46. Olağan Genel Kurulun Ardından Yeni Dönem MYK Görev Dağılımı Yapıldı

Yazar- MO İstanbul 25 Nisan 2022 Pazartesi

Mimarlar Odası kurulduğu 1954 tarihinden bu yana; mesleğin kamu yararına gelişimi, mimarlığın, yapılı çevrenin ve toplumsal kültürün üretiminde asli bir öğe olduğunun toplumun tüm kesimleri tarafından benimsenmesi, kamusal politikaların her düzeyinde nitelikli mimarlığın hedeflenmesi, kentlerin ve çevrenin kimlikli, planlı ve sağlıklı gelişmesi amacıyla; “toplum hizmetinde mimarlık” anlayışı ile çalışmalarını yürütmektedir.

14-15-16 Nisan 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 48.Olağan Genel Kurul Toplantısında,  47.Çalışma Döneminde gerçekleştirilen çalışmalar, deneyim ve birikimler değerlendirilerek; yeni dönem çalışmalarına yön vermek üzere öneriler getirilmiş; 17 Nisan 2022 Pazar günü yapılan seçimler ile 2022-2024 yılları arasında görev alacak olan 48.Dönem Merkez Yönetimi ve Organlar belirlenmiştir.

48.Dönem Merkez Yönetim Kurulu 25 Nisan 2022 tarihinde yaptığı ilk toplantısında oybirliği ile aldığı kararla, görev paylaşımını aşağıdaki gibi gerçekleştirmiştir;

Genel Başkan : EYÜP MUHCU
Genel Başkan Yrd.  : BÜLENT BATUMAN
Genel Sekreter  : TORES DİNÇÖZ
Genel Sayman  : ÜNSAL KESER
Üye : ZEYNEP ERES ÖZDOĞAN
Üye : SONGÜL ÜZGÜN
Üye : SERAP KAYA

48.Çalışma Döneminde Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu olarak;

  • yaşam değerlerimizin korunması, nitelikli ve sağlıklı yaşam çevrelerinin, kentsel ve kırsal yapılı çevrenin şehircilik ve planlama esaslarına bağlı üretilmesi,
  • tarihsel, kültürel ve doğal değerlerin, tarım arazilerinin ve orman alanlarının korunması, kent ve planlama politikalarının kamu yararına geliştirilmesi,
  • temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanma hakkının sağlanması,
  • mimarlık eğitiminde standartların ve kalitenin yükseltilerek geliştirilmesi, mesleki hak ve yetkilerin korunması,
  • kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşumuzun özerk ve bağımsız yapısının korunması ve geliştirilmesi,
  • tarihi varlıkları ve doğal çevreyi tahrip eden, kültürel değerleri yozlaştıran ve hukuksal denetimi devre dışı bırakan anlayışa karşı; tüm meslektaşlarımız, örgütümüz ve duyarlı toplum kesimlerinin birlikteliğine dayalı bir dayanışma anlayışı ile mücadele edilmesi, hedefleriyle;

mesleğimiz, kentlerimiz ve ülkemiz için 65 yılı aşkın süredir devam eden onurlu yürüyüşümüzü sürdürmekte kararlıyız.

Genel Kurulumuza ve seçime katılarak katkı sunan tüm delegelerimize ve üyelerimize; konuk olarak destek veren mimarlık dostlarına, Oda emekçilerine, toplum hizmetinde bir mimarlık için yürüttüğümüz mücadelemize katkı veren duyarlı tüm kesimlere teşekkürlerimizi sunuyoruz.

MİMARLAR ODASI
48.DÖNEM MERKEZ YÖNETİM KURULU

Yazar- MO İstanbul 25 Nisan 2022 Pazartesi