Cum7Haz - 30Haz 715:00Haz 30Mimarlar Odası’nın Perspektifinden İstanbul’un Cumhuriyet Yüzyılı Sergisi Yeniden Açılıyor15:00 - 19:00 (30) TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

29 Ekim 2023’te açılmış olan “Mimarlar Odası’nın Perspektifinden İstanbul’un Cumhuriyet Yüzyılı” sergisi meslektaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi üzerine 7-30 Haziran 2024 tarihleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası’nda ziyaretçilerle yeniden buluşuyor. Sergi, üç büyük imparatorluğa başkentlik yapmış İstanbul’un yüzyıllık geçmişinde mekânsal, toplumsal, siyasal ve kültürel olarak önemli eşikleri gözler önüne sermeyi, tarihsel süreci yeniden değerlendirme fırsatı yaratmayı, anımsamayı ve anımsatmayı amaçlıyor.

Aydınlanmacı devrimlerin, laikliğin, demokrasinin ve eşitliğin öncüsü Cumhuriyetin 100 yıllık serüveninden, kentinden, mimarlığından ve yaşamından özel bir kesit sunan sergi, ikinci yüzyılın eşiğinde Cumhuriyetimizi politikaları, hedefleri ve toplumcu yaklaşımlarıyla tekrar değerlendirmeyi deniyor.

Bu çerçevede serginin yeniden açılacağı 7 Haziran Cuma günü bir açılış paneli gerçekleştirildi. “Mimarlar Odası’nın Perspektifinden İstanbul’un Cumhuriyet Yüzyılı” sergisi açılış paneli, TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Zeynep Eres Özdoğan ile TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Sekreteri Ahmet Erkan’ın açılış konuşmalarıyla başladı. Panel, Prof. Dr. Deniz İncedayı’nın moderatörlüğünde; Doç. Dr. Gül CEPHANECİGİL, Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY ve Doç. Dr. Bülent BATUMAN’ın sunumlarıyla devam etti.

12 Haziran Çarşamba günü ise tüm gün sürecek “İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Yitirilen Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası” konulu bir sempozyum ve forum düzenlenecektir.


SEMPOZYUM (12 Haziran 2024 Çarşamba)

İstanbul’da Kentsel Dönüşüm ve Yitirilen Cumhuriyet Dönemi Mimarlık Mirası

Açılış Konuşması (10.00 – 10.30)

Prof. Dr. Alper ÜNLÜ – TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı

I. Oturum (10.30 – 12.30) Moderatör: Doç. Dr. Koray GÜLER

Dr. Esra KUDDE – İstanbul Kültür Varlıkları Envanterinde Cumhuriyet Dönemi Mirasının Belgelenmesi ve Tescili: Örnekler Üzerinden Bir Değerlendirme

Doç. Dr. Ebru OMAY POLAT – Modern Mirasın Patinası

Dr. Öğr. Üyesi Yıldız SALMAN – Kentsel Dönüşüm ve Modern Konut Mirası

Doç. Dr. Gül KÖKSAL – Kentsel Dönüşüm ve Kültür Endüstrisi Kıskacında Endüstri Mirası: İstanbul Örneği

Öğle Arası (12.30 – 13.30)

II. Oturum (13.30 – 15.30) Moderatör: Doç. Dr. Umut ALMAÇ

Doç. Dr. Burcu Selcen COŞKUN – İstanbul’da Cumhuriyet Dönemi Mimari Üretimi ve Değerleri Üzerine Bir Değerlendirme

Dr. Onur KARAHAN – Türkiye’nin Betonarme Tarihi ve Koruma Değerleri

Doç. Dr. Işıl POLAT PEKMEZCİ – Doç. Dr. Bekir PEKMEZCİ – Yakın Geçmişin Mirasının Korunmasında Malzeme Boyutu

Eda Uğur KILINÇ – Mimar Sanatçı Birlikteliği ile Üretilmiş Sanat Eserlerinin Korunması-Duvar Mozaikleri

Kahve Arası (15.30 – 16.00)

III. Oturum (16.00 – 17.30) Moderatör: Prof. Dr. Deniz İNCEDAYI

Doğan TEKELİ – İMÇ’nin Rehabilitasyonunda  Müellif Mimarın Koruma ve Güçlendirme Önerileri

Dr. Öğr. Üyesi Neslinur HIZLI ERKILIÇ– Kimlik, Bellek, Dönüşüm Üzerinden Bir Modern Miras Anlatısı: İstanbul Üniversitesi Botanik Anabilim Dalı ve Alfred Heilbronn Botanik Bahçesi

Ebru ŞEVKİN – İstanbul’da ANAP’lı Yıllar: “İşbitirici Belediyecilik” ve Kent Morfolojisinin Dönüşümü

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

7:Haziran 2024, Cuma - 15:00 - 30:Haziran 2024, Pazar - 19:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy