Mimarlar Odası 6 Şubat Depremlerine Dair Görüş ve Raporlarını TBMM Deprem Araştırma Komisyonu’nda Paylaştı

Yazar- MO İstanbul 4 Nisan 2023 Salı

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan “Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Sonuçlarının Tüm Yönleriyle Araştırılması, Depreme Dirençli Yapı Stokunun Oluşturulması Ve Kentsel Dönüşüm Uygulamalarının Etkinliğinin Artırılması İçin Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu”nun 4 Nisan 2023 tarihli toplantısına Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu katıldı.

Toplantıda kentleşme ve mimarlık politikaları, afetler ve afet sonrası süreçlerin yönetimine dair politikaların yanı sıra yapı üretim ve denetim sürecine ilişkin Mimarlar Odası görüşleri paylaşılmış; deprem bölgesinde yaşanan sorunlar ve değerlendirmeler aktarılmıştır.

Depremlerin olduğu ilk günden itibaren bölgede afet sonrası müdahale ve tespit, iyileştirme süreçleriyle ilgili başlatılan çalışmalar ve bölgede yerinde yapılan inceleme ve tespitler ışığında hazırlanan “Mimarlar Odası 6 Şubat 2023 Depremleri Tespit ve Değerlendirme Raporu” Komisyon üyelerine iletilmiştir.

İlgili belgeler için:
“Mimarlar Odası 6 Şubat 2023 Depremleri Tespit ve Değerlendirme Raporu”

 

Yazar- MO İstanbul 4 Nisan 2023 Salı