Hukuksuz Tutuklamaları Kabul Etmiyoruz, Gezi Tutuklanamaz!

Yazar- MO İstanbul 9 Mayıs 2022 Pazartesi

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası önünde sürdürülen adalet nöbetinin 14. gününde TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi ile Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi adına ortak basın açıklaması yapıldı.

“Hiçbir delile dayanmadan yeniden açılan bu dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuzdur. Yaşanabilir çevre, kent, doğa için hep birlikte verdiğimiz mücadelede tutuklanan arkadaşlarımızın yanındayız. Onurlu mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar “Adalet Nöbeti”nde olacağımızı değerli kamuoyuna duyuruyoruz” denilen açıklamayı TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Esin Köymen okudu. Açıklama sonrasında tutuklu arkadaşlarımız Mücella Yapıcı, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ın adalet nöbetine gönderdiği mesajlar okundu.

Nöbete bugün ayrıca, Bakırköy Kent Savunması ve TÜKODER de destek ziyaretinde bulundu.

Adalet Nöbeti yarın 17:00-20:00 saatleri arasında TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Karaköy Binası önünde devam edecek.

Hukuksuz Tutuklamaları Kabul Etmiyoruz, Gezi Tutuklanamaz!

Gezi Davası’nın, 25 Nisan 2022 tarihinde yapılan karar duruşmasında, TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası geçmiş dönem başkanı Dr. Tayfun Kahraman’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi, hukuksuz bir yargılama sonucu 18 yıl hapis cezası verilerek tutuklandılar.

Arkadaşlarımızın mesnetsiz iddialara ve var olmayan delillere dayalı olarak mahkûm edilmeleri ve tutuklanmaları kabul edilemez!

Verilen bu hukuksuz kararla; ülkemizin 80 kentinde Gezi’ye katılarak anayasal haklarını kullanan, demokrasiye güç vermiş milyonlarca yurttaşımız da susturulmak istenilmektedir.

Hepimiz biliyoruz ki;

Toplumsal muhalefetin, anayasal hak ve özgürlük taleplerinin, demokrasi ve adalet çığlıklarının meşru zeminini oluşturan Gezi Direnişi; haksızlığa, adaletsizliğe, keyfiliğe, dayatmaya, baskıya karşı direnmenin adıdır. Bir parktan tüm ülkeye ve dünyaya yayılan; kente, doğaya, yaşama sahip çıkanların umududur.

Bir kez daha söylüyoruz, Gezi milyonlarca insanın onurudur; yargılanamaz, tutuklanamaz!

Arkadaşlarımız, İstanbul’un son açık alanlarından biri olan Gezi Parkı’nda imar planlarına ve yargı kararlarına aykırı şekilde başlatılan hukuk dışı inşaat çalışmalarına, toplumsal duyarlılık, vicdan ve mesleki sorumluluklarının bir gereği olarak karşı çıkmışlar, bu hukuksuzluğa olan itirazlarımızı demokratik yollarla ortaya koymuşlardır.

Anayasal haklarını kullanarak iktidarı; yargı kararlarına, anayasaya ve yasalara uygun davranmaya davet ettikleri için, hukuka aykırı delillerle, kurmaca iddianamelerle ve yargılama yapılmayan davalarla onları mahkûm edemezsiniz.

Hepimiz biliyoruz ki;

Hiçbir delile dayanmadan yeniden açılan bu dava ve verilen tutuklama kararı hukuksuzdur. Yaşanabilir çevre, kent, doğa için hep birlikte verdiğimiz mücadelede tutuklanan arkadaşlarımızın yanındayız.

Onurlu mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Arkadaşlarımız serbest bırakılıncaya kadar “Adalet Nöbeti”nde olacağımızı değerli kamuoyuna duyuruyoruz.

TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

TMMOB Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi

Tutuklu arkadaşlarımız adalet nöbetini ilettikleri mesajla selamladı. Mesajları şu şekilde:

 

Yazar- MO İstanbul 9 Mayıs 2022 Pazartesi