COVİD-19 Salgınına Karşı Toplum Hizmetinde Mühendislik, Mimarlık ve Şehir Plancılığı İçin Üyelerimize Çağrımızdır!

Yazar- MO İstanbul 6 Nisan 2020 Pazartesi

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 pandemisiyle mücadele konusunda mühendis, mimar ve şehir plancıları olarak mesleki bilgi ve deneyimlerimize her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. COVID-19 salgını gösterdi ki, mekânların planlama, tasarım ve üretiminde sorumluluk sahipleri olarak, salgın, afet gibi olağanüstü durumlarda bizim de, mesleki deneyimimizden gelen bilgi ve birikimimizi kullanarak acil ihtiyaçlara yönelik mekân üretimine dair çalışmalar gerçekleştirmemiz, karşı karşıya olduğumuz süreçte hayati önem taşıyor. COVID-19 pandemisi süresince dünyada da örneklerini gördüğümüz üzere, farklı işlevleri olan mevcut mekânların sağlık hizmeti birimlerine dönüştürülmesi, karantina uygulamaları veya geçici barınma amacıyla yeniden düzenlenmesi gibi çeşitli mekânsal müdahaleler konusunda kısa sürede, verimli ve etkili biçimde hareket etme ihtiyacının doğduğu anlaşılmaktadır.

Mühendisler, mimarlar, şehir plancıları olarak, toplum sağlığını ve can güvenliğini korumak amacıyla ofislerimizi kapattığımız, uzaktan çalışma düzenine geçtiğimiz bu günlerde sosyal izolasyonun önemini tekrar hatırlatıyoruz. Özellikle yüzlerce emekçinin risk altında çalışmaya devam ettiği şantiyelerin faaliyetlerini durdurma çağrımızı yineliyoruz.

Acil Korona Mekânları başlığı altında yapılan çağrıyı mühendisler, mimarlar, şehir plancıları olarak biz de benimsiyor, destekliyoruz. Meslektaşlarımızı “toplum hizmetinde mühendislik, mimarlık ve şehir plancılığı” anlayışıyla hareket etmeye, önümüzdeki günlerde ihtiyaç duyulabilecek hareketli, kolay taşınabilir, kolay kurulabilir, modüler sağlık ve barınma mekânlarının üretimi için farklı disiplinlerle iş birliği yaparak fikir üretmeye, tasarım yapmaya, bilgi ve tecrübeleriyle birlikte tasarımlarını da paylaşmaya çağırıyoruz.

Salgın, afet gibi durumlarda kullanılabilecek geçici sağlık yapıları (ek yatak birimleri, sahra hastaneleri, karantina alanları), sağlık çalışanları için geçici barınma yapıları, sınırda bekleyen mülteciler ve evsizler için yaşam alanları gibi ihtiyaç halinde farklı fonksiyonlara göre dönüştürülebilecek geçici, modüler mekân tasarımlarının yer alacağı bir veri tabanı oluşturmak istiyoruz.

Oluşturulacak tasarım kataloğuyla birlikte, ihtiyaç durumunda başta Türk Tabipleri Birliği olmak üzere, meslek odalarının, üniversitelerin, merkezi ve yerel yönetimlerin paydaşı olacağı bir dayanışma ağı yardımıyla bu mekânların hayata geçirilebilmesi doğrultusunda elimizden geleni yapacağız.

İletişim ve bilgi: mekan@mimarist.org

TMMOB İSTANBUL İL KOORDİNASYON KURULU

Yazar- MO İstanbul 6 Nisan 2020 Pazartesi