Ana Sayfaya Dön

Foto Galeri

“Deprem Etkisinde Kültürel Miras: Şimdi ve Sonrası” Paneli Gerçekleştirildi

6 Şubat günü ardı ardına gerçekleşen depremler, ülkemiz coğrafyasının güneydoğusundaki 11 ilde ve Suriye’deki komşu yerleşim merkezlerinde büyük yıkımlara ve can kayıplarına neden oldu. Yaşanan can kayıplarının yarattığı ağır üzüntünün ve travmanın yanı sıra bu geniş tarihsel coğrafyada yüzyılların kültürel birikimleriyle inşa edilmiş pek çok kültür varlığının da ağır hasar almış olması, toplumsal psikolojinin olumsuz etkilenmesini daha da arttırdı kuşkusuz. Bu açıdan TMMOB Mimarlar Odası Merkez Yönetim Kurulu’nun 11-17 Şubat 2023 tarihlerinde bölgeye gerçekleştirdiği ziyarette depremin “kültür varlıkları, kentsel ve kırsal miras” üzerindeki etkilerine yönelik ilk gözlem ve tespitler kamuoyuna açıklanan raporda değinilen konulardan biri olmuştu.

Büyük bir insani krizin ardından hayatın sürdürülebilmesi için toplumsal belleğin fiziki yansıması olarak görülen kültürel mirasın korunmasına yönelik çabaların yaratacağı olumlu etkilerden hareketle TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi tarafından 4 Mart 2023 Cumartesi günü “Deprem Etkisinde Kültürel Miras: Şimdi ve Sonrası” konulu bir panel ve forum gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımın olduğu panelin oturumunu yöneten Doç. Dr. Zeynep ERES’in “çok erken dönemlerden bu yanan köklü uygarlıklara sahne olmuş, ancak depremde ağır hasar almış bölgedeki tarihi yerleşimlerin ve kültür mirasının korunmasına yönelik çabaları, mimarlık mesleğinin görevlerinden biri olarak değerlendirerek açtığı panelde sırasıyla; Dr. Öğr. Üyesi Umut ALMAÇ, Doç. Dr. Koray GÜLER ve Prof. Dr. Zeynep AHUNBAY konuşmalarını gerçekleştirdi.

İlk konuşmayı yapan ALMAÇ, bölgedeki anıt eserlerde gözlenen deprem hasarlarını inşaat mühendisliği disiplini açısından değerlendirmiş, ikinci konuşmacı GÜLER ise bölgedeki tarihi yerleşimlerde zarar gören kentsel ve kırsal dokulara dair değerlendirmelerde bulunmuştur. Üçüncü konuşmayı yapan AHUNBAY, savaş sonrası yıkıma maruz kalmış Bosna Hersek’teki savaş sonrası iyileştirme tecrübelerinden de hareketle depremden etkilenen coğrafyadaki kültürel mirasa dair bir gelecek perspektifi sunmuştur. İzleyicilerden gelen katkılarla da zenginleşen konuşmalarda yaşanan yıkımdan ders alınarak geleceğe dair bilimsel temellerle ve bir plan dahilinde çalışmaların yürütülmesi vurgulanarak panel sonlandırıldı.