Cts26Kas16:00- 18:00Doğan Hasol ile Söyleşi: "Mimarlıklar Ülkesi Türkiye'nin Bugünü"16:00 - 18:00 TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Etkinliği Gerçekleştiren: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Kategori:Panel-Konferans

Detaylı Bilgi

Doğan Hasol ile Söyleşi: “Mimarlıklar Ülkesi Türkiye’nin Bugünü”

(Görsellerle Anlatım)

Tarih: 26 Kasım 2022, Cumartesi, 16.00

Yer: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi, Karaköy Binası

 • Türkiye Mimarlıklar Ülkesidir
  • Mimarî Miras, Antik Dönem, Bizans, Selçuklu, Osmanlı Mimarlıkları
  • Koruma
  • Cumhuriyet Dönemi Mimarlığı
  • 20. yy. Türkiye Mimarlığı
 • Planlama
  • Kentsel Planlama
  • Kentsel Tasarım
  • Sorunlar: Nüfus Sorunu + Plansızlık
 • Mimarlık / Mühendislik / Müteahhitlik

Önündeki Engeller  

 • Plansızlık (her alanda)
 • Eğitim: Üniversiteler / staj / yetkinlik
 • Görevlendirmeler
 • İş verme ve İhale Sistemi
 • Yatırımlar
  • Yollar, Köprüler, Tüneller, Havalimanları, Şehir Hastaneleri
  • Finansman: Yap-İşlet-Devret (YİD) ve

Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) yöntemleri

 • İyi Mimarlık İçin Gerekenler
 • “Ülke Mimarlık Politikası” zorunluluğu

Etkinliği Gerçekleştiren

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Tarih

26:Kasım 2022, Cumartesi - 16:00 - 26:Kasım 2022, Cumartesi - 18:00

Yer

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Kemankeş Karamustafa Paşa Mahallesi, Kemankeş Caddesi, No:31 Karaköy