Bomonti Bira Fabrikası Yapılarının Yıkımına İlişkin Suç Duyurusu Yapıldı!

Yazar- MO İstanbul 26 Ağustos 2020 Çarşamba

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi; tescilli kültür varlığı olan  Bomonti Bira Fabrikası yapıları eski Malt Binası, eski Silo, eski Arpa Temizleme Binası, eski Kazan Dairesi binalarının koruma kanununa ve kurul kararına aykırı olarak gerçekleştirilen yıkımlarına ilişkin Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

Türkiye’nin modern anlamda bira üretim teknikleri kullanılarak 1888 veya 1890 sonrası bira üretiminde fabrikasyona geçen ilk işletme olan, adını yer aldığı semte veren ve gerek emek gerekse mimarlık  ve kent açısından “Bomonti Bira Fabrikası”dan arta kalan Birahane sokağını oluşturan, 1891-1910 yılları arasında ilk dönem sanayi yapılarının bulunduğu 13.01.2002 tarihinde Tekel Tarafından Maliye Hazinesine bedelsiz devredilen 167 pafta 1548 ada 9 ve 10 parsellerin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca “Dini Tesis Alanı” ve “İlçe Müftülüğü” yapılmak üzere tescillerinin kaldırılarak plan değişikliğinin yapılmasının istendiği ancak İstanbul II numaralı Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun  12.02.2011 gün ve 4160 sayılı kararı ile onaylanmadığının bilinmesine rağmen, 19.07.2020 itibari ile anılan tescilli kültür varlıklarının yıkımının gerçekleştirilmesine ilişkin suç duyurusunda bulunuldu.

Hukuki durumun açık olmasına karşın, korunması gereken kültür varlıklarını yıkan, yıkılmasına izin veren ve görevi olmasına karşın yıkımı engellemeyen kişiler ile ilgili olarak 2863 sayılı Kanun’dan kaynaklanan yükümlülüklerine uygun davranıp davranmadıkları ve bu kapsamda Türk Ceza Kanunu’nun 257. Maddesinin 1. Fıkrasında tanımlanan suçun oluşup oluşmadığı hususunun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma sırasında araştırılması talep edildi.

Yazar- MO İstanbul 26 Ağustos 2020 Çarşamba