu güncelleştirdi. Bugün dünyanın hemen her ülkesinde toprak yapıları iyileştirmeyi ve geliştirmeyi amaçlayan çalışmalar yürütülmekte iken, çok ileri düzeyde geleneksel toprak yapı teknolojisine ve kültürüne sahip olan Türkiye’de bu yöndeki çalışmaların kısıtlı kaldığını söyleyebiliriz. Bu kitap, gerek bireysel projeler bağlamında, gerekse de ülkemizde konut sorununa bir çözüm yöntemi olarak, toprağa dayalı, küçük ölçekte ve yerel kaynaklara bağlı mimarlık pratiklerini önceleyen bir yapı modeli önermektedir. Çağdaş Yapı Malzemesi Toprak ve Alker, toprak yapı malzemesi ve teknolojisi konusundaki bilgi birikiminin kapsamlı bir sunumunu içeriyor. Aynı zamanda, yapım aşamasında ve kullanım sürecinde olabildiğince az enerji tüketen, çevre kirliliği yaratmayan, yapay donatı gerektirmeden sağlıklı yaşam koşullarını kendi bünyesinde gerçekleştiren bir malzeme olan Alker’in (alçı ve kireçle stabilize edilen toprak) mekanik ve fiziksel niteliklerini belirleyen deneylerin sonuçlarını sunuyor; üretimi ve inşaat süreci konusundaki araştırma ve deneyimlerimizi bütünlüklü olarak ortaya koyuyor.

 

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

24:Mart 2018, Cumartesi - 16:00 - 24:Mart 2018, Cumartesi - 18:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi-Online

Zoom Üzerinden Online Yapılacaktır.