Bakırköy ‘Kaşıbeyaz Arazisi’ İçin Alınan Belediye Meclis Kararı İptal Edildi

Yazar- MO İstanbul 30 Nisan 2019 Salı

30.04.2019

Kamuoyunda ‘Kaşıbeyaz Arazisi’ olarak bilinen, Bakırköy Şenlikköy Mahallesi, 292 ada, 33 sayılı 22.866,00 m2 alana sahip parsel, Bakırköy Belediye Meclisi’nin 14 Mayıs 2018 tarihli 34 numaralı kararında oy çokluğu ile konut alanından ticaret alanına çevrilmişti.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi olarak, “kentsel plan bütünlüğü gözetmeyen, imar mevzuatına, planlama esaslarına, kamu yararına aykırılığı yönünden meclis karar işleminin yürütmesinin durdurulması ve belediye meclis kararının iptali istemiyle açtığımız dava sonuçlandı.

İstanbul 8. İdare Mahkemesi, inşaatların konut dışı hizmet verebilmesine olanak tanıyan meclis kararı alınmadan önce söz konusu cadde ve sokaklarda getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacının karşılanabilirliğine, gürültü ve kirlilik oluşturmayacağına ilişkin somut ve teknik açıdan inceleme ve araştırma yapılmadığını tespit ederek söz konusu meclis kararını iptal etti. Mahkeme ayrıca, yol boyunca ticaret alanına alınan bu bölgedeki trafik yoğunluğu değerlendirmesinin de yapılmadığını belirtti ve belediye meclis kararının kamu yararına olmadığına 12 Şubat 2019 tarihinde karar verdi.

 

Yazar- MO İstanbul 30 Nisan 2019 Salı