“Camilerin Toplumsal Cinsiyet ve Mekân Odaklı İncelenmesi; İstanbul Örneği”

Yazar- MO İstanbul 6 Mart 2020 Cuma

“Camilerin Toplumsal Cinsiyet ve Mekân Odaklı İncelenmesi; İstanbul Örneği” etkinliğimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir.
Duyurusu daha sonra yapılacaktır.

Yazar- MO İstanbul 6 Mart 2020 Cuma