Barış İçinde Yaşama Hakkının Sağlanması İçin Çağrı!

Yazar- MO İstanbul 28 Şubat 2020 Cuma

Uygarlıkların beşiği olan ve küresel güçlerin rekabet alanına dönüşen Orta Doğu coğrafyasında ve bölgemizde etkin olan şiddet ve savaş politikaları; Afganistan, Irak, Lübnan, Libya, Gazze, Ukrayna, Suriye ve bölge ülkelerinde gerilim ve çatışmalara, kentlerin yıkılmasına, milyonlarca insanın ölümüne, sakat kalmasına, yaşam çevrelerini terk ederek göç etmelerine sebep olmaktadır.

Suriye’de 2011 yılında başlayan iç savaşın ardından; giderek yoğunlaşan ve bölgedeki diğer ülkeleri de etkileyen, bölgesel ve küresel ölçekte katliamlara neden olan koşullar yakın dönemde daha da ağırlaşmış, son günlerde sürekli kayıplar yaşanır hale gelmiştir.

27 Şubat 2020 Perşembe günü Suriye İdlib’te yaşanan hava saldırısında; yapılan ilk resmi açıklamalara göre 33 askerimiz şehit olmuş, onlarca askerimiz yaralanmıştır. Sivil kayıplar hakkında ise bilgi alınamamaktadır.

Ülkemizde ve bölge coğrafyasında her geçen gün daha geniş bir alana yayılan terör, çatışma ve savaşın getirdiği, giderek yükselen şiddetin sonuncusu olan bu saldırıyı ve yaşam hakkına kast eden insanlık suçu tüm saldırıları kınıyoruz.

İnsanlığın ve toplumların maddi manevi varlıklarının, kültürlerinin tümünün sonu olabilecek savaşları önlemek üzere, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ile temel hak ve özgürlükler güvence altına alınmış; her devlet barış hakkını korumak ve bu hakkın uygulanmasını sağlamakla yükümlü kılınmıştır.

Yaşam, hürriyet ve güvenlik her bireyin hakkıdır. En temel insan haklarından olan sağlıklı ve güvenli bir çevrede barış içinde yaşam hakkının sağlanması için şiddet politikalarının bir an önce terk edilmesi insani ve tarihsel bir sorumluk gereğidir.

Mimarlar Odası olarak “yaşamın ve barışın” yanında açık tavır aldığımızı önemle vurguluyor, tüm sorumluları çatışma ve saldırıların sonlandırılması için çaba sarf etmeye çağırıyoruz.

Yaşadığımız bu büyük acı nedeniyle saldırıda hayatını kaybeden asker yurttaşlarımızı saygı ile anıyor, ailelerine ve toplumumuza başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.

TMMOB MİMARLAR ODASI

Yazar- MO İstanbul 28 Şubat 2020 Cuma