Basın Açıklaması: Boğaziçi’nin Doğal Dokusu Yine Bozuluyor!

Yazar- MO İstanbul 6 Ocak 2017 Cuma

Basın Açıklaması: Boğaziçi’nin Doğal Dokusu Yine Bozuluyor!

Eşsiz doğal güzellikleri, tarihi ve kültürel değerleriyle Boğaziçi, rant uğruna bir kez daha tecavüze uğruyor. İBB’nin dört bir koldan yürüttüğü projeler, “tekne park”lar ve hizmet binaları yapılması ve buralara ulaşım için gerekli yeni alanlar kazanmak amacıyla gündeme gelen dolgular ve kazıklı yollarla Boğaziçi’nin bütünlüğü ağır bir tehdit altındadır.

Sahile kazıklı yol projeleri ilk defa Dalan döneminde gündeme gelmiş, yargı kararlarına rağmen Boğaziçi’nin benzersiz dokusu geri dönülmez şekilde tahrip edilmişti. Mimarlar Odası’nın başvurularıyla kazıklı yol ve marina projeleri yargı kararı ile durdurulmuştu.

Bugün de “çılgın projeler” kapsamında Boğaziçi’nde gerçekleştirilen ağır tahribat yoğun tepkilere rağmen, ulusal ve uluslararası hukuka aykırı şekilde devam etmektedir. İBB, Boğaziçi Kanununun açık hükümlerini çiğneyen bir oldubitti ile 11 tekne parkı yapma kararı almış ve bunun ilk adımı 388 tekne ve yat kapasitesiyle İstinye ve Tarabya’da atılmıştı. Ardından Beykoz sahilinde 3 kilometrelik Çubuklu-Kanlıca kazıklı yolu açılmış, 2014’te Emirgân’da sahil yolunun genişletilmesi ve otopark için 5.600 metrekarelik alan betonla doldurulmuştu.

Galataport için Karaköy kıyıları, “Beton Martı” projesi kapsamında Kabataş sahilleri doldurulurken Üsküdar’da denizin 13 bin metre kare doldurulması karar altına alınmıştır. Bebek’te 300 teknelik dev bir yüzen tekne park projesi gündemdedir.

Tüm bu kazıklar, dolgular ve tekne parklar Anayasaya, Koruma Kanununa ve Boğaziçi Kanununa aykırıdır.

Özel kanunla korunan ilk ve tek alan Boğaziçi’dir. Boğaziçi’nin “kültürel ve tarihi değerlerini ve doğal güzelliklerini kamu yararı gözetilerek korumak ve geliştirmek ve bu alandaki nüfus yoğunluğunu artıracak yapılanmayı sınırlamak için uygulanacak imar mevzuatını belirlemek ve düzenlemek” amacıyla 1983 yılında 2960 sayılı Boğaziçi Kanunu yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla, Boğaziçi’nde “öngörünüm bölgesi” olarak tanımlanan ve sınırları kanun eki planlarla belirlenmiş Boğaziçi sahil şeridinde kültürel ve tarihi değerlerin yanı sıra doğal güzelliklerin ve doğal yapının korunacağı, bu alanların kanunun amacına uygun bir şekilde geliştirilebileceği ve toplum yararına aykırı bir şekilde kullanılamayacağı, hüküm altına alınmıştır.

Doğal kıyı şeridini bozan kazıklı yollar, dolgu alanlar ve eşsiz peyzajı tahrip eden tekne parklar, Boğaziçi Kanununa açıkça aykırıdır, hukuk dışıdır.

Daha fazla rant uğruna Boğaziçi’nin eşsiz değerlerini katledecek bu projelerin derhal durdurulması için İBB Başkanlığını göreve davet ediyoruz.

Saygılarımızla,

TMMOB Mimarlar Odası
İstanbul Büyükkent Şubesi

 

Yazar- MO İstanbul 6 Ocak 2017 Cuma